Søk kirkebøker, bygdebøker og slekt

Google custom search

Kirkebøker for Risør - Søndeled - Gjerstad -Vegårshei

Kirkebøker for Risør, Søndeled, Gjerstad og Vegårshei

Søndeled kirke er en korskirke fra 1150 i Risør kommune, Aust-Agder fylke. Sondeled-kirke
Byggverket er i stein og tre og har 450 plasser. Søndeled kirke er fotografert av Karl Ragnar Gjertsen.

Risør kirke (Hellig Ånd kirke) er en korskirke fra 1647 i Risør kommune, Aust-Agder fylke.
Risør kirke er oppført i 1647 da folk fant turen inn til Søndeled kirke lang og besværlig.
Fra før av skal det ha vært en kirkegård ved Rådhuset.

Den lave kirken er bygget i tømmer som korskirke, over hovedinngangen på vestsiden er det tårn, avsluttet med spesielt utformet laterne og spir. Tømmerbygningen ble kledt utvendig og innvendig og malt i 1720-årene.
Rundt bygningen løper kraftige, profilerte barokke skillelister. Taket er tekket med glassert blå tegl.


Kirkebøkene for Risør begynner fra 1716.

De eldste kirkebøkene finner du i Gjerstad og starter 1695.


Kirkebøker Risør

Kirkebøker Risør: 1716-1939

Kirkebøker Risør / Risør: 1812-1921

Kirkebøker Risør / Søndeled: 1746-1857

Kirkebøker Søndeled: 1839-1922

Kirkebøker Søndeled / Søndeled: 1880-1899

Kirkebøker Søndeled / Indre Søndeled: 1900-1962

Kirkebøker Søndeled / Ytre Søndeled: 1912-1947


Kirkebøker Gjerstad

Kirkebøker Gjerstad: 1695-1915

Kirkebøker Gjerstad: 1816-1946

Kirkebøker Gjerstad Vegårshei: 1783-1949


Kirkebøker Vegårdshei

Kirkebøker Vegårdshei :1831-1889


Gravminner

headstoneGravminner finner du på DIS Norge - Aust-Agder.

 


Skifteprotokoller

Holt sorenskriveri

Østre Råbyggerlag sorenskriveri

Nedenes prosti


Kart Risør, Søndeled og Vegårshei

 

Treff: 3740