Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Adressebøker

Adressebøker - Adressebok

Adressebøker – Adressebok med skatteligninger.

Slektsgranskere i Norge er svært heldig med alt materiale som blir publisert på nett er gratis.

Skal du lete etter slektninger i nyere tid, så kan en adressebok være svært nyttige.

Annonse

Pekere til adressebøker for Finnmark, Bergen, Hordaland, Oslo, Rogaland, Romsdal, Telemark, Trondheim .

Finnmark

Adressebok for Finnmark fylke med skatteligninger 1943 .(Digitalarkivet)


Hordaland

Bergens adressebok 1808(Digitalarkivet)

Bergens adressebok 1920(Digitalarkivet)

Bergens adressebok 1924-1925(Digitalarkivet)

Bergens adressebok 1958(Digitalarkivet)

Adressebok for Hordaland 1922(Digitalarkivet)

Adressebok for Hordaland 1928(Digitalarkivet)

Adressebok for Hordaland 1934 (Digitalarkivet)

Adressebok for Hordaland fylke og Bergen med skatteligninger (Nasjonalbiblioteket.)


 Oslo

Adressebøker Aker, Kristiania og Oslo (Digitalarkivet)

Kristiania skatteligning for aaret 1881 (Nasjonalbiblioteket)


Rogaland

Adressebok for Stavanger i perioden 1901-1977 og fra Rogaland i perioden 1923-1975 (Stavanger kommune.)


Romsdal

Adressebok Romsdals Amt 1865 – 1935 (Romsdal sogelag) PDF filer


 Telemark

Telemark Fylkes Adressebok – 1955-56 (Slekt.org.)


 Trondheim

Trondhjems adressebog 1888 – 1925 (Trondheim folkebibliotek) PDF filer


Vestfold

Adressebok Vestfold 1941.(Dis-Norge)

Adressebok for Vestfold fylke og Drammen fra 1956 (Dis-Norge)


Utland

Adressebok for Buenos Aires ca. 1915–1920, Adresser for eftersendelse af Breve. (Digitalarkivet)
Adressebok for Buenos Aires 1920–ca. 1927, Adressebok for sjømænd 1920– (Digitalarkivet)
Adressebok for Buenos Aires 1928–1929, Adressebok for Sjømænd (Digitalarkivet)