📚 Adressebøker med skatteligninger

Adressebøker - Adressebok

Liste med publiserte adressebøker, delt inn i fylker.

Bøkene er publisert av Nasjonalbiblioteket og utgitt av forlagene: Bryde, Moe & Co, Milborgs forlag m.fl

 

 

Adressebok Kristiania/Oslo

Adressebøker Kristiania/Oslo

Christiania adressebok 1883

Christiania adressebok 1883

Adressebok Akershus

Adressebøker Akershus

Adressebok Østfold

Adressebøker Østfold

Adressebok Hedmark

Adressebøker Hedmark

Adressebok Oppland

Adressebøker Oppland

Adressebok Buskerud

Adressebøker Buskerud

Adressebok for Vestfold m/Drammen

Adressebok Vestfold m/Drammen

Adressebok Telemark og Aust-Agder

Adressebøker Telemark og Aust-Agder

Adressebok Telemark

Adressebøker Telemark

Adressebok Aust-Agder

Adressebøker Aust-Agder

Adressebok Vest-Agder

Adressebøker Vest-Agder

Adressebok Rogaland

Adressebøker Rogaland

Adressebok for Haugesund. 1912/13

Adressebok for Haugesund. 1912/13

Brydes gatefortegnelse for Stavanger

Brydes gatefortegnelse for Stavanger

Adressebok Hordaland m/Bergen

Adressebøker Hordaland m/Bergen

Adressebok Sogn og Fjordane

Adressebøker Sogn og Fjordane

Adressebok Møre og Romsdal

Adressebøker Møre og Romsdal

Adressebok Trondheim

Trondheim adressebok

Adressebok Sør-Trøndelag

Adressebøker Sør-Trøndelag

Adressebok Nord-Trøndelag

Adressebøker Nord-Trøndelag

Adressebok Nordland

Adressebøker Nordland

Adressebok for Troms fylke

Adressebøker Troms

Adressebok for Finnmark fylke

Adressebøker Finnmark