Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Begravde i Oslo

Bok med blomster

Gravferdsetaten i Oslo kommune har fått egen søkbar hjemmeside, som kan være et supplement til DIS gravminner.

Du kan både søke navn, år for dødsfall, samt lese seremonier for de neste ti dager på Gravferdsetaten i Oslo.

 

Annonse

headstone

Oslo kommune Gravferdsetaten skriver:

I Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo § 3, er det bestemt at man normalt skal gravlegges på den kirkegård eller gravlund man “sogner” til.

Bostedsadresse for avdøde eller for den som er ansvarlig for gravferden avgjør hvilken kirkegård/gravlund som kan benyttes.

Ved bruk av en grav som er festet, kreves festerens samtykke.

Ved slikt samtykke gjelder ikke reglene om bostedsadresse, men kun forutsetningen om at det må være ledig plass. Oversikten er revidert i mai 2006. 

En avtale med Gravferdsetaten i Oslo sikrer en forlengelse av den fysiske gravplassen, og gir de etterlatte mulighet til å bestille blomster og sette lys fra internett, som blir levert til den fysiske graven.

Dette er et abonnement, som blir tilbudt deg som ikke har anledning til å besøke gravstedet.

En dag hver uke sendes dine blomster til den aktuelle gravlunden. Den ansatte i gravferdsforvaltningen vil så legge dine blomster på graven.

I tillegg tilbyr Nettgrav.no tjenesten de etterlatte å ta vare på historien til den avdøde ved å dele minner og bilder med de man selv ønsker.

Det er mange gravsteder i Oslo og på Gravferdsetaten sin side, finner liste over bydelene.

Begravde i Oslo.

Gravminner med bilder finner du også på DIS Norge, Gravminner i Oslo.

Kirkebøker i Oslo på Digitalarkivet.