web analytics
Bok med blomster

Gravferdsetaten i Oslo kommune har fått egen søkbar hjemmeside.

Du kan både søke navn, år for dødsfall, samt lese seremonier for de neste ti dager på Gravferdsetaten i Oslo.

 

headstone

Oslo kommune Gravferdsetaten skriver:

I Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo § 3, er det bestemt at man normalt skal gravlegges på den kirkegård eller gravlund man “sogner” til.

Bostedsadresse for avdøde eller for den som er ansvarlig for gravferden avgjør hvilken kirkegård/gravlund som kan benyttes.

Ved bruk av en grav som er festet, kreves festerens samtykke.

Ved slikt samtykke gjelder ikke reglene om bostedsadresse, men kun forutsetningen om at det må være ledig plass. Oversikten er revidert i mai 2006.

Gå til Begravde i Oslo.