Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Akershus

Bygdebøker fra Aurskog, Eidsvoll , Enebakk, Feiring, Frogn, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Kråkstad, Romerike, Ski, Lørenskog, Romerike, Skedsmo, Ullensaker, Ås, mfl.

 

Annonse

Akershus amt – Forfatter Johan Vibe (Bokhylla)

Asker: Teigen i Asker (Bokhylla)

Asker : bidrag til bygdens gaardshistorie (Bokhylla)

Askers og Bærums historie : 1840-1980 (Bokhylla)

Aurskog og Blaker. 1 (Bokhylla)

Aurskog og Blaker. 2 (Bokhylla)

Aurskog og Blaker 3 (Bokhylla)


Bærum : en bygds historie. 1 .(Bokhylla)

Bærum : en bygds historie. 2 .(Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 1 (Bokhylla

Husmannsplasser i Bærum 2: Bekkestua (Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 3: Lommedalen (Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 4 :Fra Haslum til Høvik – Østre Bærum (Bokhylla)


Eidsvoll bygds historie. 1:1 : Bygdehistorien til omkring 1700.(Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 1:2 : Bygdehistorien 1700-1914 .(Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:1 : Gårdene på østsida av Vorma .(Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:2 : Gardene på vestsida av Vorma .(Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:3 : Gardene på vestsida av Vorma (forts.) .(Bokhylla)

Hus og gårdsanlegg i Eidsvoll .(Bokhylla)

Enebakk bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda .(Bokhylla)

Enebakk bygdebok Bind 2 .(Bokhylla)

Enebakk bygdebok Bind 3.(Bokhylla)


Feirings historie 1: Bygdehistorien fram til 1964.(Bokhylla).

Feirings historie. 2: Tosterud krets.(Bokhylla).

Feirings historie. 3: Årnes krets eller Kjerkekretsen.(Bokhylla).

Feiring historie 4: Disserud krets og Berger krets.(Bokhylla).

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie søndre del av Jaren, nordre del av Dalen.(Bokhylla)

Fet Bygdehistorie: Bosteds- og slektshistorie for Roven, nordre del av Jaren.(Bokhylla)

Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen.(Bokhylla)

Frogn bygdebok, Gårdshistorien av Haakon Falck Myckland. Publisert av Frogn Historielag PDF fil.


Hurdal bygdebok. B.1 : Bygdehistorie (Bokhylla)

Hvitebjørn og Stubljan : en norsk gaards og slegts historie .(Bokhylla)


Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880. .(Bokhylla)

Gjerdrum bygdebok. 1 : Gardshistorie I av Birger Kirkeby.(Bokhylla)

Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II av Birger Kirkeby.(Bokhylla)


Lørenskog : gårdshistorien .(Bokhylla)

Lørenskog. 1 : Bondesamfunn og forstad .(Bokhylla)

Lørenskog. 2 : Gårdshistorien (Bokhylla)


Kråkstad : en bygdebok. 1 .(Bokhylla)

Kråkstad : en bygdebok. 2 .(Bokhylla)

Kråkstad bygdebok: M.Østlid. Kråkstad. En bygdebok. Bind II. Publisert av Ski kommune. Bygdeboka fra A til Å

Ski historielag: Gårdene Eng Frognergårdene Holtgårdene Krakelsrud / Eikeli. (Ski historielag)


Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn(Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 2 : Gardshistorie for Holter sokn (Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 3 : Bygdehistorie.(Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 4 : Bygdehistorie.(Bokhylla)

Nes på Romerike. B. 1 Gardshistorie.(Bokhylla)

Nes på Romerike. B. 2 Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. B. 3 Gardshistorie.(Bokhylla)

Nes på Romerike. B. 6 Bygdehistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. B. 7 Bygdehistorie (Bokhylla)

Nesoddens historie. 1 : Fra de eldste tider til 1800 .(Bokhylla)

Nesoddens historie. B. 2 : Fra 1800 til 1930 .(Bokhylla)

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal.(Bokhylla)

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal (Bokhylla)

Bygdebøker for Nittedal og Hakadal, : (Publisert av Erling Hoel i E-bøker)


Skedsmo : bygdens historie. 1.(Bokhylla)

Skedsmo : bygdens historie. 2.(Bokhylla)

Skedsmo : bygdens historie. 3.(Bokhylla)

Skedsmo herred : 1837-1937.(Bokhylla)

Asak folkeskole, Skedsmo 1865-1965.(Bokhylla)


Ullensaker : en bygdebok. 1 publisert 1927.(Bokhylla)

Ullensaker : en bygdebok. B. 1 Publisert år 1998.(Bokhylla)

Ullensaker : en bygdebok. 3. Publisert år 1951.(Bokhylla)


Vestby bygdebok Bind 1 Vestby sokn.(Bokhylla)

Vestby bygdebok Bind 2 Såner og Garder sokn.(Bokhylla)


Ås bygdebok. Bind 1 av Trygve Vik. (Bokhylla)

Ås bygdebok. Bind 2 av Trygve Vik.(Bokhylla)

Ås-bygda rundt. [1] .(Bokhylla)

Ås-bygda rundt. [2] .(Bokhylla)

Ås-bygda rundt. [3] .(Bokhylla)


Diverse

Tingbøker fra Øvre Romerike. (Nannestad Historielag )