Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn:

Bygdebøker Akershus

Annonse

Bygdebøker fra Aurskog, Asker, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Kråkstad, Nes, Ski, Lørenskog, Romerike, Ullensaker, Ås, mfl.

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Asker

Asker: Teigen i Asker (Bokhylla)

Asker : bidrag til bygdens gaardshistorie (Bokhylla)

Askers og Bærums historie : 1840-1980 (Bokhylla)


Aurskog

Aurskog og Blaker. 1 (Bokhylla)

Aurskog og Blaker. 2 (Bokhylla)

Aurskog og Blaker 3 (Bokhylla)


Bærum

Bærum : en bygds historie. 1 .(Bokhylla)

Bærum : en bygds historie. 2 .(Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 1 (Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 2: Bekkestua (Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 3: Lommedalen (Bokhylla)

Husmannsplasser i Bærum 4 :Fra Haslum til Høvik – Østre Bærum (Bokhylla)


Eidsvoll

Eidsvoll bygds historie. 1:1: Bygdehistorien til omkring 1700 (Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 1:2 : Bygdehistorien 1700-1914 (Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:1: Gårdene på østsida av Vorma (Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:2: Gardene på vestsida av Vorma (Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie: Register til b. 2:2 (Bokhylla)

Eidsvoll bygds historie. 2:3: Gardene på vestsida av Vorma (Bokhylla)

Folk og hendinger. 1: Folk og hendinger i bygda vår (Bokhylla)

Folk og hendinger. 2 (Bokhylla)

Folk og hendinger. 3 (Bokhylla)

Folk og hendinger. 4 (Bokhylla)

Folk og hendinger. 5 (Bokhylla)


Enebakk

Enebakk bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda .(Bokhylla)

Enebakk bygdebok Bind 2 .(Bokhylla)

Enebakk bygdebok Bind 3.(Bokhylla)

Enebakk herred : bidrag til en bygde- og slektshistorie.(Bokhylla)


Feiring

Feirings historie 1: Bygdehistorien fram til 1964.(Bokhylla).

Feirings historie. 2: Tosterud krets.(Bokhylla).

Feirings historie. 3: Årnes krets eller Kjerkekretsen.(Bokhylla).

Feiring historie 4: Disserud krets og Berger krets.(Bokhylla).


Fet

Fet Bygdehistorie: Fra de eldste tider til ca.1800.(Bokhylla)

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie : Enebakkneset (Ingen tilgang)

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie søndre og østre del av Dalen.(Bokhylla)

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie søndre del av Jaren, nordre del av Dalen.(Bokhylla)

Fet Bygdehistorie: Bosteds- og slektshistorie for Roven, nordre del av Jaren.(Bokhylla)

Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen.(Bokhylla)


Frogn

Frogn bygdebok, Gårdshistorien av Haakon Falck Myckland. (Frogn Historielag)

50-årsberetning for Drøbak/Frogn idrettslag ved jubileumsfeieringen den 25. oktober 1968 (Bokhylla)

Biblioteket vårt 100 år 1880-1980 (Bokhylla)

Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien (Bokhylla)

Frogn bygdebokverk. B. 1: Fra urtid til ca 1550 (Bokhylla)

Frogn bygdebokverk: B. 2: Gjenreisning og nye mupgheter (ca 1550-ca 1825) (Bokhylla)

Frogn bygdebokverk. B. 3: Vekst og forandring Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet (Bokhylla)

Frogn bygdebokverk. B. 4: Sommeridyll og krisetider Drøbak og Frogn 1900-1945 (Bokhylla)

Oscarsborg festning 9. april 1940 (Bokhylla)

Oscarsborg hovedstadens og rikets port (Bokhylla)

Seiersten ungdomsskole 25 år 1959-1984 (Bokhylla)

Sogsti skole 1910-1985 (Bokhylla)

Det gamle Drøbak (Bokhylla)

Drøbak (Bokhylla)

Drøbak: 100 år i bilder (Bokhylla)

Drøbak: bilder fra en svunden tid (Bokhylla)

Drøbaks-skuter gjennom vel 150 år

Familier i Drøbak i 1700 og 1800 årene: en foreløpig arbeidsskisse (Bokhylla)

Folkelivet i Follo rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum (Bokhylla)

Vindfangerbuktas historie (Bokhylla)

Jakter og fraktemenn i Drøbak (Bokhylla)

Kystkulturstien i Drøbak (Bokhylla)

Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum (Bokhylla)


Hurdal

Hurdal bygdebok. B.1 : Bygdehistorie (Bokhylla)

Hurdal bygdebok. B.2: Gards- og slektshistorie (Bokhylla)


Gjerdrum

Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880. .(Bokhylla)

Gjerdrum bygdebok. 1 : Gardshistorie I .(Bokhylla)

Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II .(Bokhylla)


Lørenskog

Utdrag av Lørenskog historie .(Bokhylla)

Lørenskog. 1 : Bondesamfunn og forstad .(Bokhylla)

Lørenskog. 2 : Gårdshistorien (Bokhylla)


Nannestad

Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn(Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 2 : Gardshistorie for Holter sokn (Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 3 : Bygdehistorie.(Bokhylla)

Nannestad bygdebok. 4 : Bygdehistorie.(Bokhylla)


Nes

Nes, Romerike: en liten bygdebok (Bokhylla)

Nes på Romerike. 1: Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 2: Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 3: Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 4:Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 5: Gardshistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 6: Bygdehistorie (Bokhylla)

Nes på Romerike. 7: Bygdehistorie (Bokhylla)


Nesodden

Nesoddens historie. 1 : Fra de eldste tider til 1800 .(Bokhylla)

Nesoddens historie. B. 2 : Fra 1800 til 1930 .(Bokhylla)


Nittedal

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal.(Bokhylla)

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal (Bokhylla)

Bygdebøker for Nittedal og Hakadal, (Nittedal kommune)


Oppegård

Den Fredrikshaldske kongevei Oppegård og Ski (Bokhylla)

Greverud gårdenes historie (Bokhylla)

Greverud kirke 25 år jubileumshefte (Bokhylla)

Historien til gården Søndre Oppegård (Bokhylla)

Hvitebjørn og Stubljan en norsk gaards og slegts historie (Bokhylla)

Kullebund og Ormerud gård(Bokhylla)

Kulturminner Gjersjøelva (Bokhylla)

Oppegård kommunes historie (Bokhylla)

Sjødal gård (Bokhylla)


Rælingen

Bygdehistorie for Rælingen: bostedshistorie fra de eldste tider (Bokhylla)


Skedsmo

Skedsmo : bygdens historie. 1.(Bokhylla)

Skedsmo : bygdens historie. 2.(Bokhylla)

Skedsmo : bygdens historie. 3.(Bokhylla)

Skedsmo herred : 1837-1937.(Bokhylla)

Asak folkeskole, Skedsmo 1865-1965.(Bokhylla)


Ski – Kråkstad

Kråkstad : en bygdebok. 1 .(Bokhylla)

Kråkstad : en bygdebok. 2 .(Bokhylla)

Kråkstad bygdebok: M.Østli. Kråkstad. En bygdebok. Bind II. ( skislekt.no)

Gårdene: Eng, Frognergårdene, Holtgårdene, Krakelsrud/Eikeli . (Ski historielag)


Sørum

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 1 Lørenfallet, Vølneberg og Fosserud kretser (Bokhylla)

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 2 Midtbygda (Bokhylla)

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 3 Sanden – Sørumsand (Bokhylla)

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 4 Vesterskaun, sørøstre del av Frogner (Bokhylla)

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 5 (Ingen tilgang)

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 1 (Bokhylla)

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 2 (Bokhylla)

Sørum før og nå (Bokhylla)

Så sier en Sørum-saga: Hans og Agnes Sørum : Forfedre og Etterslekt (Bokhylla)


Ullensaker

Ullensaker 1 Fra de eldste tider til 1660 (Bokhylla)

Ullensaker 2 1660-1840 (Bokhylla)

Ullensaker 3 1840-1940 (Bokhylla)

Ullensaker 4 1940-1992 (Bokhylla)

Ullensaker: en bygdebok. 1 (Bokhylla)

Ullensaker: en bygdebok. 2 (Bokhylla)


Vestby

Soon idrettsforening 75 år 1917 – 1992 (Bokhylla)

Vestby bygdebok. B. 1 Vestby – fra istid til vikingtid (Bokhylla)

Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene. 1 Vestby sokn (Bokhylla)

Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene. 2 Garder og Såner sokn (Bokhylla)

Vestby prestegjeld: bidrag til en østlandsbygds historie (Bokhylla)

Slekten fra Hauger i Vestby (Bokhylla)


Ås

Ås bygdebok. 1 Gårdshistorie (Bokhylla)

Ås bygdebok. 2 Gårdshistorie (Bokhylla)

Ås-bygda rundt. 1 (Bokhylla)

Ås-bygda rundt. 2 (Bokhylla)

Ås-bygda rundt. 3 (Bokhylla)


Diverse

Tingbok for Aker 1685. (Bokhylla )