web analytics

Bygdebøker Akershus

Oversikt over digitale bygdebøker Akershus, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Asker

Asker: Teigen i Asker

Asker : bidrag til bygdens gaardshistorie

Askers og Bærums historie : 1840-1980


Aurskog-Høland

Aurskog og Blaker. 1

Aurskog og Blaker. 2

Aurskog og Blaker 3

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 1

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 2

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 3

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog Rettelser og tilføyelser til bind 1 og 2

Høland og Setskogen herreder


Bærum

Bærum : en bygds historie. 1 .

Bærum : en bygds historie. 2 .

Husmannsplasser i Bærum 1

Husmannsplasser i Bærum 2: Bekkestua

Husmannsplasser i Bærum 3: Lommedalen

Husmannsplasser i Bærum 4 :Fra Haslum til Høvik – Østre Bærum

Kommunalt Mandtal 1919 for Vestre Bærums sogn

Lommedalen : en bygd i bygda

Snarøya før og nå


Eidsvoll

Eidsvoll bygds historie. 1:1: Bygdehistorien til omkring 1700

Eidsvoll bygds historie. 1:2 : Bygdehistorien 1700-1914

Eidsvoll bygds historie. 2:1: Gårdene på østsida av Vorma

Eidsvoll bygds historie. 2:2: Gardene på vestsida av Vorma

Eidsvoll bygds historie: Register til b. 2:2

Eidsvoll bygds historie. 2:3: Gardene på vestsida av Vorma

Folk og hendinger. 1: Folk og hendinger i bygda vår

Folk og hendinger. 2

Folk og hendinger. 3

Folk og hendinger. 4

Folk og hendinger. 5


Enebakk

Enebakk bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda .

Enebakk bygdebok Bind 2 .

Enebakk bygdebok Bind 3.

Enebakk herred : bidrag til en bygde- og slektshistorie.


Feiring

Feirings historie 1: Bygdehistorien fram til 1964..

Feirings historie. 2: Tosterud krets..

Feirings historie. 3: Årnes krets eller Kjerkekretsen..

Feiring historie 4: Disserud krets og Berger krets..


Fet

Fet Bygdehistorie: Fra de eldste tider til ca.1800.

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie : Enebakkneset (Ingen tilgang)

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie søndre og østre del av Dalen.

Fet Bygdehistorie: Bosted og Slektshistorie søndre del av Jaren, nordre del av Dalen.

Fet Bygdehistorie: Bosteds- og slektshistorie for Roven, nordre del av Jaren.

Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen.


Frogn

Frogn bygdebok, Gårdshistorien

Frogn bygdebok, Gårdshistorien . (Frogn Historielag | PDF)

Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien

Frogn bygdebokverk. B. 1: Fra urtid til ca 1550

Frogn bygdebokverk: B. 2: Gjenreisning og nye mupgheter (ca 1550-ca 1825)

Frogn bygdebokverk. B. 3: Vekst og forandring Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet

Frogn bygdebokverk. B. 4: Sommeridyll og krisetider Drøbak og Frogn 1900-1945

50-årsberetning for Drøbak/Frogn idrettslag ved jubileumsfeieringen den 25. oktober 1968

Biblioteket vårt 100 år 1880-1980

Oscarsborg festning 9. april 1940

Oscarsborg hovedstadens og rikets port

Seiersten ungdomsskole 25 år 1959-1984

Sogsti skole 1910-1985

Det gamle Drøbak

Drøbak

Drøbak: 100 år i bilder

Drøbak: bilder fra en svunden tid

Drøbaks-skuter gjennom vel 150 år

Familier i Drøbak i 1700 og 1800 årene: en foreløpig arbeidsskisse

Folkelivet i Follo rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum

Vindfangerbuktas historie

Jakter og fraktemenn i Drøbak

Kystkulturstien i Drøbak

Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum


Hurdal

Hurdal bygdebok. B.1 : Bygdehistorie

Hurdal bygdebok. B.2: Gards- og slektshistorie


Gjerdrum

Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880. .

Gjerdrum bygdebok. 1 : Gardshistorie I .

Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II .

Gjerdrum bygdebok. 3 : Bygdehistorie : Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1550 .

Gjerdrum : jubilæumsskrift 1914 .


Lørenskog

Utdrag av Lørenskog historie .

Lørenskog. 1 : Bondesamfunn og forstad .

Lørenskog. 2 : Gårdshistorien


Nannestad

Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn

Nannestad bygdebok. 2 : Gardshistorie for Holter sokn

Nannestad bygdebok. 3 : Bygdehistorie.

Nannestad bygdebok. 4 : Bygdehistorie.


Nes

Nes, Romerike: en liten bygdebok

Nes på Romerike. 1: Gardshistorie

Nes på Romerike. 2: Gardshistorie

Nes på Romerike. 3: Gardshistorie

Nes på Romerike. 4:Gardshistorie

Nes på Romerike. 5: Gardshistorie

Nes på Romerike. 6: Bygdehistorie

Nes på Romerike. 7: Bygdehistorie


Nesodden

Nesoddens historie. 1 : Fra de eldste tider til 1800 .

Nesoddens historie. B. 2 : Fra 1800 til 1930 .

Ildjernets historie: 1933-1983

Ildjernets historie: utarbeidet i anledning av Ildjernet Vel’s 25 års jubileum 1958

Nesodden herred bidrag til bygdens historie

Kirkebok: begravelseslister: Nesodden Fra 1793 til 1868

Kulturminner på Nesodden


Nittedal

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal.

Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal

Bygdebøker for Nittedal og Hakadal, (Nittedal kommune)


Oppegård

Den Fredrikshaldske kongevei Oppegård og Ski

Greverud gårdenes historie

Greverud kirke 25 år jubileumshefte

Historien til gården Søndre Oppegård

Hvitebjørn og Stubljan en norsk gaards og slegts historie

Kullebund og Ormerud gård

Kulturminner Gjersjøelva

Oppegård kommunes historie

Sjødal gård


Rælingen

Bygdehistorie for Rælingen: bostedshistorie fra de eldste tider


Skedsmo

Skedsmo : bygdens historie. 1.

Skedsmo : bygdens historie. 2.

Skedsmo : bygdens historie. 3.

Skedsmo herred : 1837-1937.

Asak folkeskole, Skedsmo 1865-1965.


Ski – Kråkstad

Kråkstad : en bygdebok. 1 .

Kråkstad : en bygdebok. 2 .

Kråkstad bygdebok: M.Østli. Kråkstad. En bygdebok. Bind II. ( skislekt.no)

Gårdene: Eng, Frognergårdene, Holtgårdene, Krakelsrud/Eikeli . (Ski historielag)


Sørum

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 1 Lørenfallet, Vølneberg og Fosserud kretser

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 2 Midtbygda

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 3 Sanden – Sørumsand

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 4 Vesterskaun, sørøstre del av Frogner

Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie. B. 5

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 1

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 2

Sørum før og nå

Så sier en Sørum-saga: Hans og Agnes Sørum : Forfedre og Etterslekt


Ullensaker

Ullensaker 1 Fra de eldste tider til 1660

Ullensaker 2 1660-1840

Ullensaker 3 1840-1940

Ullensaker 4 1940-1992

Ullensaker: en bygdebok. 1

Ullensaker: en bygdebok. 2


Vestby

Soon idrettsforening 75 år 1917 – 1992

Vestby bygdebok. B. 1 Vestby – fra istid til vikingtid

Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene. 1 Vestby sokn

Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene. 2 Garder og Såner sokn

Vestby prestegjeld: bidrag til en østlandsbygds historie

Slekten fra Hauger i Vestby


Ås

Ås Herred: bidrag til en østlandsbygds historie

Ås bygdebok. 1 Gårdshistorie

Ås bygdebok. 2 Gårdshistorie

Ås-bygda rundt. 1

Ås-bygda rundt. 2

Ås-bygda rundt. 3


Diverse

Tingbok for Aker 1685. (Bokhylla )

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 7

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: