web analytics

Bygdebøker Aust-Agder

Bygdebøker

Pekere til bygdebøker Aust-Agder. Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, hvis ikke annet er notert.


 

Birkenes

Birkenes. 1 : Gard og grend

Birkenes. 2 : Ætt og odel


Bygland

Bygland Gards- og ættesoge

Bygland soge

Bygland gard og ætt I (Ingen tilgang)

Bygland gard og ætt II (Ingen tilgang)

Bygland gard og ætt III (Ingen tilgang)

Bygland gard og ætt IV (Ingen tilgang)

Bygland gard og ætt V (Ingen tilgang)


Bykle

Bykle bygdesoge : kultursoga

Bykle: historie 2 : Jakt, fiske og fangst

Bykle: kultursoge

Bykle under krigen 1940-1945


Dypvåg

Sønner av Askerøy : en historie om gården Østre Askerøy fra år 1600-2000

Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1

Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 2

Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 3


Eide – (Nå Lillesand, Fjære)

Eide sogns historie. 1 Sagaen om en Sørlandsbygd

Eide sogns historie. 2.1 Sagaen om en Sørlandsbygd : Gårdshistorien fram til ca. 1900


Evje og Hornes

Evje og Hornes. B. 1 Kultursoge

Slægtregistre for Evje hovedsogn med tilstødende gaarde af Vegusdal


Fjære

Fjære bygdebok. B. 1 : Krogen krets

Fjære bygdebok. B. 2 : Håbbestad kretsFroland

Froland 1 Bygd og samfunn

Froland. Heim og ætt. B: 2

Froland. Heim og ætt. B: 3

Froland. Heim og ætt. B: 4


Gjerstad

Gjerstad : Bygdesoga. 1

Gjerstad : Bygdesoga. 2

Gjerstad : Bygdesoga. 3

Gjerstad : Bygdesoga. 4

Gjerstad : Bygdesoga. 5

Gjerstad : Bygdesoga. 6

Gjerstad : Bygdesoga. 7

Gjerstad : Bygdesoga. 8

Gjerstad : Bygdesoga. 9

Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad : 1850-1890


Grimstad

Grimstad bys historie

Slekters gang : gårdsdrift og arbeidsfolk: Hardeberg og bygdelaget omkring. B. 1

Slekters gang : gårdsdrift og arbeidsfolk: Hardeberg og bygdelaget omkring. B. 2

Storegra gårds historie: fra istid til nåtid


Iveland

Iveland. 1 : Gards- og ættesoge av Aslak Fjermedal .

Iveland. 2 : Ålmenn kultursoge av Aslak Fjermedal .


Landvik

Landvik. 1 : Gard og grend

Landvik. 2 : Ætt og odel


Lillesand

Lillesand historie. 1 : Mennesker, by og boliger .

Lillesand i eldre tid

Lillesand i eldre tid. H 2 .

Lillesand i eldre tid. H 3 .

Lillesand: Høvågs historie : om Randvig gård .

Høvåg gårds og slektshistorie B 1 (Ingen tilgang)

Høvåg gårds og slektshistorie B 2 (Ingen tilgang)


Moland

Austre Moland; ei bygdebok


Mykland

Mykland : ei bygd i Råbygdelaget. 1 : Gard, ætt, grend

Mykland : ei bygd i Råbygdelaget. 2 : Gard, ætt, grend

Mykland : ei bygd i Råbygdelaget. 3 : Kultursoga til 1832


Søndeled

Søndeled. I Utdrag av Søndeled herredstyres protokoller. 1837-1937

Søndeled 1 II

Søndeled, 2 IV

Søndeled, 2 V

Søndeled. 2 Skole og lensmenn

Søndeled. 3: Søndeled gårdshistorie

Søndeled slektshistorie 4: Ytre Søndeled

Søndeled slektshistorie 5: Indre Søndeled

Søndeled: Navneregister til Søndeled gårdshistorie Søndeled III og Søndeled slektshistorie Søndeled IV og V

Søndeled i gamle dage. 1: Skoler og bibliotek

Søndeled kirke og kirkegård: 1000 års fellesskap i liv og død


Tromøy

Litt av Tromøys historie .

Trekk av Stokkens historie, ca. 1600-1962 .

Tromøyfolk gjennom tidene. B. 1 .


Tvedestrand

Tvedestrand : bidrag til stedets historie .

Tvedestrand gjennom 150 år : 1836-1986 : jubileumsbok

Heglandslekten i Tvedestrand

Familiene Eskildsen i Tvedestrand


Valle

Valle kommune. 1-2 : Hyllestad

Valle kommune. 3-6 3 : Gards- og ættesoge Valle

Valle kommune. 3-6 4 : Gards- og ættesoge Valle

Valle kommune. 3-6 5 : Gards- og ættesoge Valle

Valle kommune. 3-6 6 : Gards- og ættesoge Valle

Valle kommune. 7-8 B. 7 : Kultursoge

Valle kommune. 10 : Utvandring til Amerika


Vegusdal

Vegusdal : gards- og ættesoge

Slægtregistre for Evje hovedsogn med tilstødende gaarde af Vegusdal


Vegårshei

Vegårshei i eldre tid : bygdesoge

Vegårshei i nyare tid : gardssogene fra 1723 til i dag. 1

Vegårshei i nyare tid : gardssogene fra 1723 til i dag. 2

Vegårshei: Slektene Aas og Mo på Vegårshei med greiner og røtter

Vegårshei: Skollenborg-slekta på Vegårshei

Vegårshei: Lensmenn i Vegårshei : fra omkring 1580 til 1999


Øyestad

Øyestad bygdebok. 1 : Gårdsnummer 1-25 .

Øyestad bygdebok. 2 : Gårdsnummer 26-47 .

Øyestad og Fjære Gråtopp-ætta

Øyestad – Hiis historie 1

Øyestad – Hiis historie 2

Øyestad – Hiis historie 3

Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie


Åmli

Åmli ætt og heim, bind. B: 1 – Tovdal

Åmli ætt og heim, bind. B: 2 – Gjøvdal

Åmli ætt og heim, bind. B: 3 – Vimsbygd (Ingen tilgang)

Åmli ætt og heim, bind. B: 4 – Øvrebygda (Ingen tilgang)

Bidrag til Åmli bygdehistorie


Diverse

Agdesiden dombok 1636

Agder og Amerika : en samling gamle Amerikabrev

Holt kirke : ca. 1100-1953

Slektene: Espeland Oppstaua, Næs Østre, Løvnes

Krigsår og frigjøring : Austre Moland 1940-1945

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Aust-Agder Vestre del

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: