Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Buskerud

Bygdebøker

Bygdebøker Buskerud
1 4

Pekere til bygdebøker fra Eiker, Flesberg, Flå, Hallingdal, Hemsedal, Hole, Lier, Numedal, Rollag, m.fl. i Buskerud.

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.


Eiker

Eikerbygda : historisk bok om Eiker

Eikers historie. B. 1 : Fra fangstmann til viking.

Eikers historie B. 2 : Sigden og sagbladet.

Eikers historie. B. 3 : Elvekulturen.

Nedre Eker .


Flesberg

Flesberg: Fraa dei eldste tidir til no 1

Flesberg: Fraa dei eldste tidir til no 2

Flesberg: Fraa dei eldste tidir til no 3

Flesberg: Fraa dei eldste tidir til no 4

Flesberg-boka: Bustad og ætt. B. 1

Flesberg-boka: Bustad og ætt. B. 2

Flesberg-boka: Bustad og ætt. B. 3

Flesberg-boka: Bustad og ætt. B. 4


Flå i Hallingdal

Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. I : Sørbygda av Gulsvikfjerdingen ( Ingen tilgang)

Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. II : Gulsvikvaldet av Gulsvikfjerdingen ( Ingen tilgang)

Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. III : Ves- og Vollsfjerdingen ( Ingen tilgang)

Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. IV : Tollefsrud- og Stavnsfjerdingen ( Ingen tilgang)


Gol

Boka om Gol B 1.Fra busetjing til kommunalt sjølvstyre. (Ingen tilgang)

Boka om Gol B.2. 100 år i strid og vokster.

Boka om Gol B.3.Gards- og ættesoge. Herad

Boka om Gol B.4 Gards- og ættesoge. Åsgardane, Hesla, Gol sentrum.

Boka om Gol B.5.Gards- og ættesoge. Rotneim, Grogardane, Jegleim

Boka om Gol B.6. Gards- og ættesoge. Golreppen.

Boka om Gol B.7 A. Gards- og ættesoge : Øygardane og Grønliane

Boka om Gol B.7 B. Gards- og ættesoge Øygardane og Grønliane

Boka om Gol B.8. Register b.1-7. (Ingen tilgang)


Hallingdal

Hallingdalens historie 1 : Begivenheder i tiderne omkring aar 700 efter Kristi fødsel, til vor tid 1927.

Hallingdals fortid.

Nesboka: bygdehistorie for Nes i Hallingdal. 1

Nesboka: bygdehistorie for Nes i Hallingdal. 2


Hemsedal

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. Bind 1 Publisert 1925

Hemsedals slektshistorie 1693-1923 Publisert 1999 .

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. Bind 2

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. Bind 3

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. Bind 4

Slekt følgjer slekt. 1: Gard, grend og bygd

Slekt følgjer slekt 2


Hole

Hole bygdebok: B 1-5 (Hole Kommune)


Hol

Hol: Folk og fortid i Hol. 1: Frå eldste tida til 1815 – utg. 1938

Hol: Folk og fortid i Hol. 1: Frå eldste tida til 1815 – utg. 1999

Hol: Folk og fortid i Hol. 2: Frå 1815 til vår tid

Hol: Folk og fortid i Hol. 3: Ætt og eige

Hol: Folk og fortid i Hol. 4 : Ætt og eige : Sør-Hovet


Hurum

Hurums historie. 1 : Bygdehistorie inntil 1807.

Hurums historie. 2 : Bygdehistorie 1807-1940.


Hønefoss

Hønefoss : byens historie.

Hønefoss 1: Sagbruk og sagarbeidere 1600-1800 .


Kongsberg

Kongsberg : som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. 1

Kongsberg : som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. 2


Krødsherad

Krødsherad. B. 1: Gard og slekt

Krødsherad. B. 2-3:[1] : Bygdehistorie

Krødsherad. B. 4 : Bygdehistorie (Ingen tilgang)

Krødsherad. B. 5 : Bygdehistorie (Ingen tilgang)


Lier

Liers Historie (Lier Bygdeboknemd)

Liers historie. 1: Gårdshistorie

Liers historie. 2: Gårdshistorie

Liers historie. 3: Gårdshistorie

Liers historie. 4: Gårdshistorie

Liers historie. 5: Bygdehistorie


Modum

Modums historie. 1 .

Modums historie. 2 . (Ingen tilgang)

Modums historie IV Gårdshistorien

Modums historie VII Register, matrikkel

Motstandskampen i Modum og Sigdal: 1940-1945


Nore – Uvdal

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 Gards og ættesoge for Nore

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 2 Gards og ættesoge for Nore

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 3 Gards og ættesoge for Nore

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 5 Gards og ættesoge for Nore

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 1 Gards og ættesoge for Nore Registerbind Nore – Uvdal B. I-V

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 1 Gards og ættesoge for Uvdal Frå Veraldrud til

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 2 Gards og ættesoge for Uvdal Frå Ståland til Grønneflåta

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 3 Gards og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 4 Gards og ættesoge for Uvdal Frå Harang til Haugen

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 5 Gards og ættesoge for Uvdal Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 2: Frå 1800 til 1940

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3: 1940-1965


Numedal

Numedal: Gamalt fraa Numedal 1

Numedal: Gamalt fraa Numedal 2

Numedal: Gamalt fraa Numedal 3

Numedal: Gamalt fraa Numedal 4

Numedal: Gamalt fraa Numedal 5

Numedals fortid 1: Innledning til bygde- og slektsbøker

Numedals fortid 2 (Ikke publisert)

Numedals fortid 3:1

Numedals fortid 4:1

Numedals fortid 5:1

Norske bygder 6: Numedal


Rollag

Rollag bygdebok: ætt og gard og grend. 1

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 2

Rollag bygdebok: ætt og gard og grend. 3

Rollag bygdebok: ætt og gard og grend. 4

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 5

Rollag og Veggli herreds historie 1814-1914 .


Sandsvær

Sandsværs Historie 1 Bygdehistorien fram til 1964

Sandsværs Historie 2

Sandsværs Historie 3

Sandsværs Historie 4

Sandsværs Historie 5

Sandsværs Historie 6

Sandsværs Historie 7

Sandsværs Gårds- og slektshistorie 8 (Ingen tilgang – Publisert 2001)

Sandsværs Register og korreksjoner (Ingen tilgang – Publisert 2002)

Ytre Sandsvær 1814-1914


Sigdal og Eggedal

Sigdal og Eggedal 1 : historisk beretning

Sigdal og Eggedal. 2-3 2 : Gard og slekt

Sigdal og Eggedal. 2-3 3 : Gard og slek t


Skoger

Skogerboken : herredets historie m.v .


Strømm

Strømms historie. Bind I

Strømms historie. Bind II


Svelvik

Svelviks historie

Svelvik papirfabrik 1911-1961


Ål

Aal bygdesoge. 1 .

Aal bygdesoge. 2.

Aal bygdesoge. 3 .

Aal bygdesoge. 4.

Ål bygdebok. (www.aal-bygdebok.no)

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: