Bygdebøker Finnmark

Annonse

Bygdebøker fra Alta, Kautokeino, Loppa, Kvalsund, Porsanger, Tana m.fl.

 

Alta

Alta bataljon 1940 (Bokhylla)

Alta bataljons historie 1898-1995 (Bokhylla)

Altafjordens hulefolk 1944-1945

Altagård 250 år amtmannssete, sykehus, katolsk misjonsstasjon, militært hovedkvarter (Bokhylla)

Alta indremisjon 1917-1992 (Bokhylla)

Alta kraftlag i støtet 1948-1998 (Bokhylla)

Altas historie. 1 De glemte århundrene 1520-1826 (Bokhylla)

Altas historie. 2 Det arktiske Italia 1826-1920 (Bokhylla)

Altas historie. 3 Dramatiske tiår 1920-1964(Bokhylla)

Tverrelvdalens slektshistorie(http://ourroots.ca)


Kautokeino

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 1 (Bokhylla)

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 2 (Bokhylla)

Guovdageainnu suohkangirji Kautokeino sognebok (Bokhylla)

Kautokeino-dokumentene 177 arkivsaker om prosessene i 1851-1867 mot 48 flyttsamer fra Kautokeino(Bokhylla)


Kvalsund

Norges slektsleksikon:Finnmark fylke Kvalsund kommune N 2017. B. 1 Fra familie 1-2377 (Bokhylla)

Norges slektsleksikon : Finnmark fylke : Kvalsund kommune N 2017. B. 2 : Fra familie 2378-4916 (Bokhylla)


Kvenvik

Kvenvik – Kåfjord : historie 1603-1900. (Bokhylla)


Loppa

Loppas historie : bygdebok for Loppa kommune. (Bokhylla)


Magerøya

Magerøya : øya og folket gjennom tidene . (Bokhylla)


Porsanger

Porsanger bygdebok. 1 Fra eldre steinalder til 1910(Bokhylla)

Porsanger bygdebok. 2 Småfolk og drivkrefter fra 1900 til 1960-årene(Bokhylla)


Sør-Varanger

Sør-Varangers historie. (Bokhylla)

Sør-Varanger slekter. (Bokhylla)


Tana

Alleknjarg bygdebok : år 2000. (Bokhylla)


Diverse

Østsamene i Pasvik etter den norsk-russiske grensetrekningen i 1826. (Bokhylla)

Ordførere i Nesseby kommune : 1846-1966. (Bokhylla)

Ordførere i Vardø 1839-1987 . (Bokhylla)

Tingbok for Finnmark : 1620-1633 . (Bokhylla)