web analytics

Bygdebøker Finnmark

Oversikt over digitale bygdebøker Finnmark, publisert på Nasjonalbiblioteket.

 


Alta

Altas historie. 1 De glemte århundrene 1520-1826

Altas historie. 2 Det arktiske Italia 1826-1920

Altas historie. 3 Dramatiske tiår 1920-1964

Alta bataljon 1940

Alta bataljons historie 1898-1995

Altafjordens hulefolk 1944-1945

Altagård 250 år amtmannssete, sykehus, katolsk misjonsstasjon, militært hovedkvarter

Alta indremisjon 1917-1992

Alta kraftlag i støtet 1948-1998


Hasvik

Bygdebok for Hasvik.


Kautokeino

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 1

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 2

Guovdageainnu suohkangirji Kautokeino sognebok

Kautokeino-dokumentene 177 arkivsaker om prosessene i 1851-1867 mot 48 flyttsamer fra Kautokeino


Kvalsund

Kvalsund i Finnmark : bygdebok om Kvalsunds folk og forhold

Norges slektsleksikon:Finnmark fylke Kvalsund kommune N 2017. B. 1 Fra familie 1-2377

Norges slektsleksikon : Finnmark fylke : Kvalsund kommune N 2017. B. 2 : Fra familie 2378-4916


Kvenvik

Kvenvik – Kåfjord : historie 1603-1900.


Loppa

Loppas historie : bygdebok for Loppa kommune.


Magerøya

Magerøya : øya og folket gjennom tidene .


Porsanger

Porsanger bygdebok. 1 Fra eldre steinalder til 1910

Porsanger bygdebok. 2 Småfolk og drivkrefter fra 1900 til 1960-årene


Sør-Varanger

Sør-Varangers historie.

Sør-Varanger slekter.

Optegnelser fra Sør-Varanger.


Tana

Alleknjarg bygdebok : år 2000.

Alleknjarg i mitt hjerte” : bygdebok om Alleknjarg år 2004 (Ingen tilgang)


Tverrelvdalen

Tverrelvdalens slektshistorie (1968)

Tverrelvdalens slektshistorie (1995)


Diverse

Østsamene i Pasvik etter den norsk-russiske grensetrekningen i 1826.

Ordførere i Nesseby kommune : 1846-1966.

Ordførere i Vardø 1839-1987 .

Tingbok for Finnmark : 1620-1633 .

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.5 / 5. Vote count: 4

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: