Bygdebøker Hedmark

Annonse

Bygdebøker fra Alvdal, Elverum, Furnes, Finnskogene, Finnskogen, Kvikne, Os, Odal, Ringsaker og Trysil, Tynset mfl.

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Alvdal

Alvdal: ei bygdebok. 1: Bygda gjennom tidene ( Bokhylla)

Alvdal: ei bygdebok. 2: Garden og ætta ( Bokhylla)


Brandval

Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie . ( Bokhylla)

Brandval Finnskog bosetting . ( Bokhylla)


Brøttum

Brøttum: Slekter og gårder i Brøttum sogn . ( Bokhylla)

Brøttum: Register til Brøttumsboka . (Hedmark Slektshistorielag)


Eidskog

Eidskog bygdebok. B. 1 : Gnr. 1-16.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 2 : Gnr. 17-33.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 3 : Gnr. 34-52 ( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 4 : Gnr. 53-60.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 5 : Gnr 61-73 ( Bokhylla)


Elverum

Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler . (Bokhylla)

Elverum : en bygdebeskrivelse. 2 : Bygdens almindelige historie . (Bokhylla)

Elverum bygdebok. 1 : Bjølset og Hagen. (Bokhylla)

Elverum bygdebok. 2 : Vestad til 1940, Midtskogen, Grundset, Øksna og Rustad. (Bokhylla)

Elverum bygdebok 3: Strandbygda (Bokhylla)

Elverum bygdebok 4: Heradsbygda I: Helset – Oppsal – Lussberget (Bokhylla)

Elverum bygdebok 5 Heradsbygda II: Skjefstad – Houm – Nygarden (Bokhylla)

Elverum bygdebok. 6 : Jømna, Melåsberget . (Bokhylla)

Elverum bygdebok 7 :1 Vestre Hernes ( Ingen tilgang)

Elverum bygdebok 7 :II: Østre Hernes og Horndalen ( Ingen tilgang)

Ætta fra Nordskogbygda : Halvor Hansen og hustru Maren Larsdtr. sine etterkommere : slektene Haugen, Kjølen, Moberget, Fredheim, Kynsveen m.fl . (Bokhylla)

Ætta fra østre Elverum : Ole Engebretsen Stykkberget sine etterkommere : slektene Moberget, Langdalen, Jensen m.fl . (Bokhylla)


Finnskogen

Finnskogene i Norge (Bokhylla)

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene (Bokhylla)

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : annen samling (Bokhylla)

Fra Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : tredje samling (Bokhylla)

Finnskogens folk (Bokhylla)


Folldal

Bygdebok for Folldal. B. 1 : Gard og ætt (Bokhylla)

Bygdebok for Folldal. B. 2 : Gard og ætt ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Folldal. B. 3 : Geologi, arkeologi m.m (Bokhylla)

Bygdebok for Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993 (Bokhylla)

Streitlien i Folldal : 1660-1960 : gardssoge og ættebok (Bokhylla)


Furnes

Furnes bygdebok 1. (Bokhylla)

Furnes bygdebok 2. (Bokhylla)


Grue

Grueboka. 1 : Bygda (Bokhylla)

Grueboka : Svinøre – Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre – Fuglerud (Bokhylla)

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes (Bokhylla)

Grueboka : Gardsnr 91 Østre Skara og gardsnr 92 Vestre Skara (Bokhylla)

Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie (Bokhylla)

Grueboka – Finnskogen : tillegg til Grueboka (Ikke publisert)


Hamar

Hamars historie (Bokhylla)

Hamarboka: en byhistorie i bilder (Bokhylla)

Hamarboka. 2 (Bokhylla)

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar (Bokhylla)


Hof

Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara (Bokhylla)

Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mosogn (Bokhylla)

Hof bygdebok. B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen (Bokhylla)


Kongsvinger

Kongsvinger festnings historie. 1 Vakten ved Vinger – Kongsvinger festning 1682-1807 (Bokhylla)

Kongsvinger festnings historie. 2 Krigsårene 1807-1814 (Bokhylla)

Kongsvinger festnings historie. 3 Fra skarpskytterregiment til heimevern 1814-1982 (Bokhylla)


Kvikne

Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga (1952) (Bokhylla)

Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk (1951) (Bokhylla)


Løten

Løtenboka : garder og slekter. 1 (Bokhylla)

Løtenboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Løtenboka : garder og slekter. 3 (Bokhylla)

Løtenboka: Rettelser og tilføyelser (Bokhylla)


Nes

Nes bygdebok. 1 2 : [Bygdehistorie] ( Ingen tilgang)

Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie [Helgøya] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 2 : Bruks- og slektshistorie [Østfjerdingen] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 3 : Bruks- og slektshistorie [Midtfjerdingen] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 4 : Bruks- og slektshistorie [Nordfjerdingen] ( Ingen tilgang)


Os

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 1. (Bokhylla)

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 2 ( Ingen tilgang)

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 3 ( Ingen tilgang)

Tufsingdalen Gårder og Slekter (Bokhylla)


Nord-Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819 (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn: Suterud – Rovelstad/Røne . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn. (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn. (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 3 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 1 . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 4 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 2 . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 5 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 3, tillegg til bind I-V (Bokhylla)


Rendalen

Langs veier og stier i Rendalen (Bokhylla)

Rendalen: dens historie og bebyggelse (Bokhylla)

Rendalen: dens historie og bebyggelse. 2 (Bokhylla)

Fire slekter i Rendalen (Bokhylla)

Øvre Rendalen: gårdenes og slektenes historie (Bokhylla)

Tingets tenkemåter: kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763-97 (Bokhylla)

Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie (Publisert 1940) (Bokhylla)

Ytre Rendal : gard og ætt ( Ingen tilgang)


Ringsaker

Ringsakboka: 1. Opphavet (Bokhylla)

Ringsakboka: 3 Korn og klasseskille 1660-1840 (Bokhylla)

Ringsakboka: 4 Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900 (Bokhylla)


Romedal

Romedalboka : garder og slekter. 1 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 3 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn (Bokhylla)

Register til Romedalboka bind 1-5 II (Hedmark Slektshistorielag)

Romedal almenning Romedal almennings historie fram til delingen i 1864 (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 2 Romedal almennings historie (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 3 Almenningsbrukene (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 4 Malungen Romedal almennings historie (Bokhylla)


Sollia

Sollia. 1 : Eldre generell historie, garder og slekter i Øverdalen skolekrets (Bokhylla)


Stange

Stange bygdebok bind 1 og 2 Register (Hedmark slektshistorielag)

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1. (Bokhylla)

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2. (Bokhylla)

Stangeboka. 1 : Demringen. (Bokhylla)


Stor-Elvdal

Stor-Elvdal Grend og slekt( Ingen tilgang)

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 1 (Bokhylla)

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2 (Bokhylla)

Imsdalens historie (Bokhylla)


Søre-Osen

Søre Osen bygdebok . B. 1: Gårds- og slektshistorie (Bokhylla)


Sør-Odal

Sør-Odal bygdebok. 1-5 1 : Gards- og slektshistorie for Strøm sokn (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok. 2 : Bosetting og slekter gnr 12-25 i Strøm sokn (Ny rev. Utg.) (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok: 3 Bosetting og slekter gnr 26-29 i Strøm sokn(Ikke publisert) ( Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok: 4 Bosetting og slekter gnr 30-39 i Strøm sokn(Ikke publisert)( Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok: 5 Gards- og slektshistorie for Strøm sokn V(Ikke publisert)

Sør-Odal bygdebok. 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok. 7 : Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok. : Gards- og slektshistorie. 8: Oppstad sokn fra Vestby til Nust( Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok: Gards- og slektshistorie. 9: Rettelser og tillegg : Sør-Odal bygdebok 1-8(Ikke publisert)

Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt (Bokhylla)


Tolga

Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1 . (Bokhylla)

Tolgen av Ivar Sæter(Ikke publisert)


Trysil

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 1 I: Garder og slekter bidrag til bygdens historie (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 2 II: Garder og slekter bidrag til bygdens historie (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 3 III: Garder og slekter bidrag til bygdens historie (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 4 1: Alminnelig del (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 4 2: Alminnelig del (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 5: Supplementsbind til Trysilboka for søre og østre Trysil (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 6: Garder og slekter supplementsbind til bind 2 og 3 (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 7: Garder og slekter (Bokhylla)

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 8: Garder og slekter (Bokhylla)


Tynset

Tynset : en bygdehistorie .(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 1-2 1 : Gard og ætt .(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 1-2 2 : Gard og ætt .(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 3 : Topografi, geologi, historie .(Bokhylla)

Tylldalen – Brydalen bygdebok.(Bokhylla)

Tylldalen – Brydalen bygdebok B 1 Gard og ætt.(Bokhylla)


Vang

Vangsboka. [1] : G.nr. 178-194 .(Bokhylla)

Vangsboka. [2] : G.nr. 153-177.(Bokhylla)

Vangsboka. [3] ( Ingen tilgang)


Veldre

Veldre Bygdebok (Veldre Historielag)

Veldre Bygdebok 1 (Bokhylla)


Vinger

Vinger bygdebok, bind 1 Forfatter: Eyvind Lillevold. (Bokhylla)

Vinger bygdebok, bind 2 (Bokhylla

Vinger bygdebok, bind 3 (Bokhylla)

Vinger og Eidskog (Bokhylla)


Østerdalen

Gammelt skyldfolk i Østerdalene : ættebok (Bokhylla)


Åmot

Åmot bygdebok. 1 : Garder og slekter (Bokhylla)

Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter (Bokhylla)


Åsnes

Åsnesboka 1 (Bokhylla)

Åsnesboka 2 (Bokhylla)