Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Hedmark

Bygdebøker fra Brøttum, Elverum, Furnes, Finnskogene, Grue Hof, Kvikne, Os, Odal, Ringsaker og Trysil.

 

Annonse

Alvdal: ei bygdebok. 1: Bygda gjennom tidene ( Bokhylla)

Alvdal: ei bygdebok. 2: Garden og ætta ( Bokhylla)


Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie . ( Bokhylla)

Brandval Finnskog bosetting . ( Bokhylla)


Brøttum: Slekter og gårder i Brøttum sogn – Forfatter: Moen, Niels. ( Bokhylla)

Brøttum: Register til Brøttumsboka . (Hedmark Slektshistorielag)


Eidskog bygdebok. B. 1 : Gnr. 1-16.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 2 : Gnr. 17-33.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 3 : Gnr. 34-52 ( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 4 : Gnr. 53-60.( Bokhylla)

Eidskog bygdebok. B. 5 : Gnr 61-73 ( Bokhylla)


Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler . (Bokhylla)

Elverum bygdebok. 1 : Bjølset og Hagen. (Bokhylla)

Elverum bygdebok 2 : Vestad til 1940, Midtskogen, Grundset, Øksna og Rustad (Ikke publisert)

Elverum bygdebok 3: Strandbygda (Bokhylla)

Elverum bygdebok 4: Heradsbygda I: Helset – Oppsal – Lussberget (Bokhylla)

Elverum bygdebok 5 Heradsbygda II: Skjefstad – Houm – Nygarden (Bokhylla)

Elverum bygdebok. 6 : Jømna, Melåsberget . (Bokhylla)

Elverum bygdebok 7 :1 Vestre Hernes (Ikke publisert)

Elverum bygdebok 7 :II: Østre Hernes og Horndalen (Ikke publisert)

Ætta fra Nordskogbygda : Halvor Hansen og hustru Maren Larsdtr. sine etterkommere : slektene Haugen, Kjølen, Moberget, Fredheim, Kynsveen m.fl . (Bokhylla)

Ætta fra østre Elverum : Ole Engebretsen Stykkberget sine etterkommere : slektene Moberget, Langdalen, Jensen m.fl . (Bokhylla)


Furnes bygdebok 1 Forfatter: Bleken-Nilssen, Toralv. (Bokhylla)

Finnskogene i Norge (Bokhylla)

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene (Bokhylla)

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : annen samling (Bokhylla)

Fra Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : tredje samling (Bokhylla)

Finnskogens folk (Bokhylla)

Folldal. B. 1 : Gard og ætt (Bokhylla)

Folldal. B. 2 : Gard og ætt (Ikke publisert)

Folldal. B. 3 : Geologi, arkeologi m.m (Bokhylla)

Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993 (Bokhylla)

Streitlien i Folldal : 1660-1960 : gardssoge og ættebok (Bokhylla)


Grueboka. 1 : Bygda (Bokhylla)

Grueboka : Svinøre – Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre – Fuglerud (Bokhylla)

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes (Bokhylla)

Grueboka : Gardsnr 91 Østre Skara og gardsnr 92 Vestre Skara (Bokhylla)

Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie (Bokhylla)

Grueboka – Finnskogen : tillegg til Grueboka (Ikke publisert)


Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara (Bokhylla)

Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mosogn (Bokhylla)

Hof bygdebok. B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen (Bokhylla)


Imsdalens historie (Bokhylla)


Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga (1952) (Bokhylla)

Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk (1951) (Bokhylla)


Løtenboka : garder og slekter. 1 (Bokhylla)

Løtenboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Løtenboka : garder og slekter. 3 (Bokhylla)


Nes bygdebok. 1 1 : [Bygdehistorie] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 : Bruks- og slektshistorie (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie [Helgøya] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 2 : Bruks- og slektshistorie [Østfjerdingen] (Bokhylla)

Nes bygdebok. 2 D. 3 : Bruks- og slektshistorie [Midtfjerdingen] (Bokhylla)

Nes, bind 2, del 4, slekt og gardshistorie Vest/Nordfjerdingen (Ikke publisert)


Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 1. (Bokhylla)

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 2

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 3


Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819 (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn: Suterud – Rovelstad/Røne . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn. (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn. (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 3 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 1 . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 4 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 2 . (Bokhylla)

Nord-Odal bygdebok B 5 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 3, tillegg til bind I-V (Bokhylla)


Romedalboka : garder og slekter. 1 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 3 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 2 (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn (Bokhylla)

Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn (Bokhylla)

Register til Romedalboka bind 1-5 II (Hedmark Slektshistorielag)

Romedal almenning Romedal almennings historie fram til delingen i 1864 (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 2 Romedal almennings historie (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 3 Almenningsbrukene (Bokhylla)

Romedal almenning. B. 4 Malungen Romedal almennings historie (Bokhylla)


Sollia. 1 : Eldre generell historie, garder og slekter i Øverdalen skolekrets (Bokhylla)

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1. (Bokhylla)

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2. (Bokhylla)

Stange bygdebok bind 1 og 2 Publisert av Hedmark slektshistorielag

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 1 (Bokhylla)

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2 (Bokhylla)


Nils P Vigeland – Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok. 1-5 1 : Gards- og slektshistorie for Strøm sokn (Bokhylla)

Sør-Odal : Gards- og slektshistorie B 2

Sør-Odal bygdebok. 2 : Bosetting og slekter gnr 12-25 i Strøm sokn (Ny rev. Utg.) (Bokhylla)

Sør-Odal : Gards- og slektshistorie B 3

Sør-Odal : Gards- og slektshistorie. B 4

Sør-Odal : Gards- og slektshistorie. B 5

Sør-Odal bygdebok. 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma (Bokhylla)

Sør-Odal bygdebok. 7 : Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen (Bokhylla)


Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1 . (Bokhylla)

Tolgen av Ivar Sæter(Ikke publisert)


Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 1 I . (Bokhylla)

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 2 II (Bokhylla)

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 3 III (Bokhylla)

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 1 (Bokhylla)

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 2 (Bokhylla)

Tufsingdalen Gårder og Slekter (Bokhylla)

Tylldalen – Brydalen bygdebok av Eystein Eggen.(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 1-2 1 : Gard og ætt .(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 1-2 2 : Gard og ætt .(Bokhylla)

Tynset bygdebok. 3 : Topografi, geologi, historie .(Bokhylla)


Vangsboka. [1] : G.nr. 178-194 .(Bokhylla)

Vangsboka. [2] : G.nr. 153-177.(Bokhylla)

Vangsboka. [3] (Ikke publisert)


Veldre Bygdebok: Digitalisert utgave i PDF fil, publisert av Veldre Historielag

Vinger bygdebok, bind 1 Forfatter: Eyvind Lillevold. (Bokhylla)

Vinger bygdebok, bind 2 (Bokhylla

Vinger bygdebok, bind 3 (Bokhylla)

Vinger og Eidskog (Bokhylla)

Ytre Rendal : gard og ætt (Ikke publisert)


Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie (Publisert 1940) (Bokhylla)


Gammelt skyldfolk i Østerdalene : ættebok (Bokhylla)