web analytics

Bygdebøker Hedmark

Oversikt over digitale bygdebøker Hedmark,publisert på Nasjonalbiblioteket.

 


Alvdal

Alvdal: ei bygdebok. 1: Bygda gjennom tidene

Alvdal: ei bygdebok. 2 1: Garden og ætta

Alvdal: ei bygdebok. 2 2: Garden og ætta


Brandval

Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie .

Brandval Finnskog bosetting .


Brøttum

Brøttum: Slekter og gårder i Brøttum sogn .

Brøttum: Register til Brøttumsboka . (Hedmark Slektshistorielag)


Eidskog

Eidskog bygdebok. B. 1 : Gnr. 1-16.

Eidskog bygdebok. B. 2 : Gnr. 17-33.

Eidskog bygdebok. B. 3 : Gnr. 34-52

Eidskog bygdebok. B. 4 : Gnr. 53-60.

Eidskog bygdebok. B. 5 : Gnr 61-73

Innholdsfortegnelse over Eidskog bygdebok


Elverum

Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler .

Elverum : en bygdebeskrivelse. 2 : Bygdens almindelige historie .

Elverum bygdebok. 1 : Bjølset og Hagen.

Elverum bygdebok. 2 : Vestad til 1940, Midtskogen, Grundset, Øksna og Rustad.

Elverum bygdebok 3: Strandbygda

Elverum bygdebok 4: Heradsbygda I: Helset – Oppsal – Lussberget

Elverum bygdebok 5 Heradsbygda II: Skjefstad – Houm – Nygarden

Elverum bygdebok. 6 : Jømna, Melåsberget .

Elverum bygdebok 7 :1 Vestre Hernes ( Ingen tilgang)

Elverum bygdebok 7 :II: Østre Hernes og Horndalen ( (Ingen tilgang)

Ætta fra Nordskogbygda : Halvor Hansen og hustru Maren Larsdtr. sine etterkommere : slektene Haugen, Kjølen, Moberget, Fredheim, Kynsveen m.fl .

Ætta fra østre Elverum : Ole Engebretsen Stykkberget sine etterkommere : slektene Moberget, Langdalen, Jensen m.fl .


Engerdal

Bygdebok for Engerdal. 1

Bygdebok for Engerdal. 2

Bygdebok for Engerdal. 3

Bygdebok for Engerdal. 4 ( (Ingen tilgang)

Bygdebok for Engerdal. 5 ( (Ingen tilgang)

Bygdebok for Engerdal. 6 ( (Ingen tilgang)


Finnskogen

Finnskogene i Norge

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene

Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : annen samling

Fra Finnskogene i Solør og Vermland : beretninger og folkeminne fra grensebygdene : tredje samling

Finnskogens folk


Folldal

Bygdebok for Folldal. B. 1 : Gard og ætt

Bygdebok for Folldal. B. 2 : Gard og ætt (1976)

Bygdebok for Folldal. B. 3 : Geologi, arkeologi m.m

Bygdebok for Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993

Streitlien i Folldal : 1660-1960 : gardssoge og ættebok


Furnes

Furnes bygdebok 1.

Furnes bygdebok 2.


Grue

Grueboka. 1 : Bygda

Grueboka. 2:1 : Gardene

Grueboka. 2:2 : Gardene

Grueboka : Svinøre – Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre – Fuglerud

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes

Grueboka : Gardsnr 91 Østre Skara og gardsnr 92 Vestre Skara

Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie


Hamar

Hamars historie

Hamarboka: en byhistorie i bilder

Hamarboka. 2

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar


Hof

Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara

Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mo sogn

Hof bygdebok. B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen


Kongsvinger

Kongsvinger festnings historie. 1 Vakten ved Vinger – Kongsvinger festning 1682-1807

Kongsvinger festnings historie. 2 Krigsårene 1807-1814

Kongsvinger festnings historie. 3 Fra skarpskytterregiment til heimevern 1814-1982


Kvikne

Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga (1952)

Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk (1951)


Løten

Løtenboka : garder og slekter. 1

Løtenboka : garder og slekter. 2

Løtenboka : garder og slekter. 3

Løtenboka: Rettelser og tilføyelser


Nes

Nes bygdebok. 1 1 : [Bygdehistorie]

Nes bygdebok. 1 2 : [Bygdehistorie]

Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie [Helgøya]

Nes bygdebok. 2 2 : Bruks- og slektshistorie [Østfjerdingen]

Nes bygdebok. 2 3 : Bruks- og slektshistorie [Midtfjerdingen]

Nes bygdebok. 2 4 : Bruks- og slektshistorie [Nordfjerdingen] ( Ingen tilgang)


Os

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 1.

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 2 ( Ingen tilgang)

Os Bygdebok : bygda og folket. Bind 3 ( Ingen tilgang)

Tufsingdalen Gårder og Slekter


Osen

Osen bygdebok.

Osen bygdebok. B. 2 : [Historie]


Nord-Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819

Nord-Odal bygdebok. B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn: Suterud – Rovelstad/Røne .

Nord-Odal bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn.

Nord-Odal bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn.

Nord-Odal bygdebok B 3 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 1 .

Nord-Odal bygdebok B 4 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 2 .

Nord-Odal bygdebok B 5 Gards- og slektshistorie for Mo sokn 3, tillegg til bind I-V


Rendalen

Langs veier og stier i Rendalen

Rendalen: dens historie og bebyggelse

Rendalen: dens historie og bebyggelse. 2

Fire slekter i Rendalen

Øvre Rendalen: gårdenes og slektenes historie

Tingets tenkemåter: kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763-97

Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie (Publisert 1940)

Ytre Rendal : gard og ætt


Ringsaker

Ringsakboka: 1. Opphavet

Ringsakboka: 3 Korn og klasseskille 1660-1840

Ringsakboka: 4 Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900


Romedal

Romedalboka : garder og slekter. 1

Romedalboka : garder og slekter. 2

Romedalboka : garder og slekter. 3

Romedalboka : garder og slekter. 2

Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn

Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn

Register til Romedalboka bind 1-5 II (Hedmark Slektshistorielag)

Romedal almenning Romedal almennings historie fram til delingen i 1864

Romedal almenning. B. 2 Romedal almennings historie

Romedal almenning. B. 3 Almenningsbrukene

Romedal almenning. B. 4 Malungen Romedal almennings historie


Sollia

Sollia. 1 : Eldre generell historie, garder og slekter i Øverdalen skolekrets


Stange

Stange bygdebok bind 1 og 2 Register (Hedmark slektshistorielag)

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1.

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2.

Stangeboka. 1 : Demringen.


Stor-Elvdal

Bygdebok for Stor-Elvdal

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 1

Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2

Stor-Elvdal Grend og slekt( Ingen tilgang)

Imsdalens historie

Sollia 1: Eldre generell historie. Garder og slekter i Øverdalen skolekrets

Sollia 2: Generell historie 1862-1945. Garder i statsallmenningen og slekter til Holtet i Atnbrua skolekrets

Sollia 3: Generell historie etter 1945, garder og slekter i Atnelien i Atnbrua skolekrets.


Søre-Osen

Søre Osen bygdebok . B. 1: Gårds- og slektshistorie


Sør-Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819

Sør-Odal bygdebok. 1-5 1 : Gards- og slektshistorie for Strøm sokn I

Sør-Odal bygdebok. 1-5 2 : Gards- og slektshistorie for Strøm sokn II

Sør-Odal bygdebok: 1-5 3 Gards- og slektshistorie for Strøm sokn III

Sør-Odal bygdebok. 1-5 3 : Gards- og slektshistorie for Strøm sokn IV

Sør-Odal bygdebok: 1-5 4 Gards- og slektshistorie for Strøm sokn

Sør-Odal bygdebok: 2 Bosetting og slekter gnr 12-25 i Strøm sokn

Sør-Odal bygdebok: 3 Bosetting og slekter gnr 26-29 i Strøm sokn ( (Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok: 4 Bosetting og slekter gnr 30-39 i Strøm sokn ( (Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok. 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma

Sør-Odal bygdebok. 7 : Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen

Sør-Odal bygdebok 8 : Gards- og slektshistorie: Oppstad sokn fra Vestby til Nusttarget ( Ingen tilgang)

Sør-Odal bygdebok: Rettelser og tillegg : Sør-Odal bygdebok I-VIII

Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt


Tolga

Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1 .

Tolgen: med illustrationer og portrætter (Access to all)


Trysil

Trysil-boka: bidrag til bygdens historie. 1 I: Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 2 II: Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 3 III: Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 4 1: Alminnelig del

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 4 2: Alminnelig del

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 5: Supplementsbind til Trysilboka for søre og østre Trysil

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 6: Garder og slekter supplementsbind til bind 2 og 3

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 7: Garder og slekter

Trysil-boka bidrag til bygdens historie. 8: Garder og slekter

Beskrivelse over Trysild præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge (Access to all)


Tynset

Tynset : en bygdehistorie .

Tynset bygdebok. 1-2 1 : Gard og ætt .

Tynset bygdebok. 1-2 2 : Gard og ætt .

Tynset bygdebok. 3 : Topografi, geologi, historie .

Tynset bygdebok. 4 : Utvandring, utmark, kjerke, kommune .

Tynset bygdebok. 5 : Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker, musikkliv, foreninger .

Tylldalen – Brydalen bygdebok.

Tylldalen – Brydalen bygdebok B 1 Gard og ætt.


Vang

Vangsboka. [1] : G.nr. 178-194 .

Vangsboka. [2] : G.nr. 153-177.

Vangsboka. [3] ( Ingen tilgang)


Veldre

Veldre Bygdebok (Veldre Historielag)

Veldre Bygdebok 1


Vinger

Vinger bygdebok, bind 1 Forfatter: Eyvind Lillevold.

Vinger bygdebok, bind 2

Vinger bygdebok, bind 3

Vinger og Eidskog


Våler bygdebok

Garden Kaaten Søndre, Våler i Solør : bruks- og slektshistorie : minner og fragmenter


Østerdalen

Gammelt skyldfolk i Østerdalene : ættebok


Åmot

Åmot bygdebok. 1 : Garder og slekter

Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter


Åsnes

Åsnesboka 1

Åsnesboka 2

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 5

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: