Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Hordaland

Bygdebøker fra bl.a. Askøy, Bømlo, Fedje, Eidfjord, Etne, Fusa, Granvin, Hamre, Kvinnherad, Os, Samnanger, Skåneviksoga, Stord, m.fl.

 

Annonse

Askøys historie. 1 : Fra de eldste tider til 1870 (Bokhylla)

Askøys historie. 2 : Det nye Askøy blir til 1870-1940 . (Bokhylla)


Brekke herred : ei bygdebok. 1 av Ludvig Engesæter. (Bokhylla)

Bømlo bygdebok 1-4 publisert av Bømlo kommune ( PDF filer)

Bømlo bygdebok. 1-2 1 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn (Bokhylla)

Bømlo bygdebok. 1-2 2 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn (Bokhylla)

Bømlo bygdebok. 3 : Gards- og ættesoge for Bømlo sokn (Bokhylla)


Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy . (Bokhylla)


Etnesoga B: 1 Frå dei eldste tider til 1660

Etnesoga B: 2 Bygde- og gardssoge 1660 – 1800 (Bokhylla)

Etne-soga. 3 : Folket Gjerde sokn (Bokhylla)

Etnesoga B: 4 Folket i Stødle sokn. (Bokhylla)

Etnesoga B: 5 Folket i Grindheim sokn. (Bokhylla)

Evangerboka : gards- og ættesoge. 1 .(Bokhylla)

Evangerboka : gards- og ættesoge. 2. (Bokhylla)


Bygdebok for Fedje av Oskar Tangen (Bokhylla)

Fedje og folket : gards- og ættesoge for Fedje (Bokhylla)

Bygdesoga for Fjell . (Bokhylla)

Fusa, Hålandsdal og Strandvik. 1 . (Bokhylla)

Fusa : garden og slekta – Austestad gnr. 24 bnr. 2 . (Bokhylla)


Granvin i fortid og nutid : en bygdebok . (Bokhylla)

Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid. 2 : Bygdesoga. (Bokhylla)

Granvin bygdebok B: 3 [med] ættebokdel for gardane Beggevik, Kvanndal, Lussand og Naustvik . (Bokhylla)


Hamre : Vassbygd og Eikanger skulekrinsar i tidlegare Hamre kommune : gards- og ættesoga . (Bokhylla)

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy, bind 1. (Bokhylla)

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy, bind 2. (Bokhylla)

Haus i soga og segn. 17 1 : Ætt og æle (ættarbok) Gjerstad sokn. (Bokhylla)

Haus i soga og segn. 16 : Skule og uppseding. (Bokhylla)

Bygdebok for Huglo. [Del 1] .(Bokhylla)

Bygdebok for Huglo. [Del 2] .(Bokhylla)


Jondal i gamal og ny tid .(Bokhylla)

Jondal kyrkje 100 år .(Bokhylla)


Kvam i krig 1940-45 : minne frå krigsåra .(Bokhylla)

Bygdebok for Kvam herad. B. 2 : Liv og lagnad på 1800-talet .(Bokhylla)

Ættarbok for Kvam. 2 : Øystese sokn .(Bokhylla)

Kvinnherad. 1 : Bygdesoga .(Bokhylla)

Kvinnherad 2 : soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes. . (Bokhylla)

Kvinnherad 3 Gards- og ættesoga . (Ikke publisert)

Kvinnherad 4 Gards- og ættesoga: Husnes sokn (Ikke publisert)

Kvinnherad 5 Allmennsoga og gards- og ættesoga : Eid og Fjellberg (Ikke publisert)


Lunde : gard og ætt (Bokhylla)


Odda bygdesoga. 1 Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .(Bokhylla)

Odda bygdesoga. 2 Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. (Bokhylla)

Odda bygdesoga. 3.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .(Bokhylla)

Odda bygdesoga. 3.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. (Bokhylla)

Odda bygdesoga. 4.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.(Bokhylla)

Odda bygdesoga. 4.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. (Bokhylla)

Odda bygdesoga. 5.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .(Bokhylla)

Odda bygdesoga. 5.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. (Bokhylla)

Gardssoge for Oppheim sokn (Bokhylla)

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 2 : Gards- og ættesoga.(Bokhylla)

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 3 : Gards- og ættesoga. (Bokhylla)

Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937. (Bokhylla)


Samnanger. 1 : Soga um bygdi, gardarne og ætterne .(Bokhylla)

Samnanger. 2 : Soga um gardane og ættene .(Bokhylla)

Skåneviksoga B: 1 Gardar og ætter i Holmedal.

Skåneviksoga B: 2 Gardar og ætter i Åkra.

Skåneviksoga B: 3 Gardar og ætter Sævareid-Skånevik.

Skåneviksoga. 4 : Gardar og ætter Skånevikstrondo (Bokhylla)

Skåneviksoga : fram til 1750. 5 : I gode og vonde dagar fram til 1750. (Bokhylla)

Skåneviksoga : frå 1750 til 1965. 6 : I gode og vonde dagar frå 1750 til 1965 . (Bokhylla)

Steine-soga . (Bokhylla)

Stord bygdebok. 1 : Stord i gamal og ny tid .(Bokhylla)

Stord bygdebok. 2 : Gards- og ættesoga . (Bokhylla)

Stord bygdebok. 3 : Stord i gamal og ny tid . (Bokhylla)

Stord – Fitjar og øyane . (Bokhylla)

Bygdebok for Sund : eit lite utsnitt av Sund si soge .(Bokhylla)


Telavåg: Selstø, ein gard i Telavåg (Bokhylla)

Tyssøy (Bokhylla)


Ulvik : gards- og ættesoga. 1 : Almennsoga og ein del gards- og ættesoga . (Bokhylla)

Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik . (Bokhylla)


Vaksdal og Modalen på Wiki (Vaksdal Historielag)

Vardøy : eit øysamfunn i havgapet. (Bokhylla)

Vossaboki 1: Vossevangen

Vossaboki 2: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar. (Bokhylla)

Vossaboki 3: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar.(Bokhylla)

Vossaboki 4: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar. (Bokhylla)


Øygarden. 1 : 1850-1885 .(Bokhylla)

Øygarden. 2 : 1885-1920 .(Bokhylla)

Øygarden. B. 3 Del 1 : 1920-1958 .(Bokhylla)


Åsane bygdebok. (Bokhylla)


Diverse

Borgerskapets by : 1536-1800 Bergen. (Bokhylla)

Krongodssalg og embetsstand i Bergenhus len/Bergen stiftamt i 2. halvdel av 1600-tallet. 2 : Embetsstanden . (Bokhylla)