Bygdebøker Hordaland

Bygdebøker

Pekere til bygdebøker fra Askøy, Bømlo, Fedje, Eidfjord, Etne, Granvin, Hamre, Kvinnherad, Odda, Ullensvang, Kinsarvik, m.fl i Hordaland.

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.


Askøy

Askøys historie. 1 : Fra de eldste tider til 1870

Askøys historie. 2 : Det nye Askøy blir til 1870-1940 .


Austevoll

Austevoll. 2 : Gard og ætt Austevoll sokn( Ingen tilgang)

Austevoll. 3 : Gard og ætt / Tidlegare Bekkjarvik kapellsokn


Austrheim

Bygdebok for Austrheim

Austrheim i fortid og notid. B. 1 ( Ingen tilgang)

Austrheim i fortid og notid. B. 2 ( Ingen tilgang)

Austrheim i fortid og notid. B. 3 ( Ingen tilgang)

Austrheim i fortid og notid. B. 4 Allmenn bygdesoge 1800-2000

Sjøfarten i Austrheim ( Ingen tilgang)


Bergen

Bergens borgerbog. B. 2 hefte 1 : 1752-1865 1752-1800

Bergens borgerbog. B. 2 Hefte 2 : 1752-1865 1801-1865

Bergens borgerbog. B. 2 3 : 1752-1865 3dje Hefte: Navneregister

Absalon Pederssøns Dagbog: over begivenheder, især i Bergen 1552-1572

Bergen. 1

Bergen. 2

Bergen bys historie I: Kongssete og kjøpstad: fra opphavet til 1536

Bergen bys historie II: Borgerskapets: 1536-1800

Bergen bys historie III: Et bysamfunn i utvikling: 1800-1920

Bergen bys historie IV: Byen sprenger grensene : 1920-1972

Bergen byleksikon

Borgerskapets by : 1536-1800 Bergen.

Krongodssalg og embetsstand i Bergenhus len/Bergen stiftamt i 2. halvdel av 1600-tallet. 2 : Embetsstanden .


Bergsdalen

Bergsdalen: ei fjellbygd i Hordaland 1

Bergsdalen: ei fjellbygd i Hordaland 2

Bergsdalen. Ei fjellbygd i Hordaland (Vaksdal historielag)


Bømlo

Bømlo bygdebok 1-4 ( Bømlo kommune)

Bømlo bygdebok. 1-2 1 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn

Bømlo bygdebok. 1-2 2 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn

Bømlo bygdebok. 3 : Gards- og ættesoge for Bømlo sokn


Eidfjord

Gards- og ættesoge for Eidfjord.


Etne

Etnesoga B: 1 Frå dei eldste tider til 1660 ( Ingen tilgang)

Etnesoga B: 2 Bygde- og gardssoge 1660 – 1800

Etne-soga. 3 : Folket Gjerde sokn

Etnesoga B: 4 Folket i Stødle sokn.

Etnesoga B: 5 Folket i Grindheim sokn.


Evanger

Evangerboka : gards- og ættesoge. 1 .

Evangerboka : gards- og ættesoge. 2.


Fana

Fana. 1

Fana. 2

Fana bygdebok. 1: Fra de eldste tider til 1665

Fana bygdebok. 2: Bønder nær byen 1665-1870

Fana bygdebok. 3: Fanabu og bymann: 1870-1972

Fana bygdebok. 4: Gards- og ættesoge


Fedje

Bygdebok for Fedje

Fedje og folket : gards- og ættesoge for Fedje


Fitjar

Fitjar bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge

Fitjar bygdebok. 2 : Gards- og ættesoge


Fjell

Bygdesoga for Fjell .


Fusa

Soga fo Fusa, Hålandsdal og Strandvik. 1 .

Soga fo Fusa, Hålandsdal og Strandvik. 2 .

Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik. 3 ( Ingen tilgang)

Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik. 4 ( Ingen tilgang)

Fusa : garden og slekta – Austestad gnr. 24 bnr. 2 .


Granvin

Granvin i fortid og nutid : en bygdebok .

Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid. 2 : Bygdesoga.

Granvin bygdebok B: 3 [med] ættebokdel for gardane Beggevik, Kvanndal, Lussand og Naustvik .


Hamre

Hamre : Vassbygd og Eikanger skulekrinsar i tidlegare Hamre kommune : gards- og ættesoga .

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy, bind 1.

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy, bind 2.


Haus

Ættebok for Gjerstad og Haus .

Haus i soga og segn. 16 : Skule og uppseding.

Haus i soga og segn. 17 1 : Ætt og æle (ættarbok) Gjerstad sokn.

Haus i soga og segn. 17 3 : Ætt og æle (ættarbok) Ådna sokn .


Hosanger

Ættebok for Hosanger sokn .


Huglo

Bygdebok for Huglo. [Del 1] .

Bygdebok for Huglo. [Del 2] .

Bygdebok for Huglo. [Del 3] Det forlokkande landet( Ingen tilgang)


Jondal

Jondal i gamal og ny tid .

Jondal kyrkje 100 år .


Kinsarvik

Ættar-bok for Kinsarvik. 1 .

Ættar-bok for Kinsarvik. 2.


Kvam

Kvam i krig 1940-45 : minne frå krigsåra .

Bygdebok for Kvam herad. B. 2 : Liv og lagnad på 1800-talet .

Ættarbok for Kvam. 2 : Øystese sokn .

Ættarbok for Kvam. 3 : Vikøy sokn ( Ingen tilgang)

Steine-soga .


Kvinnherad

Kvinnherad. 1 : Bygdesoga .

Kvinnherad 2 : soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes. .

Kvinnherad 3 Gards- og ættesoga . (Ikke publisert)

Kvinnherad 4 Gards- og ættesoga: Husnes sokn ( Ingen tilgang)

Allmennsoga gards- og ættesoga : Eid og Fjelberg sokner .


Odda

Odda bygdesoga. 1 Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .

Odda bygdesoga. 2 Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.

Odda bygdesoga. 3.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .

Odda bygdesoga. 3.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.

Odda bygdesoga. 4.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.

Odda bygdesoga. 4.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.

Odda bygdesoga. 5.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid .

Odda bygdesoga. 5.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.


Os

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 2 : Gards- og ættesoga.

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 3 : Gards- og ættesoga.

Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937.


Samnanger. 1 : Soga um bygdi, gardarne og ætterne .

Samnanger. 2 : Soga um gardane og ættene .


Skånevik

Skåneviksoga B: 1 Gardar og ætter i Holmedal

Skåneviksoga B: 2 Gardar og ætter i Åkra

Skåneviksoga B: 3 Gardar og ætter Sævareid-Skånevik

Skåneviksoga. B : 4 Gardar og ætter Skånevikstrondo

Skåneviksoga B: 5 I gode og vonde dagar fram til 1750..

Skåneviksoga B : 6 I gode og vonde dagar frå 1750 til 1965 .


Stord

Stord bygdebok. 1 : Stord i gamal og ny tid .

Stord bygdebok. 2 : Gards- og ættesoga .

Stord bygdebok. 3 : Stord i gamal og ny tid .

Stord – Fitjar og øyane .


Sund

Bygdebok for Sund: eit lite utsnitt av Sund si soge

Bygdebok for Sund: eit lite utsnitt av Sund si soge – Even Evensen( Ingen tilgang)

Telavåg: Selstø, ein gard i Telavåg

Tyssøy


Sveio

Gards- og ættesoge for Sveio. B. 1: Gamle Valestrand kommune

Gards- og ættesoge for Sveio. B. 2: Skulekrinsane Bua, Vikse, Vandaskog og Sveio

Gards- og ættesoge for Sveio. B. 3: Lid skulekrins og gamle Vestre Vikebygd


Tysnes

Tysnes : gards- og ættesoge. 1 ( Ingen tilgang)

Tysnes : gards- og ættesoge. 2 .

Tysnes : gards- og ættesoge. 3 ( Ingen tilgang)

Tysnes : gards- og ættesoge. 4 ( Ingen tilgang)


Ullensvang

Ættar-bok for Udlesvang 1 .

Odda bygdesoga. 4.1 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.

Odda bygdesoga. 4.2 Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid.


Ulvik

Ulvik : gards- og ættesoga. 1 : Almennsoga og ein del gards- og ættesoga .

Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik .


Vaksdal

for Vaksdal og Modalen på Wiki (Vaksdal Historielag)


Voss

Lunde : gard og ætt

Vossaboki 1: Vossevangen

Vossaboki 2: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar.

Vossaboki 3: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar.

Vossaboki 4: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar.


Øygarden

Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy .

Øygarden. 1 : 1850-1885 .

Øygarden. 2 : 1885-1920 .

Øygarden. B. 3 Del 1 : 1920-1958 .


Åsane

Åsane bygdebok.

Bygdebøker Hordaland
Vote

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: