web analytics

Bygdebøker Møre og Romsdal

Bygdebøker

Pekere til bygdebøker Møre og Romsdal. Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, hvis ikke annet er notert.


 

Aukra

Bygdebok for Aukra gard og slekt 1

Bygdebok for Aukra gard og slekt 2

Bygdebok for Aukra gard og slekt 3

Bygdebok for Aukra gard og slekt 4

Bygdeboka 1 : Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk

Bygdeboka 2 : Aukra, Midsund og Sandøy


Aure

Bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie [B. 2]


Averøy

Averøy bygdebok B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand

Averøy bygdebok Bind 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Averøy bygdebok B. 4 ( Ingen tilgang)


Bolsøy [Molde]

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 1: Bolsøybygdas natur og eldre historie

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 2: Oversikt over Bolsøy herreds gårder og deres historie

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 3:1

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 3:2


Borgund og Giske

Borgund og Giske. 1

Borgund og Giske. 2 : Gardssoge : gardsnr. 1-51

Borgund og Giske. 3 : Sula, Godøya, Giske og Valderøya.

Borgund og Giske. 4 : Gardssoge : Norddelen og Byområdet

Borgund fri- og fatigskule 1742-1876


Eide

Eideboka. B. 1 : Gard og slekt

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt

Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Eideboka. B. 4 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 5 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 6 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 7 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)


Folkestadbygd

Folk og fortid i Folkestadbygd. 1

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2


Fræna

Gard og slekt i Fræna. B. 1″ ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 2 : [Gnr. 3-14]” ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 3 : [Gnr. 15-27]” ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 4 : [Gnr. 28-41]” ( Ingen tilgang)


Gjemnes

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 2

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 3 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 4 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 5 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 6 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 7 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 8 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 9 ( Ingen tilgang)

Gjemnes: Gards- og ættesoge for Gjemnes. 10 ( Ingen tilgang)Halsa

Halsaboka. Bind 1

Halsaboka. Bind 2

Halsaboka. Bind 3


Haram

Haram bygdebok. 1:1

Haram bygdebok. Kyrkjesoga. Skulesoga


Hareid og Ulstein

Soga om Hareid og Ulstein. B. 1-2 B. 1: Soga om Hareid og Ulstein: den allmenne delen

Soga om Hareid og Ulstein. B. 1-2 B. 2: Soga om Hareid og Ulstein: den allmenne delen

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. III: Gardar og folk: gnr. 1, Ytreflø – gnr. 10, Holseker

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. IV: Gardar og folk : gnr. 11, Fjelle – gnr. 39, Vattøy

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. V: Gardar og folk: gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. VI: Gardar og folk : gnr. 52 Bigset – gnr. 85 Kyrkjebø

Register og rettingar til Bygdebok for Ulstein og Hareid, band III-VI

Personboka 2000 for Hareid og Ulstein med register til bygdebøkene ( Ingen tilgang)


Holm

Bygdebok for Holm sokn. 1

Bygdebok for Holm sokn. 2


Herøy

Herøyboka. [1] B. 1 : Gardar og folk

Herøyboka. [1] B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1-3 1 : Gardar og folk

Herøyboka. 1-3 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1-3 3 : Gardar og folk

Herøyboka. [2] : Landslag og folkeliv

Herøyboka. [3] 1 : Bygdesoga

Herøyboka. [3] 2 : Bygdesoga

Herøyboka. [3] 3 : Bygdesoga

Herøy og folket


Hjørundfjord

Hjørundfjorden ( Ingen tilgang)

Fem slekter frå Hjørundfjord

Hjørundfjordboka : Register og rettingar med tillegg til bygdebøkene for Hjørundfjord

Hjørundfjordboka bind 1 (kultursoge)

Hjørundfjordboka bind 2 (kultursoge)

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 3

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 4

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 5


Kvernes [Averøy kommune]

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 1

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 2

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 3


Midsund

Bygdeboka 1 : Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk

Bygdeboka 2 : Aukra, Midsund og Sandøy

Midsund : gard og slekt. 1″ ( Ingen tilgang)

Midsund : gard og slekt. 2″ ( Ingen tilgang)

Midsund : gard og slekt. 3″ ( Ingen tilgang)


Molde

Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112


Nesset

Folkeliv og tradisjon frå Nesset. B. 1

Gards- og ættesoge for Nesset. 2

Gards- og ættesoge for Nesset. 3

Gards- og ættesoge for Nesset. 4

Gards- og ættesoge for Nesset. 5

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset 8.

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Gards- og ættesoge for Nesset. 10 ( Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Nesset. 11 ( Ingen tilgang)

Slekter i Eresfjord og Vistdal


Norddal

Norddal bygdebøker. 1 Ættebok

Norddal bygdebøker. 2 : Hus og Heim – Gard og Grend

Norddal bygdebøker. 3 : Grunn og gror : kultursoge

Norddal bygdebøker. 4 : Grunn og gror : kultursoge

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Norddal bygdebøker. B. 5 D. 2 Ættebok for Norddal Muldal-Årset


Rauma

Ei Bok om Rauma

Bygdaboka for Voll. 1: Næringsgrunnlag og samfunnsvokster

Bygdaboka for Voll. 2: Gards- og ættesoge

Bygdaboka for Voll. 3: Den gamle bygda

Bygdebok for Eid

Bidrag til Veø ældre Historie

Raumadalsfolket (http://murray.as)

Raumadalsfolket (http://www.romsdal-sogelag.no)


Rindal

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV


Romsdal

Slekter fra Romsdalskysten. 1

Slekter fra Romsdalskysten. 2


Skodje

Skodje : gard og slekt. B. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Skodje : gard og slekt. B. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69


Smøla

Smøla bygdebok B: 1 Ytre Roksvåg-Vikan

Smøla bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for Hellesfjord – Kråkvær

Smøla bygdebok B: 3 Sandvær-Tranøy

Smøla bygdebok B: 4 Klakkan-Skomsøy

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 5

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 6

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 7

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Veiholmen B: 8 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Veiholmen B: 9 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Hopen B: 10 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Steinsøysund og Frostadheia B: 11 ( Ingen tilgang)


Sande

Sandesoga 1

Sandesoga 2

Sandesoga 3

Soga om Sande og Rovde. 1

Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge


Stangvik

Heimar og ætter i Stangvik. 2.


Stordal

Farne tider : bygdesoga fram til 1920 Stordalssoga. Band 1.

Stordalssoga band II (Ikke publisert)


Stranda

Stranda bygdebok. 1 : Gard og grend

Stranda bygdebok. 2 : Liv og lagnad

Stranda bygdebok. 3 : Ættebok for Stranda

Stranda – bygdebok. 3 A : Ættebok Busette i Stranda og Liabygda ( Ingen tilgang)


Straumsnes

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3


Sunndal

Sunndalsboka. 2

Sunndalsboka. 5

Sunndalsboka. VIII


Sykkylven

Sykkylven gardssoga. 1

Sykkylven gardssoga. 2

Sykkylven bygda og folket i farne tider. 1

Sykkylven bygda og folket i farne tider. 2


Sunnylven og Geiranger

Sunnylven og Geiranger. 1 : Gard og ætt

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt Publisert 1993

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt Publisert 1972


Surnadal

Surnadal Husmenn og husmannsplassar 1.

Surnadal Husmenn og husmannsplassar 2.

Heimar i Surnadal 1.

Heimar i Surnadal 2.

Heimar og ætter i Stangvik. 2


Tingvoll

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 1

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 2

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 3

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 1


Tresfjord

Bygdebok for Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Tomrefjord, Øverås, Nerås

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Fiksdal sogn


Tustna

Todalen bygdebok av Leif Halse.

Tustna bygdebok. B. 1

Tustna bygdebok. B. 2

Tustna bygdebok. B. 3

Tustna før og no. 1

Tustna før og no. 2


Vartdal

Vanylven og Syvde kommuner 1837-1937

Vartdalssoga, band 1 Gards og ættesoge

Vartdalssoga Band 2, Allmenn soge Første delen Til 1895

Allmenn soge band 3 Allmenn soge Andre delen

Vartdalssoga, band 4 Allmenn soge : gards- og ættesoge

Vartdal- og vidare ( Ingen tilgang)


Vestnes

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Fiksdal sogn


Veøy

Veøyboka

Veøy i fortid og nutid: en historisk-topografisk beskrivelse. Bind I

Veøy i fortid og nutid: en historisk-topografisk beskrivelse. Bind II


Volda

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga gardar og slekter 2

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Volda-soga 1800-1945. [B. 1] : Krigsår og motstandsvilje 1940-1945

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950 1. bandet

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950 2 2dre samling

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2


Voll

Bygdaboka for Voll. 1 : Næringsgrunnlag og samfunnsvokster

Bygdaboka for Voll II. Gards- og ættesoge

Bygdaboka for Voll. 3 : Den gamle bygda


Ørskog

Ørskog gjennom tidene. 1 : Ålmenn-soga

Ørskog gjennom tidene, B. 2 Gard-soga

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørsta Bygdebok


Ørsta

Ørsta av Ivar Myklebust

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998


Åsskard

Åsskard : bygdebok

 


Diverse

Bumerke frå Sunnmøre

Byen som brant Kristiansund 1900-1942: Kristiansund s historie 1900-1942

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: