web analytics

Bygdebøker Møre og Romsdal

Oversikt over digitale bygdebøker Møre og Romsdal, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Aukra

Bygdebok for Aukra gard og slekt 1

Bygdebok for Aukra gard og slekt 2

Bygdebok for Aukra gard og slekt 3

Bygdebok for Aukra gard og slekt 4

Bygdeboka 1 : Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk

Bygdeboka 2 : Aukra, Midsund og Sandøy


Aure

Bygdabok for Aure 1800-1900 B. 2 : allmenn historie

Bygdabok for Aure 1939-1945 B. 4 : allmenn historie ( Ingen tilgang)

Gardtales i Aure 1

Gardtales i Stemshaug


Averøy

Averøy bygdebok B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand

Averøy bygdebok Bind 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Averøy bygdebok B. 4 ( Ingen tilgang)


Bolsøy [Molde]

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 1: Bolsøybygdas natur og eldre historie

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 2: Oversikt over Bolsøy herreds gårder og deres historie

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 3:1

Bolsøyboka: en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 3:2


Borgund og Giske

Borgund og Giske. 1

Borgund og Giske. 2 : Gardssoge : gardsnr. 1-51

Borgund og Giske. 3 : Sula, Godøya, Giske og Valderøya.

Borgund og Giske. 4 : Gardssoge : Norddelen og Byområdet

Borgund fri- og fatigskule 1742-1876

Bidrag til Borgunds ældre Historie

Borgund kommune, 1837-1937: minneskrift


Eide

Eideboka. B. 1 : Gard og slekt

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt

Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Eideboka. B. 4 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 5 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 6 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)

Eideboka. B. 7 : Gard og slekt ( Ingen tilgang)


Folkestadbygd

Folk og fortid i Folkestadbygd. 1

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2


Fræna

Gard og slekt i Fræna. B. 1″ ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 2 : [Gnr. 3-14]” ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 3 : [Gnr. 15-27]” ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Fræna : gard og slekt. 4 : [Gnr. 28-41]” ( Ingen tilgang)


Gjemnes

Gards- og ættesoge for Gjemnes. Bind: 1-11Halsa

Halsaboka. Bind 1

Halsaboka. Bind 2

Halsaboka. Bind 3


Haram

Haram bygdebok. 1:1

Haram bygdebok. Kyrkjesoga. Skulesoga


Hareid og Ulstein

Soga om Hareid og Ulstein. B. 1-2 B. 1: Soga om Hareid og Ulstein: den allmenne delen

Soga om Hareid og Ulstein. B. 1-2 B. 2: Soga om Hareid og Ulstein: den allmenne delen

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. III: Gardar og folk: gnr. 1, Ytreflø – gnr. 10, Holseker

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. IV: Gardar og folk : gnr. 11, Fjelle – gnr. 39, Vattøy

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. V: Gardar og folk: gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset

Bygdebok for Ulstein og Hareid. B. VI: Gardar og folk : gnr. 52 Bigset – gnr. 85 Kyrkjebø

Register og rettingar til Bygdebok for Ulstein og Hareid, band III-VI

Personboka 2000 for Hareid og Ulstein med register til bygdebøkene

Gardar og folk : gnr. 11, Fjelle – gnr. 39, Vattøy


Herøy

Herøyboka. [1] B. 1 : Gardar og folk

Herøyboka. [1] B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. [1] 3: Gardar og folk

Herøyboka. [2] : Landslag og folkeliv

Herøyboka. 1-3 1 : Gardar og folk

Herøyboka. 1-3 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1-3 3 : Gardar og folk

Herøyboka. [3] 1 : Bygdesoga

Herøyboka. [3] 2 : Bygdesoga

Herøyboka. [3] 3 : Bygdesoga

Herøyboka. [4] : Ute i krig : herøyværingar utalands 1940-45

Herøy og folket


Holm

Bygdebok for Holm sokn. 1

Bygdebok for Holm sokn. 2


Hjørundfjord

Hjørundfjorden ( Ingen tilgang)

Fem slekter frå Hjørundfjord

Hjørundfjordboka : Register og rettingar med tillegg til bygdebøkene for Hjørundfjord

Hjørundfjordboka bind 1 (kultursoge)

Hjørundfjordboka bind 2 (kultursoge)

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 3

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 4

Hjørundfjordboka : Gard og ætt, bind 5


Kristiansund

Kristiansunds historie. 1:1-2: Fra steinalderboplass til kongelig kjøpstad

Kristiansunds historie. 2: Fra lokal til nasjonal frigjøring 1742-1814

Kristiansunds historie. 3: Fra lokal til nasjonal frigjøring 1742-1814; noter og henvisninger til bind II og III

Kristiansunds historie. 4: Den store veksttid: 1814-ca. 1900

Kristiansunds historie. 5 : Den store veksttid : 1814-ca. 1900 : (avslutning). Byen som brant : Kristiansund 1900-1942, første del

Kristiansunds historie. 5 B. 5, 1. halvb : Den store veksttid : 1814-ca. 1900 : (avslutning). Byen som brant : Kristiansund 1900-1942, første del

Kristiansunds historie. 6 : Byen som brant Kristiansund 1900-1942, 2 del

Kristiansund og Nordmøre i gamle dager

J: historien om kristiansundsjødene

Brytningstid : Kristiansund år 1900- år 2000


Kvernes [Averøy kommune]

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 1

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 2

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 3


Midsund

Bygdeboka 1 : Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk

Bygdeboka 2 : Aukra, Midsund og Sandøy

Midsund : gard og slekt. 1 ( Ingen tilgang)

Midsund : gard og slekt. 2 ( Ingen tilgang)

Midsund : gard og slekt. 3 ( Ingen tilgang)


Molde

Molde bys historie. 1: Før året 1838 ladested og kjøpstad

Molde bys historie. 2: 1838-1916 eksportby, turistby, industriby

Molde bys historie. 3: 1916-1940 fra brann til bombing

Molde bys historie. 4: 1940-1964 krig – gjenoppbygging- vekst


Nesset

Folkeliv og tradisjon frå Nesset. B. 1

Gards- og ættesoge for Nesset. 2

Gards- og ættesoge for Nesset. 3

Gards- og ættesoge for Nesset. 4

Gards- og ættesoge for Nesset. 5

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset 8.

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Gards- og ættesoge for Nesset. 10 ( Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Nesset. 11 ( Ingen tilgang)

Slekter i Eresfjord og Vistdal


Nesjestranda

Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112


Norddal

Norddal bygdebøker. 1 Ættebok

Norddal bygdebøker. 2 : Hus og Heim – Gard og Grend

Norddal bygdebøker. 3 : Grunn og gror : kultursoge

Norddal bygdebøker. 4 : Grunn og gror : kultursoge

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Norddal bygdebøker. B. 5 D. 2 Ættebok for Norddal Muldal-Årset


Rauma

Ei Bok om Rauma

Bygdaboka for Voll. 1: Næringsgrunnlag og samfunnsvokster

Bygdaboka for Voll. 2: Gards- og ættesoge

Bygdaboka for Voll. 3: Den gamle bygda

Bygdebok for Eid

Bidrag til Veø ældre Historie

Raumadalsfolket (http://murray.as)

Raumadalsfolket (http://www.romsdal-sogelag.no)


Rindal

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV


Romsdal

Slekter fra Romsdalskysten. 1

Slekter fra Romsdalskysten. 2

Sande

Sandesoga 1

Sandesoga 2

Sandesoga 3

Soga om Sande og Rovde. 1

Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge


Skodje

Skodje : gard og slekt. B. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Skodje : gard og slekt. B. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69


Smøla

Smøla bygdebok B: 1 Ytre Roksvåg-Vikan

Smøla bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for Hellesfjord – Kråkvær

Smøla bygdebok B: 3 Sandvær-Tranøy

Smøla bygdebok B: 4 Klakkan-Skomsøy

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 5

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 6

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Vestsmøla B: 7

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Veiholmen B: 8 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Veiholmen B: 9 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Hopen B: 10 ( Ingen tilgang)

Smøla bygdebok Gards- og ættesoge for Steinsøysund og Frostadheia B: 11 ( Ingen tilgang)


Solemsdalsboka

Solemdalsboka : gards- og slektshistorie for Solemdalsbygda : Solemdalens Hvem Hva Hvor


Stangvik

Heimar og ætter i Stangvik. 1 (1981)

Heimar og ætter i Stangvik. 2 (1982)

Heimar og ætter i Stangvik. 3 (1982)


Stordal

Farne tider : bygdesoga fram til 1920 Stordalssoga. Band 1.


Stranda

Stranda bygdebok. 1 : Gard og grend

Stranda bygdebok. 2 : pv og lagnad

Stranda bygdebok. 3 : Ættebok for Stranda

Stranda – bygdebok. 3 A : Ættebok Busette i Stranda og pabygda

Stranda – bygdebok. 3 B : Ættebok Utflytte frå Stranda og pabygda

Stranda – bygdebok. 3 A/B : Ættebok Rettingar : bind A-B


Straumsnes

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3


Sunndal

Sundalens og Øksendalens Beskrivelse: med 5 billeder

Sunndalsboka. 1

Sunndalsboka. 2

Sunndalsboka. 3

Sunndalsboka. 4

Sunndalsboka. 5

Sunndalsboka. 6: Tid som var: bygdahistoria fram til 1840

Sunndalsboka. 7: Tid i endring : bygdahistoria frå 1840 til 1920

Sunndalsboka. 8: Tidsskifte bygdahistoria frå 1920 til 1980

Meir om befolkninga i Sunndal på 1800-talet : eit supplement til Sunndalsboka bind 1-5


Sykkylven

Sykkylven gardssoga. 1 G.nr. 1-14

Sykkylven gardssoga. 2 G.nr. 15-33

Sykkylven gardssoga. 3 G.nr. 34-57

Sykkylven gardssoga. 4 G.nr. 58-78

Sykkylven bygda og folket i farne tider. 1

Sykkylven bygda og folket i farne tider. 2


Sunnylven og Geiranger

Sunnylven og Geiranger. 1 : Gard og ætt

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt publisert 1993

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt publisert 1972


Surnadal

Surnadal Husmenn og husmannsplassar 1.

Surnadal Husmenn og husmannsplassar 2.

Heimar i Surnadal 1.

Heimar i Surnadal 2.

Heimar og ætter i Stangvik. 2


Tingvoll

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 1

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 2

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 3

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 1

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 2

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. band 3 : Kyrkje og skule


Tresfjord

Bygdebok for Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Tomrefjord, Øverås, Nerås

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Fiksdal sogn


Tustna

Todalen bygdebok av Leif Halse.

Tustna bygdebok. B. 1

Tustna bygdebok. B. 2

Tustna bygdebok. B. 3

Tustna før og no. 1

Tustna før og no. 2


Vanylven

Bygdebok for Vanylven: Gard og ætt

Bygdebok for Vanylven: Ålmenn bygdesoge

Vanylven og Syvde kommuner 1837-1937


Vartdal

Vartdalssoga, band 1 Gards og ættesoge

Vartdalssoga Band 2, Allmenn soge Første delen Til 1895

Allmenn soge band 3 Allmenn soge Andre delen

Vartdalssoga, band 4 Allmenn soge : gards- og ættesoge

Vartdal- og vidare ( Ingen tilgang)


Vestnes

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Fiksdal sogn


Veøy

Veøyboka

Veøy i fortid og nutid: en historisk-topografisk beskrivelse. Bind I

Veøy i fortid og nutid: en historisk-topografisk beskrivelse. Bind II


Volda

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga gardar og slekter 2

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Volda-soga 1800-1945. [B. 1] : Krigsår og motstandsvilje 1940-1945

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950 1. bandet

Gardar og ætter i Volda : 1603-1950 2 2dre sampng

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2


Voll

Bygdaboka for Voll. 1 : Næringsgrunnlag og samfunnsvokster

Bygdaboka for Voll II. Gards- og ættesoge

Bygdaboka for Voll. 3 : Den gamle bygda


Ørskog

Ørskog gjennom tidene. 1 : Ålmenn-soga

Ørskog gjennom tidene, B. 2 Gard-soga

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørsta Bygdebok


Ørsta

Ørsta av Ivar Myklebust

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998


Ålesund

Aalesunds historie. 1

Aalesunds historie. 2

Ålesund 1848-1948: økonomisk og kommunal historie. 1: 1848-1904

Ålesund 1848-1948: økonomisk og kommunal historie. 2: 1904-1948

Amtmannen og bybrannen; og Andre artikler; samt Årsmelding 1975

Hjemsted og by: Ålesund 1948-1998. B. 1: 1948-1968

Hjemsted og by: Ålesund 1948-1998. B. 2: 1968-1998

Hundre år med Ålesund baker- og konditormesterlaug: 1897-1997

Om byfolk på landet og landsfolk i byen og andre artikler; pluss Årsmelding for 1978

Om fattigdom og fornøyelser, om innbyggere og innflyttere, samt museets årsmelding 1991

Ålesund 100 år

De gav livet for landet: 1940-1945: minneskrift over 27 tidligere elever ved Ålesund offentlige høgre allmennskole som måtte ofre livet under krigen

Da freden kom til Ålesund


Åsskard

Åsskard : bygdebok

 


Diverse

Bumerke frå Sunnmøre

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 9

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: