web analytics

Bygdebøker Nord-Trøndelag

Oversikt over digitale bygdebøker Nord-Trøndelag,publisert på Nasjonalbiblioteket.


Beitstad

Beitstdboka 1: Elda-Haugen .

Beitstdboka 2: Opdal-Solberg .

Beitstdboka 3: Utvik-Hervik .

Beitstad: Brekken gård i Beitstad : gårds- og ættehistorie .

Beitstad: Gårds- og ættehistorie for gårdene Stamnes og Granhus i Beitstad : 1622-1958 .

Busettinga i Beitstad og Malm fram til ca. 1550 .


Flatanger

Flatangerboka

Øyfolket i Flatanger. B.1 Kystkulturhistorie, gårds- og slektshistorie for Flatanger

Øyfolket i Flatanger. B.2 Nord for Jøssundfjorden, gårds- og slektshistorie for Flatanger

Soga åt Otterøy heradstyre(Otterøyutgaven) Otterøy, Fosnes og Flatanger 1838-1870, Otterøy og Fosnes 1871-1912, Otterøy 1913-1940

Frosta

Frostaboka. B. 1 : Gards- og slektshistorie .

Frostaboka. B. 2 : Gards- og slektshistorie .

Frostaboka. B. 3 : Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre : bygdehistoria fram til 1837 .

Frostaboka. B. 4 : De nære hundreåra : bygdehistoria etter 1837 .

Frosta i gammel og ny tid : ei bygdabok : historiske oplysninger om folk og forhold i Frosta fra gammel tid og ned til 1914 .


Grong

Grong bygdebok . 1- 1 : Gårds- og slektshistorie gnr. 1-23.

Grong bygdebok . 1- 2 : Gårds- og slektshistorie gnr. 24-31 .

Grong bygdebok. 1- 3 : Gårds- og slektshistorie G.nr. 33-48.

Grong Grubers historie.

Sanddøldalens historie .


Høylandet

Bygdebok for Høylandet. B. 1-2 B. 1 : Gårds- og slektshistorie Gnr 76-90

Bygdebok for Høylandet. B. 1-2 B. 2 : Gårds- og slektshistorie Gnr 91-102.

Bygdebok for Høylandet. B. 3 : Generell del

Bygdebok for Høylandet. B. 4 : Generell del.

Bygdebok for Høylandet. B. 5 : Generell del : lag- og lagsarbeid.


Inderøy

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 D. 1 : Den ålmenne delen.

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 2 : Den ålmenne delen.

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 2 : Gardshistoria.

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 3 : Soga om husmenn, plassar og strandbuarar

Gårds- og slektshistorie for Haugum i Inderøy.

Øver-Hjulstad i Inderøy : garden og ætten .


Leksvik

Leksvik bygdabok. 1 : Kulturbind.

Leksvik bygdabok III. Skolehistoria.

Lexviken : bygdehistorisk samling fra Leksvik. Nr 1.


Levanger

Levanger by’s historie : tidsrommet 1836-1918.

Levanger borgerskole : en pionerskole i Nord-Trøndelag.

Slekts- og brukshistorie til Håa gård : gnr 8, bnr 1 – Levanger.

Gards- og slektshistorie for Storborg øvre g.nr. 15, br.nr. 1 og Storborg nedre g.nr. 16, br.nr. 1..


Lierne

Bygdebok for Lierne kommune. B. 1.

Bygdebok for Lierne kommune. B. 2 ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Lierne kommune. B. 3 Gårdshistorie Nordli ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Lierne kommune. B. 4 : Gårdshistorie Sørli .

Bygdebok for Lierne: B. 5 1 Utmarksbruk Temahefte Jakt og fiske ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Lierne: B. 5 2 Utmarksbruk Temahefte Seterbruk og utmarksslått ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Lierne: B. 5 4 : Utmarksbruk Temahefte Ferdselsveger ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Lierne kommune. B. 6 : Folk og historier ( Ingen tilgang)


Meråker

Bygdebok for Meråker: B. 1 : Gard og gruve ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Meråker. B 2 : Samhold og strid.

Bygdebok for Meråker. B 3 : Heim og slekt.

Bygdebok for Meråker. B 4 : Heim og slekt.

Stjørdalsboka Meråker herad


Mosvik

Mosvik: Gårds- og brukerhistorie Mosvik. B. 1 : Gårdsnummer 1-13

Bygdebok for Mosvik: B. 2 ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Mosvik: B. 3 ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Mosvik: Etternavnregister ( Ingen tilgang)


Namdalen

Namdals-slekter : Spillum-Strandslekten 1665-1935 .

Namdalens historie. B. 1 : Namdalens historie til år 1600 .

Namdalens historie. B. 2 : Namdalens historie 1600 -1837 .( Ingen tilgang)

Frå Namdals fortid.

Namdalseid : bygd, gard, ætt.

Namskogen : Heimbygda vår.

Namskogen Håpnesslekta.


Nærøy

Nærøyfolket. 1 : 1800-1920

Nærøy bygdebok I Gårder og slekter i Foldereid 1600-1964

Nærøy bygdebok II gårder og slekter søndre del av Kolvereid 1600-1964

Nærøy bygdebok III Brukerhistorie : gårder og slekter i Kolvereid 1600-1964

Nærøy bygdebok IV gårder og slekter i Nærøy 1600-1964

Nærøy bygdebok V gårder og slekter i Nærøy 1600-1964

Nærøy bygdebok VI : Gårder og slekter i Gravvik 1600-1964


Overhalla

Overhalla bygdebok 1 : Gnr. 1-29 : Kvatningen-Homstad.

Overhalla bygdebok 2 : Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning

Overhalla bygdebok 3: G.nr 47-59 og 85 : Svarlien-Risvik og Galguften.

Overhalla bygdebok 4: Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre

Overhalla bygdebok. 5 : Bygdehistorie fra ca. 1600 til 1837

Overhalla bygdebok . 6 : Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig.

Træk av Overhalla prestegjelds bygdehistorie


Røyrvik

Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 1 .

Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 2 .Skatval

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 1 

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 2 . (Ingen tilgang)

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 3 . (Ingen tilgang)

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 4 . (Ingen tilgang)


Skogn

Slekts- og brukshistorie til Håa gård: gnr 8, bnr 1 – Levanger

Skogn historie. 1-2 1: (Omfattende Frol og Levanger)

Skogn historie. 1-2 2:1

Skogn historie. 1-2 2:2

Skogn historie. 3: Om Skognområdet i førhistorisk tid

Skogn historie. 4 A: Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 4 B: Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 5: Levanger by’s historie : tidsrommet 1836-1918

Skogn historie. 6 1: Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 6 2: Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 7 : Gårds- og kulturhistorie Nesset – gnr 1-19 (Ingen tilgang)

Skogn historie. 8: Markabygda og Ekne

Skogn historie. 9a: Midt-Skogn (Ingen tilgang)

Skogn historie. 10-1 Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 19-31

Skogn historie. 10 2: Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 32-43

Skogn historie. 11: Ytre Skogn 1

Skogn historie. 11: Ytre Skogn 2

Skogn historie. 12: Øvre Skogn: Gårds og slektshistorie for gnr. 44-68 (Ingen tilgang)

Skogn historie. 13: Husmannsplasser i Levanger og Frol (Ingen tilgang)


Snåsa

Snåsaboka. Brukarhistoria

Snåsaboka. 1 Bygdehistorien fram til år 1800

Snåsaboka. 2 Bygdehistorien etter år 1800

Snåsaboka. 3 Gardshistoria

Snåsaboka. 4 Gardshistoria


Sparbu Ogndal [Steinkjer]

Ogndalsbrukets historie.

Schjetne-slekten fra Ogndal .

Sparbu og Ogndal, 1 : Allmenhistorie .

Sparbu og Ogndal, 2 : Allmenhistorie .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B 2 .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B III .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B IV .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B V .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B VI .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B VII .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B VIII .

Sparbu og Ogndal, Bygdebok B IX .


Stod

Stod i fortid og nutid. 1 .

Stod i fortid og nutid. 2 .

Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder. 1 : Kvam herred : Kvam og Følling sogne .

Dagbok 1854-1876 : fra Brunstad i Kvam, tidligere Stod.


Stjørdal

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 1 Del 1 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene .

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B.1 Del 2 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B.1 Del 3 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 1 4 B. 1 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-45.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del I : Stjørdal herad.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del II : Stjørdal herad .

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 3 : Lånke herad.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band IV : Skatval herad.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 1 : Hegra herad.

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 2 : Hegra herad.

Stjørdalsboka : VI Del I : Meråker herad.

Stjørdalsboka :VI Del II : Meråker herad.


Verdal

Verdalsboka: en bygdebok om Verdal: Gårds- og slektshistorie III (Publ: 1930)

Verdalsboka: en bygdebok om Verdal. Gårds- og slektshistorie IV (Publ: 1930)

Verdalsboka: en bygdebok om Verdal.Gårds- og slektshistorie V (Publ: 1931)

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. II A : Kulturhistorie (Publ: 1956)

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. VI A : Skogbruk og sagbruk i Verdal (Publ: 1982)

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. VI B : Skogbruk og sagbruk i Verdal (Publ: 1983)

Verdalsboka: Verdal samvirkelags historie : fra ide til handling (Publ: 1988)

Verdalsboka: Verdal sparebank 1854-1980 : fra fjærpenn til databehandling (Publ: 1991)

Verdalsboka: Krig, okkupasjon, motstand: Verdal 1940-1945(Publ: 1987)

Verdalsboka: en bygdebok om Verdal A: Ras i Verdal (Publ: 1993)

Verdalsboka: en bygdebok om Verdal B: Ras i Verdal (Publ: 1993)

Verdalsboka: Bygda og biblioteket : Verdal bibliotek 1848-1998 : jubileumsberetning (Publ: 1998)

Verdalsboka: Heimer og folk: Leksdalen 1800-1940 (Publ: 2002)

Verdalsboka: Heimer og folk: Stiklestad 1800-1940 (Publ: 2005)

Verdalsboka: Heimer og folk : Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind A (Publ: 2008)

Verdalsboka: Heimer og folk : Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind B (Publ: 2008)

Verdalsboka: Heimer og folk: Ness 1800-1940 (Publ: 2011)

Verdalsboka: Heimer og folk: Volhaugen (Publ: 2011)

Verdalsboka: Heimer og folk : Verdalsøra 1800-1940 (Publ: 2014)

Gammelt og nytt fra Sul : og litt om Karlgarden og slekten Karlgård


Vikna

Viknaværinger i Amerika: historiske og biografiske skildringer

Viknaboka: Kråkøya – Innersund. 1: Gnr. 1 til 21 Kråkøya – Innersund

Viknaboka: Pålsaunet – Dale. 2: G.nr. 22 til 54 Pålsaunet – Dale

Viknaboka: Austafjord – Binnerøy. 3: G.nr. 55 til 78 Austafjord – Binnerøy


Åsen

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 1 .

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 2.

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 3.

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 4.


Diverse

Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 14

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: