Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Nordland – Troms

Bygdebøker fra Borge og Valberg, Busknes Hol, Dønna, Hadsel, Malangen, Balsfjorden, Karlsøy og Helgøy, Skjerstad og Fauske m.fl

 

Annonse

Andøy bygdebok : Andøys historie fra de eldste tider og opp til 1800 e.Kr.f. B. 1 : Fra Omd til Andøy.


Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn . (Bokhylla)

Bardu bygdebok. 1 av Eystein Eggen. (Bokhylla)

Bardu bygdebok. 2 av Eystein Eggen (Bokhylla)

Bindal. 1 : Gård og slekt.(Bokhylla)

Bindal Bygdebok 2 (Ikke publisert)

Bindal Bygdebok 3 (Ikke publisert)

Bindal Bygdebok 4 (Ikke publisert)

Bjarkøy bygdebok. 1 : Inntil 1850 årene . (Bokhylla)

Bjarkøy bygdebok. 2 : Personalhistorie. (Bokhylla)

Bodin bygdebok. 1:1. (Bokhylla)

Bodin bygdebok. 1:2. (Publisert av Bokhylla.)

Bodø bys historie. (Bokhylla)

Borge og Valberg bygdebok. B. 1 Naturen den eldste bosettinga bygdehistorien framover til 1870 (Bokhylla)

Borge og Valberg B.2 (Ikke publisert)

Borge og Valberg B.3 (Ikke publisert)

Borge og Valberg B.4: Bygdehistorien fra 1870 til 1960-årene

Borge og Valberg bygdebok. B. 5 Gårds- og slektshistorie Straum, Evjen, Bøstad, Rystad, Vendalsjorden (Bokhylla)

Borge og Valberg bygdebok. B. 6: Gårds- og slektshistorie Ramberg, Borgvær, Haukland, Bø, Kvalnes, Torvdal, Val, Sande, Høynes, Rekdal, Valle (Bokhylla)

Borge og Valberg B.7 v

Borge og Valberg B.8 (Ikke publisert)

Borge og Valberg B.9 (Ikke publisert)

Buksnes og Hol bygdebok: Digitaliserte utgaver publisert av Vestvågøy Historielag.

Hol bygdebok (Bokhylla)

Hol bygdebok:Tillegg (Bokhylla)

Bø bygdebok. 1. (Bokhylla)

Bø bygdebok. 2. (Bokhylla)

Bø bygdebok. 3. (Bokhylla)Dønna bygdehistorie(Bokhylla)

Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780(Bokhylla)


Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48 av Kjell Jakobsen. (Bokhylla)

Gardshistorie for Grane B 2 : g.nr 65-84 . (Bokhylla)

Gardshistorie for Grane B 3: g.nr 49-64, 202, 203. (Bokhylla)


Hadsel bygdebok 1 De bygde landet(Bokhylla)

Hadsel bygdebok 2 Vi bygger videre(Bokhylla)

Hamarøy bygdebok. 1.(Bokhylla)

Hamarøy bygdebok. 2 .(Bokhylla)

Harstads historie: optegnelse over endel av Harstadgaards beboere fra aar 1610 1850). (Bokhylla)

Hemnes Gård og Slekt (bygdeboka) .

Gård og slekt i Hemnes. 1 : G.nr. 1-79 . (Bokhylla)

Gård og slekt i Hemnes. 2 : G.nr. 81-149 . (Bokhylla)

Hålogalands historie . (Bokhylla)

For lov og rett på Helgeland : sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. (Bokhylla)


Karlsøy og Helgøy Bygdebok i Internettutgave (Publisert av karlsoy.com)

Kvenvik – Kåfjord : historie 1603-1900. (Bokhylla)


Leirfjord bygdebok. 1 . (Bokhylla)

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik 1 år 1723-1760(Bokhylla)

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik 2 år 1761-1790(Bokhylla)

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik år 3 år 1791-1800(Bokhylla)

Lyngen bygdebok. 1 : Lyngen prestegjelds historie . (Bokhylla)

Lødingen: Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune. (Bokhylla)

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie: 1 2 : Gårds- og slektshistorie for Lødingen. (Bokhylla)

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie 2 A : Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund. (Bokhylla)

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie 2 B 2A : Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund. (Bokhylla)

Helgelandsmålet i Leirfjord . (Bokhylla)


Malangen bygdebok (Bokhylla)

Balsfjorden og Malangens historie. 1 Fram til 1830-åra(Bokhylla)

Balsfjorden og Malangens historie. 2 1830-1920 fram mot økt sjølstyre(Bokhylla)

Slekter i Malangen (Bokhylla)

Gård og grend i Meløy. 1 . (Bokhylla)

Gård og grend i Meløy. 2 (Bokhylla)

Mo prestegjeld : gardshistorie. Forfatter Anders Frøholm. (Bokhylla)

Meløy på Helgeland : Del I ; Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy . (Bokhylla)

Målselv bygdebok. B. I (Ikke publisert)

Målselv bygdebok. B. 2 : (Gårdshistorie).

Målselv bygdebok. B. 3 : (Gårdshistorie).

Målselv bygdebok. B. IV (Ikke publisert)


Porsanger bygdebok 1 av Einar Richter Hanssen. (Bokhylla)


Rana bygdebok  gardshistorie. 3 : Mo prestegjeld gardshistorie. Forfatter:Frøholm, Anders Publisert av Bokhylla.


Salangen bygdebok . (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 1 . (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 2. (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 3 (Fauske omegn). (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 4 (Sulitjelma ). (Bokhylla)

Saltdal : gård og slekt. B. 1 . (Bokhylla)

Saltdal Gård og Slekt bind II (Ikke publisert)

Saltdal Gård og Slekt bind III (Ikke publisert)

Saltdal Gård og Slekt bind IV (Ikke publisert)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.1 (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.2 (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.3 Fauske omegn (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.4 Sulitjelma (Bokhylla)

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 5 Nye slekter i Skjerstad oppdatering og videreføring 1850-1995(Bokhylla)

Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 1 (Bokhylla)

Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 2 (Bokhylla)

Steigen bygdebok. 1 : Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900 . (Bokhylla)

Steigen bygdebok. Bind II : Bygda og folket 1660-1900 . (Bokhylla)

Steigen bygdebok : fjorden og folket. 3 : Nordfold fjorden og folket . (Bokhylla)

Svolværs historie . (Bokhylla)

Sømna : gård og slekt. 1 .(Bokhylla)

Sømna : gård og slekt. 2.(Bokhylla)

Sømna : gård og slekt. 3.(Bokhylla)

Sømna : gård og slekt. 4.(Bokhylla)

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV .(Bokhylla)

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV – Personregister.(Bokhylla)

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 1 . (Bokhylla)

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 3. (Bokhylla)

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 1 . (Bokhylla)

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 2 . (Bokhylla)

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 3 . (Bokhylla)


Tromsø bys historie. 1 . (Bokhylla)

Tromsø bys historie. 2 . (Bokhylla)

Trondenes Bygdebok 1 (Ikke publisert)

Trondenes bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Sandtorg herred . (Bokhylla)

Trondenes bygdebok. 3 : Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad . (Bokhylla)

Trondenes bygdebok. 4 : Trondenes sogns historie. (Bokhylla)


Vadsø bys historie : med spredte bidrag til Varangers historie. (Bokhylla)

Vefsn bygdebok : g.nr 34-48. Særbind 3a : Gardshistorie for Grane g.nr 34-48. (Bokhylla)

Vefsn bygdebok : g.nr 65-84. Særbind 3c : Gardshistorie for Grane g.nr 65-84. (Bokhylla.)

Vefsn Bygdevok B 3: Vefsnbygdene ca. 1900-1945. (Bokhylla)

Velfjord bygdebok av Harald Strøm. (Bokhylla)

Vega bygdebok. 1 . (Bokhylla)

Vega bygdebok. 2. (Bokhylla)

Vega bygdebok. 3. (Bokhylla)

Vegas historie. 1 – Fra de eldste tider til 1814.(Bokhylla)

Vegas historie. 2 – 1814-1914.(Bokhylla)

Vegas historie. 3.(Bokhylla)

Velfjord bygdebok (Bokhylla)

Værøy: Øyfolket B II. (Bokhylla)

Værøy: Øyfolket B II. (Bokhylla)


Gård og slekt i Øksnes. 1 av Johan Borgos. (Bokhylla)

Gård og slekt i Øksnes. 3 av Johan Borgos. (Bokhylla)

Gård og slekt i Øksnes. B. 4 av Johan Borgos. (Bokhylla)