Bygdebøker Nordland – Troms

Bygdebøker

Pekere til bygdebøker fra Borge, Bodø, Valberg, Busknes Hol, Hadsel, Malangen, Balsfjorden, Karlsøy, m.fl i Nordland og Troms

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.

Gå til – Troms


Nordland

Andøya

Andøy bygdebok : Andøys historie fra de eldste tider og opp til 1800 e.Kr.f. B. 1 : Fra Omd til Andøy.


Bardu

Bardu bygdebok. 1 .

Bardu bygdebok. 2


Beiarn

Beiarn soknekalls historie .

Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn .


Bindal

Bindal. 1 : Gård og slekt.

Bindal Bygdebok 2 (Ingen tilgang)

Bindal Bygdebok 3 (Ingen tilgang)

Bindal Bygdebok 4 (Ikke publisert)


Bjarkøy

Bjarkøy bygdebok. 1 : Inntil 1850 årene .

Bjarkøy bygdebok. 2 : Personalhistorie.


Bodin

Bodin bygdebok. 1:1.

Bodin bygdebok. 1:2.

Bodin bygdebok. 2:1. : Gårds- og slektshistorie for Væran.

Bodin bygdebok. 2:2. : Gårds- og slektshistorie for Nordstranda.


Bodø

Bodø bys historie.


Borge og Valberg -> Nå Vestvågøy kommune

Borge og Valberg bygdebok. B. 1 Naturen den eldste bosettinga bygdehistorien framover til 1870

Borge og Valberg B.2 (Ingen tilgang)

Borge og Valberg B.3 (Ingen tilgang)

Borge og Valberg B.4: Bygdehistorien fra 1870 til 1960-årene (Ingen tilgang)

Borge og Valberg bygdebok. B. 5 Gårds- og slektshistorie Straum, Evjen, Bøstad, Rystad, Vendalsjorden

Borge og Valberg bygdebok. B. 6: Gårds- og slektshistorie Ramberg, Borgvær, Haukland, Bø, Kvalnes, Torvdal, Val, Sande, Høynes, Rekdal, Valle

Borge og Valberg B.7 (Ingen tilgang)

Borge og Valberg B.8 (Ingen tilgang)

Borge og Valberg B.9 (Ingen tilgang)


Buksnes og Hol -> Nå Vestvågøy kommune

Buksnes og Hol bygdebok. (Vestvågøy Historielag)

Hol bygdebok

Hol bygdebok:Tillegg

Hol bygdebok


Brønnøy

Brønnøy : gård og slekt. B. I (Ingen tilgang)

Fra Brønnøys fortid

Hattafolket


Bø kommune : Slektshistorie. B. 1 : Par-register.

Bø kommune : Slektshistorie. B. 2 : Par-register.

Bø bygdebok. 1.

Bø bygdebok. 2.

Bø bygdebok. 3.


Dønna

Dønna bygdehistorie

Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780


Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.1

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.2

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.3 Fauske omegn

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.4 Sulitjelma

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 5 Nye slekter i Skjerstad oppdatering og videreføring 1850-1995


Grane

Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48 av Kjell Jakobsen.

Gardshistorie for Grane B 3: g.nr 49-64.

Gardshistorie for Grane B 3: g.nr 65-84.


Hadsel

Hadsel bygdebok 1 De bygde landet

Hadsel bygdebok 2 Vi bygger videre


Hamarøy

Hamarøy bygdebok. 1.

Hamarøy bygdebok. 2 .


Harstad

Harstads historie: optegnelse over endel av Harstadgaards beboere fra aar 1610 1850.

Befalsskolen for infanteriet : Harstad : 1899-1974.


Hemnes

Hemnes Gård og Slekt (bygdeboka) .

Gård og slekt i Hemnes. 1 : G.nr. 1-79 .

Gård og slekt i Hemnes. 2 : G.nr. 81-149 .


Leirfjord

Leirfjord bygdebok. 1 .

Helgelandsmålet i Leirfjord .


Lurøy

Solværøyan : øyene og folket. D. 1 : Folket .

Disse tider, disse skikker : Træna, Lurøy, Rødøy, Meløy : i fellesprestegjeldets dager 1500-1800 .

Lurøy-affæren : etterretningsoffiser ved F.O. II, John Kristoffersen 1943-1944.


Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords

Lødingen sparebank: stiftet 1878

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 1: Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 2: Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:1: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:A: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:B: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:2 A-B: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 4: Fra steinalderen til 1700-tallet

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 5: Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune


Meløy

Meløy på Helgeland : Del I ; Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy .

Gård og grend i Meløy. 2

Trekk fra Glomfjords historie: særbind II av Meløy bygdebok


Mo

Mo prestegjeld : gardshistorie.


Narvik

Narviks historie. 1 : Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914.

Narviks historie. 2 : Fra første verdenskrig til våre dager.

Gatelangs i Narvik. B. 1.

Gatelangs i Narvik. B. 2.


Nesna

Nesna bygdebok. B. 1 : Nesna sogn fram til år 1800 (Ingen tilgang)

Nesna bygdebok : fra prestegjeld til kommune. B. 2 : Nesna 1800-1920 .


Saltdal

Saltdal : gård og slekt. B. 1 .

Saltdal Gård og Slekt bind II (Ingen tilgang)

Saltdal Gård og Slekt bind III (Ingen tilgang)

Saltdal Gård og Slekt bind IV (Ingen tilgang)


Steigen

Steigen bygdebok. 1 : Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900 .

Steigen bygdebok. Bind II : Bygda og folket 1660-1900 .

Steigen bygdebok : fjorden og folket. 3 : Nordfold fjorden og folket .


Sømna

Sømna : gård og slekt. 1 .

Sømna : gård og slekt. 2.

Sømna : gård og slekt. 3.

Sømna : gård og slekt. 4.

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV .

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV – Personregister.


Sørfold

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 1 .

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 3.


Sørreisa

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 1 .

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 2 .

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 3 .


Vadsø

Vadsø bys historie : med spredte bidrag til Varangers historie.


Vefsn

Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen (Ingen tilgang)

Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland (Ingen tilgang)

Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 162-185 og 216-217 (Ingen tilgang)

Vefsn bygdebok 5: Sakregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV (Ingen tilgang)


Vega

Vega bygdebok. 1 .

Vega bygdebok. 2.

Vega bygdebok. 3.

Vegas historie. 1 – Fra de eldste tider til 1814.

Vegas historie. 2 – 1814-1914.

Vegas historie. 3.


Velfjord

Velfjord bygdebok


Værøy

Værøy: Øyfolket B II.

Værøy: Øyfolket B II.


Vågan

Svolværs historie .


Øksnes

Gård og slekt i Øksnes. 1 av Johan Borgos.

Gård og slekt i Øksnes. 3 av Johan Borgos.

Gård og slekt i Øksnes. B. 4 av Johan Borgos.Bygdebøker Troms


Astafjord

Astafjord bygdebok. 1 Historie Fra eldre jernalder til ca. 1570

Astafjord bygdebok. 1 Gårdhistorie Gratangen (Ingen tilgang)

Astafjord bygdebok. 2 Gårdhistorie Gratangen (Ingen tilgang)

Astafjord bygdebok. 3 Historie Astafjord ca 1570-1730 (Ingen tilgang)

Astafjord bygdebok. 3 1 Nøkkelbind Familiekatalog

Astafjord bygdebok. 4 2 Nøkkelbind Familiekatalog

Astafjord bygdebok. 1 Nøkkelbind Personregister menn

Astafjord bygdebok. 2 Nøkkelbind Personregister kvinner, personregister innflyttere


Balsfjord

Balsfjorden og Malangens historie. 1 Fram til 1830-åra

Balsfjorden og Malangens historie. 2 1830-1920 fram mot økt sjølstyre

Balsfjord bygdebok. (http://www.sadesbingen.se)


Bardu

Bardu bygdebok. 1 av Eystein Eggen.

Bardu bygdebok. 2 av Eystein Eggen


Berg

Berg og Torsken bygdebok. 1 : Gardshistoria

Berg og Torsken bygdebok. 1 : Bygdehistoria


Bjarkøy

Bjarkøy bygdebok . 2 Personalhistorie

Sagt og gjort : historie og historier fra Grytøya

Bjarkøy bygdebok . 1 Inntil 1850 årene


Dyrøy

Gårds- og slektshistorie for Dyrøy. 1

Gårds- og slektshistorie for Dyrøy. 2

Gårds- og slektshistorie for Dyrøy. 3


Ibestad

Det gamle Astafjord og Ibestad. 1: Tingsoknet og kirkesoknet

Det gamle Astafjord og Ibestad. 2: Gårder og slekter


Karlsøy

Karlsøy og Helgøy Bygdebok i Internettutgave (karlsoy.com)

Helgøys historie: kilder og kommentarer

Karlsøy og Helgøy bygdebok: folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 1: Fra steinalder til år 1700

Karlsøy og Helgøy bygdebok: folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 2: Fra år 1700 til 1860

Karlsøy og Helgøy bygdebok: folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 3: Fra år 1860 til 1925

Karlsøy og Helgøy bygdebok: folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 4: Fra år 1925 til 1985: registerbind


Kvæfjord

Kvæfjordboka. 2


Lenvik

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik 1 år 1723-1760

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik 2 år 1761-1790

“Hva lenvikværinger gjorde: Tingbøker for Lenvik år 3 år 1791-1800


Lyngen

Lyngen bygdebok. 1 : Lyngen prestegjelds historie .


Malangen

Malangen bygdebok

Balsfjorden og Malangens historie. 1 Fram til 1830-åra

Balsfjorden og Malangens historie. 2 1830-1920 fram mot økt sjølstyre

Slekter i Malangen

Gård og grend i Meløy. 1 .


Målselv

Målselv bygdebok . B.1 Gårdshistorie

Målselv bygdebok . B.2 Gårdshistorie

Målselv bygdebok . B.3 Gårdshistorie

Målselv bygdebok. B. IV (Ikke publisert)

Maalselvdalen: Maalselv og Øverbygd herreder


Nordreisa

Nordreisa bygdebok


Salangen

Salangen bygdebok .

Folkeminne ifrå Salangen.


Senja

Samer i Senja : fra gammel og ny tid .

Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering .

Folkeminne frå Ytre Senja II.


Skjervøy

Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 1

Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 2


Tromsø

Tromsø bys historie. 1 .

Tromsø bys historie. 2 .


Tromsøysund

Ramfjorden : samisk historie og samtid i Ramfjordområdet .

Tromsøysund bygdebok .


Trondenes

Trondenes bygdebok. 1 : Gårdshistorie for Skånland herred.

Trondenes bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Sandtorg herred .

Trondenes bygdebok. 3 : Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad .

Trondenes bygdebok. 4 : Trondenes sogns historie.

Folk og slekt i gamle Trondenes. B. 1 : Familiekatalog.

Trondenes bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Sandtorg herred .


Diverse

Hålogalands historie .

For lov og rett på Helgeland : sorenskriverembetet 400 år 1591-1991.

Bygdebøker Nordland – Troms
1 4

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: