web analytics

Bygdebøker Nordland

Oversikt over digitale bygdebøker Nordland, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Andøya

Andøy bygdebok : Andøys historie fra de eldste tider og opp til 1800 e.Kr.f. B. 1 : Fra Omd til Andøy.


Bardu

Bardu bygdebok. 1 .

Bardu bygdebok. 2


Beiarn

Beiarn soknekalls historie .

Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn .


Bindal

Bindal. 1 : Gård og slekt.

Bindal Bygdebok 2 (Ingen tilgang)

Bindal Bygdebok 3 (Ingen tilgang)

Bindal Bygdebok 4 (Ikke publisert)


Bjarkøy

Bjarkøy bygdebok. 1 : Inntil 1850 årene .

Bjarkøy bygdebok. 2 : Personalhistorie.


Bodin

Bodin bygdebok. 1:1.

Bodin bygdebok. 1:2.

Bodin bygdebok. 2:1. : Gårds- og slektshistorie for Væran.

Bodin bygdebok. 2:2. : Gårds- og slektshistorie for Nordstranda.


Bodø

Bodø bys historie.


Borge og Valberg

Borge og Valberg bygdebok. B. 1 Naturen den eldste bosettinga bygdehistorien framover til 1870

Borge og Valberg bygdebok. B. 2 : Bygdehistorien fra 1870 til 1960-årene : daglig liv, folkeminner, næringsliv, rettsreferater, skolehistorie, kommunehistorie

Borge og Valberg bygdebok. B. 3 Gårds- og slektshistorie fra 1567 til vår tid

Borge og Valberg bygdebok. B. 4 : Gårds- og slektshistorie : Saupstad, Mærvoll, Sortland, Unstad, Eggum, Hjellvoll

Borge og Valberg bygdebok. B. 5 Gårds- og slektshistorie Straum, Evjen, Bøstad, Rystad, Vendalsjorden

Borge og Valberg bygdebok. B. 6: Gårds- og slektshistorie Ramberg, Borgvær, Haukland, Bø, Kvalnes, Torvdal, Val, Sande, Høynes, Rekdal, Valle

(Ingen tilgang)

(Ingen tilgang)

(Ingen tilgang)


Buksnes og Hol

Buksnes og Hol bygdebok. (Vestvågøy Historielag)

Hol bygdebok

Hol bygdebok:Tillegg

Hol bygdebok


Brønnøy

Brønnøy : gård og slekt. B. I (Ingen tilgang)

Fra Brønnøys fortid

Hattafolket


Bø kommune : Slektshistorie. B. 1 : Par-register.

Bø kommune : Slektshistorie. B. 2 : Par-register.

Bø bygdebok. 1.

Bø bygdebok. 2.

Bø bygdebok. 3.


Dønna

Dønna bygdehistorie

Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780


Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.1

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.2

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.3 Fauske omegn

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.4 Sulitjelma

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B. 5 Nye slekter i Skjerstad oppdatering og videreføring 1850-1995


Grane

Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48 av Kjell Jakobsen.

Gardshistorie for Grane B 3: g.nr 49-64.

Gardshistorie for Grane B 3: g.nr 65-84.


Hadsel

Hadsel bygdebok 1 De bygde landet

Hadsel bygdebok 2 Vi bygger videre


Hamarøy

Hamarøy bygdebok. 1.

Hamarøy bygdebok. 2 .


Harstad

Harstads historie: optegnelse over endel av Harstadgaards beboere fra aar 1610 1850.

Befalsskolen for infanteriet : Harstad : 1899-1974.


Hemnes

Hemnes Gård og Slekt (bygdeboka) .

Gård og slekt i Hemnes. 1 : G.nr. 1-79 .

Gård og slekt i Hemnes. 2 : G.nr. 81-149 .


Leirfjord

Leirfjord bygdebok. 1 .

Helgelandsmålet i Leirfjord .


Lurøy

Nordbygda : gårdene og folket : Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune .

Solværøyan : øyene og folket. D. 1 : Folket .

Disse tider, disse skikker : Træna, Lurøy, Rødøy, Meløy : i fellesprestegjeldets dager 1500-1800 .

Lurøy-affæren : etterretningsoffiser ved F.O. II, John Kristoffersen 1943-1944.


Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 1: Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 2: Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:1: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:A: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:B: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 2:2 A-B: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 4: Fra steinalderen til 1700-tallet

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 5: Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune

Lødingen sparebank: stiftet 1878


Meløy

Gård og grend i Meløy. 1

Gård og grend i Meløy. 2

Meløy på Helgeland : Del I ; Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy .

Trekk fra Glomfjords historie: særbind II av Meløy bygdebok


Mo

Mo prestegjeld : gardshistorie.


Narvik

Narviks historie. 1 : Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914.

Narviks historie. 2 : Fra første verdenskrig til våre dager.

Gatelangs i Narvik. B. 1.

Gatelangs i Narvik. B. 2.


Nesna

Nesna bygdebok. B. 1 : Nesna sogn fram til år 1800 (Ingen tilgang)

Nesna bygdebok : fra prestegjeld til kommune. B. 2 : Nesna 1800-1920 .


Saltdal

Saltdal : gård og slekt. B. 1 .

(Ingen tilgang)

(Ingen tilgang)

(Ingen tilgang)


Steigen

Steigen bygdebok. 1 : Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900 .

Steigen bygdebok. Bind II : Bygda og folket 1660-1900 .

Steigen bygdebok : fjorden og folket. 3 : Nordfold fjorden og folket .


Svolvær

Svolværs historie .


Sømna

Sømna : gård og slekt. 1 .

Sømna : gård og slekt. 2.

Sømna : gård og slekt. 3.

Sømna : gård og slekt. 4.

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV .

Sømna : gård og slekt : Slekt I-IV – Personregister.


Sørfold

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 1 .

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 3.


Sørreisa

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 1 .

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 2 .

Sørreisa bygdebok : gård og slekt. B. 3 .


Vadsø

Vadsø bys historie : med spredte bidrag til Varangers historie.


Vefsn

Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen (Ingen tilgang)

Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland (Ingen tilgang)

Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 162-185 og 216-217 (Ingen tilgang)

Vefsn bygdebok 5: Sakregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV (Ingen tilgang)


Vega

Vega bygdebok. 1 .

Vega bygdebok. 2.

Vega bygdebok. 3.

Vegas historie. 1 – Fra de eldste tider til 1814.

Vegas historie. 2 – 1814-1914.

Vegas historie. 3.


Velfjord

Velfjord bygdebok


Vestvågøy

Med røtter på Vestvågøy


Værøy

Værøy: Øyfolket B II.

Værøy: Øyfolket B II.


Øksnes

Gård og slekt i Øksnes. 1 av Johan Borgos.

Gård og slekt i Øksnes. 3 av Johan Borgos.

Gård og slekt i Øksnes. B. 4 av Johan Borgos.


Diverse

Hålogalands historie .

For lov og rett på Helgeland : sorenskriverembetet 400 år 1591-1991.

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: