Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Oppland

Bygdebøker fra Biri, Fron, Fåberg, Gausdal, Gudbrandsdal, Hadeland, Lesja, Lom, Skjåk Toten, Valdres, Vang og Vardal, m.fl.

 

Annonse

Biri-Snertingdal bygdebok. 1. ( Bokhylla)

Biri-Snertingdal bygdebok. 2. ( Bokhylla)


Elvesæter : gard og ætt  .(Bokhylla)

Gard og bygd i Etnedal. B : Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn (Bokhylla)

Gard og bygd i Etnedal. C : Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn ; etnedalssongar ; etnedalsbibliografi ; register for band A-C (Bokhylla)


Fron-slekter. Forfatter Even Sveipe (Bokhylla)

Gardar og slekter i Fron. 1 : Sør-Fron . (Bokhylla)

Gardar og slekter i Fron. 2 : Nord-Fron .(Bokhylla)

Historia om Fron. 1 : Fram til 1940 . (Bokhylla)

Historia om Fron. 2 : Etter 1940 .(Bokhylla)

Gårder i Fåberg Publisert av Fåberg og Lillehammer slektshistorielag. Hattestadmanuskriptene en upublisert bygdebok.

Tingbøker for Fåberg (www.maihaugen.no)

Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000 .(Bokhylla)


Gausdal bygdehistorie B. 1 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 2 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 3 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 4 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 5 : Mot vår egen tid 1914-1980.

Gausdal bygdehistorie B. 6: Dokkfløy fra istid til kraftmagasin

Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994 (Bokhylla)

Gudbrandsdal (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen I (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen II (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen III (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen IV (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Husmannsfolk : husmannsminne frå Gudbrandsdalen (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Svartbok frå Gudbrandsdalen (Bokhylla)


Hadeland : bygdenes historie. 1 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 2 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 3 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 4 (Bokhylla)


Imsdalens historie.(Bokhylla)


Land : en lokalhistorisk bibliografi (Bokhylla)

Boka om Land. B. 1 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 2 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 3 – Gårdshistorie for Søndre Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 4 : Utvandringen til Amerika (Bokhylla)

Boka om Land. B. 7 : Folketoner fra Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 9 – Torpa A : gardsnummer 46-76 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 10 Torpa B : gardsnummer 77-10 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 11 : Jernbaneanlegg og stasjonsby (Bokhylla)

Boka om Land. B. 12 : Skihistorien i Nordre Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 14 – Sagn og huldrehistorier (Bokhylla)

Boka om Land. B. 15 – Østsinni (Bokhylla)

Boka om Land. B. 17 : Dokka (Bokhylla)

Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen ( Bokhylla)

Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn ( Bokhylla)

Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn ( Bokhylla)

Lesja kirke 1750-2000 ( Bokhylla)

Lom : Elvesæter : gard og ætt ( Bokhylla)

Lom. 1 : Gards- og ættesoge for Vårdalen  (Bokhylla)


Gåmålt og nytt frå Sel. [B. 1] ( Bokhylla)

Ættebok for Skjåk. 1 : Skjaaks slægter : alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene ( Bokhylla)

Skjåk bygdebok. B. 1 : Historia fram til 1537 ( Bokhylla)

Skjåk bygdebok. B. 3 : Historia 1798-1914 ( Bokhylla)

Sør-Aurdal Gard og bygd B Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera ( Bokhylla)

Sør-Aurdal Gard og bygd C Garthus, Tollevsrud og Strømmen ( Bokhylla)

Sør-Aurdal Gard og bygd D Hedalen og Vassfaret ( Bokhylla)


Toten bygdebok. Bind 1 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 2 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 3 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 4 Totenvika .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 5 Eina .( Bokhylla)


Valdres bygdebok 1: Gardar og slekter i Vestre Slidre .(Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn. (Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Etnedal. B : Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn .(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 1 C : Gard og bygd i Etnedal . (Bokhylla)

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk.(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk .(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 3 1.(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 4 : Handel, samvirke og samferdsel.(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 6 : Skule, lag og annan kultur.(Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. B : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera.(Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. C : Garthus, Tollevsrud og Strømmen.(Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. D : Hedalen og Vassfaret.(Bokhylla)

Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : 4 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 1 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 2 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 3 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 4:1 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 4:4 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4:5 (Bokhylla)

Vestre Slidre: Gardshistorie for Øvre Vik .(Bokhylla)


Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 1  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 2  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 3  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 4  (Bokhylla)