Bygdebøker Oppland

Annonse

Bygdebøker fra Biri, Fron, Fåberg, Gausdal, Gudbrandsdal, Hadeland, Lesja, Lom, Skjåk Toten, Valdres, Vang og Vardal, m.fl.

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Biri

Biri-Snertingdal bygdebok. 1. ( Bokhylla)

Biri-Snertingdal bygdebok. 2. ( Bokhylla)

Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok. ( Bokhylla)


Etnedal

Søre Aurdal og Etnedalen: noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres (Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 A: Gard og bygd i Etnedal Bygdehistorie, Bustader og slekter i Nord-Etnedal (Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 B: Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn (Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 C: Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn etnedalssongar:register for band A-C (Bokhylla)


Fron

Fron-slekter (Bokhylla)

Gardar og slekter i Fron. 1 : Sør-Fron . (Bokhylla)

Gardar og slekter i Fron. 2 : Nord-Fron .(Bokhylla)

Historia om Fron. 1 : Fram til 1940 . (Bokhylla)

Historia om Fron. 2 : Etter 1940 .(Bokhylla)

Fronsbygdin : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen (Bokhylla)


Fåberg

Fåberg og Lillehammer. 2 (Bokhylla)

Fåberg og Lillehammer. 10: Vår barndoms by. Fåberginger i ufred og krig (Bokhylla)

Fåberg og Lillehammer. 11: Skolehistorie for Fåberg og Lillehammer (Bokhylla)

Fåberg og Lillehammer. 16: Register for Fåberg historielags årbøker 1-15  (Bokhylla)

Hattestadmanuskriptene en upublisert bygdebok( Fåberg og Lillehammer slektshistorielag)

Tingbøker for Fåberg (www.maihaugen.no)


Fåvang

Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000 .(Bokhylla)


Gausdal

Gausdal bygdehistorie B. 1 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 2 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 3 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 4 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 5 : Mot vår egen tid 1914-1980 (Bokhylla)

Gausdal bygdehistorie B. 6: Dokkfløy fra istid til kraftmagasin (Bokhylla)

Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994 (Bokhylla)


Gudbrandsdal

Gudbrandsdal (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen I (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen II (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen III (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen IV (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Husmannsfolk : husmannsminne frå Gudbrandsdalen (Bokhylla)

Gudbrandsdal: Svartbok frå Gudbrandsdalen (Bokhylla)


Hadeland

Hadeland : bygdenes historie. 1 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 2 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 3 (Bokhylla)

Hadeland : bygdenes historie. 4 (Bokhylla)


Land

Land : en lokalhistorisk bibliografi (Bokhylla)

Boka om Land. B. 1 Natur og eldste historie (Bokhylla)

Boka om Land. B. 2 Fra gamle dager (Bokhylla)

Boka om Land. B. 3 – Gårdshistorie for Søndre Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 4 : Utvandringen til Amerika (Bokhylla)

Boka om Land. B. 7 : Folketoner fra Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 9 – Torpa A : gardsnummer 46-76 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 10 Torpa B : gardsnummer 77-10 (Bokhylla)

Boka om Land. B. 11 : Jernbaneanlegg og stasjonsby (Bokhylla)

Boka om Land. B. 12 : Skihistorien i Nordre Land (Bokhylla)

Boka om Land. B. 14 – Sagn og huldrehistorier (Bokhylla)

Boka om Land. B. 15 – Østsinni (Bokhylla)

Boka om Land. B. 17 : Dokka (Bokhylla)


Lesja

Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen ( Bokhylla)

Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn ( Bokhylla)

Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn ( Bokhylla)

Lesja kirke 1750-2000 ( Bokhylla)


Lom

Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk ( Bokhylla)

Lom : Elvesæter : gard og ætt ( Bokhylla)

Bygdabok for Lom. 1 : Gards- og ættesoge for Vårdalen  (Bokhylla)

Bygdabok for Lom. 2 ( Ingen tilgang)

Bygdabok for Lom. 3 ( Ingen tilgang)

Bygdabok for Lom. 4 ( Ingen tilgang)


Ringebu

Gardar og slekter i Ringebu.(Bokhylla)

Nedlagda heimar i Ringebu.(Bokhylla)

Skoghistoria for Ringebu ( Ingen tilgang)

Imsdalens historie.(Bokhylla)

Husmannsbruket Guttuhaugen.(Bokhylla)


Sel

Gåmålt og nytt frå Sel. [B. 1] ( Bokhylla)

Gåmålt og nytt frå Sel. [B. 2] ( Ingen tilgang)

Gåmålt og nytt frå Sel. [B. 3]( Ingen tilgang)

Sel kyrkje 250 år 1742-1992 ( Bokhylla)


Skjåk

Skjåk ( Bokhylla)

Ættebok for Skjåk. 1 : Skjaaks slægter : alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene ( Bokhylla)

Ættebok for Skjåk. 2 ( Bokhylla)

Ættebok for Skjåk : Særtrykk til ( Bokhylla)

Skjåk bygdebok. B. 1 : Historia fram til 1537 ( Bokhylla)

Skjåk bygdebok. B. 2( Ingen tilgang)

Skjåk bygdebok. B. 3 : Historia 1798-1914 ( Bokhylla)


Sør-Aurdal

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. B : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera.(Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. C : Garthus, Tollevsrud og Strømmen.(Bokhylla)

Valdres bygdebok 1 Gard og bygd i Sør-Aurdal. D : Hedalen og Vassfaret.(Bokhylla)


Toten

Toten bygdebok. Bind 1 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 2 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 3 .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 4 Totenvika .( Bokhylla)

Toten bygdebok. Bind 5 Eina .( Bokhylla)


Valdres

Valdres bygdebok 1: Gardar og slekter i Vestre Slidre .(Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn. (Bokhylla)

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk .(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 3 1.(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 4 : Handel, samvirke og samferdsel.(Bokhylla)

Valdres bygdebok. 6 : Skule, lag og annan kultur.(Bokhylla)

Valdres-soga : gards- og ættesoga.(Bokhylla)


Vang

Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres (Bokhylla)

Vang og Slire : 4 (Bokhylla)

Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn. (Bokhylla)


Vardal

Vardal bygdebok. 1 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 2 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 3 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 4:1 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4 4:4 (Bokhylla)

Vardal bygdebok. 4:5 (Bokhylla)


Vestre Slidre

Valdres bygdebok 1: Gardar og slekter i Vestre Slidre .(Bokhylla)

Vestre Slidre: Gardshistorie for Øvre Vik .(Bokhylla)


Østre Slidre

Um ætti på Sørre Rogne i Øystre Slidre (Bokhylla)

Valdres bygdebok. Gardar og slekter i Øystre Slidre. A: Hegge og Lidar (Bokhylla)

Valdres bygdebok. Gardar og slekter i Øystre Slidre. B: Volbu og Rogne (Bokhylla)


Øyer

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 1  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 2  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 3  (Bokhylla)

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 4  (Bokhylla)