Bygdebøker Østfold

Annonse

Bygdebøker fra bl.a. Fredrikstad, Moss, Glemmen, Hvaler, Våler, Eidsberg, Rygge, Rakkestad, Skjeberg og Tune

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Askim

Askims bygdehistorie. B. 1 Fra reformasjonstiden til 1860-årene(Bokhylla)

Askims bygdehistorie. B. 2 Gårdshistorie for Askim.(Bokhylla)

Askims bygdehistorie. B. 3 Askim under okkupasjonen 1940-1945(Bokhylla)

Askim herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse (Bokhylla)

Administrasjonen av Heggen og Frøland : 1537 – 1837 (Bokhylla)

Forsvarshistorien i Heggen og Frøland : fra de eldste tider til 1940 (Bokhylla)


Aremark

Gamle slekter i Marker. 1. bind: I. Lie-slekten, II. Espelund-slekten(Bokhylla)

Gamle slekter i Marker. 2 : I. Bøen ; II. Tolsbye ; III. Strøm ; IV. Aslakstrøm (Bokhylla)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 1 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 2 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 3 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind ( Ingen tilgang)


Borge

Borge: Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 1 : Grimstad og Holm (Bokhylla)

Borge: Gårder og slekter i Heie, Thorsø og Humlekjær B. 2 (Bokhylla)

Borge. 2. halvb : 1500-1800 – Mellom liv og død (Bokhylla)


Eidsberg

Eidsberg herred : bidrag til en bygds beskrivelse (Bokhylla)

Eidsberg : ei mini-bygdebok (Bokhylla)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. 1 (Bokhylla)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 2 (Bokhylla)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 3 (Bokhylla)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 4 (Bokhylla)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 5 ( Ingen tilgang)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 6 ( Ingen tilgang)

Bygdebok for Eidsberg: Bygdehistorien 1800-1940 (Bokhylla)

Heggen og Frøland : fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. 1:2 D. 1 (Bokhylla)


Fredrikstad

Fredrikstad under krig og okkupasjon (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie 1: 1567-1767. (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie. 2 : Fra festningsby til trelastsentrum : 1767-1860 (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie 3 1860-1914 Sagbrukstiden 1860-1914 (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie 4 : Fredrikstad i krigstid og krisetid 1914-1940 (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie 5 : Krig, gjenreisning og velstand, 1940-1963 (Bokhylla)

Fredrikstad bys historie. 6 (Bokhylla)

Gamle dager på Rød, Huth og Glombo : 1800-tallets historie og de første familiene som kom (Bokhylla)

I mors og fars sted : Fredrikstad guttehjem gjennom 100 år (Bokhylla)


Glemmen

Glemminge og Kraakerøy herreder : 1814-1914 (Bokhylla)

Glemmen bygdebok : en bygd blir til by (Bokhylla)


Halden (Berg)

Trekk fra Haldens og Fredrikstens krigshistorie (Bokhylla)

Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915. 1 (Bokhylla)

Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915. 2 (Bokhylla)

Berg herred gjennem 100 år : 1837-1937 . (Bokhylla)

Haldenhåndverkere gjennom 350 år (Bokhylla)

Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere (Bokhylla)


Hobøl

Hobølboka. 1 : Hobøls historie til ca. 1500 . (Bokhylla)

Hobølboka. 2 : Hobøls historie fra 1500 til 1800 . (Bokhylla)

Hobølboka. 3 : Hobøls historie fra 1800 til 1920 . (Bokhylla)

Hobøl herred 1814-1914 . (Bokhylla)


Hvaler

Hvaler bygdebok. B.1 : Gårder og slekter (Bokhylla)

Hvaler bygdebok. B.2 : Gårder og slekter (Bokhylla)

Hvaler herred 1814-1914 : bidrag til en beskrivelse av bygdens utvikling (Bokhylla)


Idd

Id herred : en grænsebygds historie : geografisk-statistisk-historisk beskrivelse av bygden fra gammel tid og til nu (Bokhylla)

Husmannsplasser i Enningdalen (Bokhylla)


Moss

Moss bys historie bind 1-3 (Moss Historielag)

Moss bys historie. B. 1 : Frem til 1700 (Bokhylla)

Moss bys historie. B. 3 : Perioden 1880-1990 (Bokhylla)

Mosse håndverk i ladested og kjøpstad(Bokhylla)

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 1(Bokhylla)

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 2(Bokhylla)

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 3(Bokhylla)

Personalia fra det gamle Moss (Bokhylla)

Motstandskamp og dagligliv i Mossedistriktet 1940-1945 (Bokhylla)


Onsøy

Onsøys historie. B. 1 Tiden inntil år 1537 Forhistorisk tid(Bokhylla)

Onsøys historie. B. 1-2 B. 2 Tiden inntil år 1537 Middelalderen(Bokhylla)

Onsøys historie. B. 3 Tiden fra 1537 til 1700(Bokhylla)

En herregårds historie Kjølberg i Onsøy(Bokhylla)

Et lite stykke Onsøy Øyenkilen, Møklegård og Torgauten(Bokhylla)


Rakkestad

Rakkestad bygdebok : bygdehistorien fra 1000 til 1840. 2 (Bokhylla)

Rakkestad herred 1814-1914 (Bokhylla)


Rolvsøy

Rolvsøy 1500-1994(Bokhylla)


Rygge

Rygge bygdebok B 1 : Gårder og slekter(Bokhylla)

Rygge B 2 : Bygdehistorien inntil 1800(Bokhylla)

Rygge B 3 : Tiden 1800 til 1980(Bokhylla)


Rødnes – Marker

Rødenes i Østfold : en bygds historie. 1. (Bokhylla)

Rødenes herred 1814-1914. (Bokhylla)


Rømskog

Rømskogen herred 1814-1914. (Bokhylla)


Råde

Gårder og slekter i Råde : oberst Hans Bassøes opptegnelser(Bokhylla)


Sarpsborg

Sarpsborg B 1 før 1839 (Bokhylla)

Sarpsborg B 2 1839-1939 (Bokhylla)

Sarpsborg 1939-1945 : okkupasjonstiden (Bokhylla)

Borregaard : en norsk storgårds historie (Bokhylla)


Skiptvet

Bustadnavn i Østfold. 2 : Skiptvet (Bokhylla)

Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse (Bokhylla)


Skjeberg

Skjeberg bygdebok. D. 1 (Bokhylla)

Skjeberg bygdebok. D. 2 (Bokhylla)

Hafslund gods: Otte Bildt til M. G. Rosenkrantz (Bokhylla)

Heia fra kornbod til kommunegård (Bokhylla)


Spydeberg

(Ingen bygdebøker publisert)


Trøgstad

Trøgstad herred : 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse (Bokhylla)


Tune

Tune Gårdshistorie Del 1 1537-1800, Eliassen, Sven G (Bokhylla)

Tune Gårdshistorie Del 2 1800-1930 , Eliassen, Sven G (Bokhylla)

Tune 1930-1983, Eliassen, Sven G (Ikke publisert)


Varteig

Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager (Bokhylla)


Våler

Våler bygdebok. 1 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 88-110, 122 og 125 (Bokhylla)

Våler bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 111-138, unntatt 122 og 125 (Bokhylla)


Diverse

Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII 1607-1615 (Bokhylla)

Norske gardsbruk : Østfold fylke (Bokhylla)

Herregårder i Østfold (Bokhylla)

Tannleger i Østfold : 1770-1940 (Bokhylla)