web analytics

Bygdebøker Østfold

Liste over digitale bygdebøker, bygdehistorie (bygdebok), gårds og slektshistorie fra Østfold, publisert på Nasjonalbiblioteket.

Aremark

Gamle slekter i Marker. 1. bind: I. Lie-slekten, II. Espelund-slekten

Gamle slekter i Marker. 2 : I. Bøen ; II. Tolsbye ; III. Strøm ; IV. Aslakstrøm


Askim

Askims bygdehistorie. B. 1 Fra reformasjonstiden til 1860-årene

Askims bygdehistorie. B. 2 Gårdshistorie for Askim.

Askims bygdehistorie. B. 3 Askim under okkupasjonen 1940-1945

Askim herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Administrasjonen av Heggen og Frøland : 1537 – 1837

Forsvarshistorien i Heggen og Frøland : fra de eldste tider til 1940


Borge

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 1 : Grimstad og Holm

Gårder og slekter i Heie, Thorsø og Humlekjær B. 2

Borge. 1. halvb : 1500-1800

Borge. 2. halvb : 1500-1800 – Mellom liv og død


Eidsberg

Bygdebok for Eidsberg: Bygdehistorien 1537-1800

Bygdebok for Eidsberg: Bygdehistorien 1800-1940

Eidsberg gjennom 150 år

Eidsberg herred : bidrag til en bygds beskrivelse

Eidsberg : ei mini-bygdebok

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. 1

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 2

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 3

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 4

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 5 ( Ingen tilgang)

Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. B. 6 ( Ingen tilgang)

Heggen og Frøland : fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. 1:2 D. 1


Fredrikstad

Fredrikstad bys historie 1: 1567-1767.

Fredrikstad bys historie. 2 : Fra festningsby til trelastsentrum : 1767-1860

Fredrikstad bys historie 3 1860-1914 Sagbrukstiden 1860-1914

Fredrikstad bys historie 4 : Fredrikstad i krigstid og krisetid 1914-1940

Fredrikstad bys historie 5 : Krig, gjenreisning og velstand, 1940-1963

Fredrikstad bys historie. 6

Fredrikstad under krig og okkupasjon

Gamle dager på Rød, Huth og Glombo : 1800-tallets historie og de første familiene som kom

I mors og fars sted : Fredrikstad guttehjem gjennom 100 år

Kråkerøy : en østnorsk kystbygd. [1]

Kråkerøy : en østnorsk kystbygd. 2 : Under okkupasjon og forandring 1940-1993


Glemmen

Glemminge og Kraakerøy herreder : 1814-1914

Glemmen bygdebok : en bygd blir til by


Halden (Fredrikshald)

Trekk fra Haldens og Fredrikstens krigshistorie

Haldensia : Bidrag til Fredrikshalds Historie. 1

Haldensia : Bidrag til Fredrikshalds Historie. 2

Slægten Stang : bidrag til Fredrikshalds historie

Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915. 1

Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915. 2

Fredrikssten og Fredrikshalds borgere

Berg herred gjennem 100 år : 1837-1937 .

Haldenhåndverkere gjennom 350 år

Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere

Frederikshalds og Frederiksstens Historie indtil 1720

Bergenhusiske nationale Skarpskytterbataljons Historie 1810-1817 : (Oberstlieutnt. Stabells Kampe paa Østsiden af Glommen og Norske Jægerkorps’s Retræt fra Svinesund til Rakkestad i Felttoget 1814)


Hobøl

Hobølboka. 1 : Hobøls historie til ca. 1500 .

Hobølboka. 2 : Hobøls historie fra 1500 til 1800 .

Hobølboka. 3 : Hobøls historie fra 1800 til 1920 .

Hobøl herred 1814-1914 .


Hvaler

Hvaler bygdebok. B.1 : Gårder og slekter

Hvaler bygdebok. B.2 : Gårder og slekter

Hvaler herred 1814-1914 : bidrag til en beskrivelse av bygdens utvikling


Idd

Id herred : en grænsebygds historie : geografisk-statistisk-historisk beskrivelse av bygden fra gammel tid og til nu

Husmannsplasser i Enningdalen


Moss

Moss bys historie. B. 1 : Frem til 1700

Moss bys historie. B. 2 : Perioden 1700-1800

Moss bys historie. B. 3 : Perioden 1880-1990

Moss bys historie bind 1-3 (Moss Historielag)

Mossiana fra ældre tider

Mosse håndverk i ladested og kjøpstad

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 1

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 2

Mossekvinner en kompliment til deres innsats, flid og gode forstand!. 3

Personalia fra det gamle Moss

Motstandskamp og dagligliv i Mossedistriktet 1940-1945


Onsøy

Onsøys historie. B. 1 Tiden inntil år 1537 Forhistorisk tid

Onsøys historie. B. 1-2 B. 2 Tiden inntil år 1537 Middelalderen

Onsøys historie. B. 3 Tiden fra 1537 til 1700

En herregårds historie Kjølberg i Onsøy

Et lite stykke Onsøy Øyenkilen, Møklegård og Torgauten


Rakkestad

Rakkestad bygdebok : bygdehistorien fra 1000 til 1840. 2

Rakkestads historie : Rakkestad i «fredens århundre» og i en krigs- og krisetid : 1837-1940

Rakkestad herred 1814-1914


Rolvsøy

Rolvsøy 1500-1994

Tune og Rolvsøy herreder 1814-1914


Rygge

Rygge bygdebok B 1 : Gårder og slekter

Rygge B 2 : Bygdehistorien inntil 1800

Rygge B 3 : Tiden 1800 til 1980


Rødnes – Marker

Rødenes i Østfold : en bygds historie. 1.

Rødenes herred 1814-1914.


Rømskog

Rømskog bygdebok 1-3 (Rømskog kommune)

Rømskogen herred 1814-1914.


Råde

Gårder og slekter i Råde : oberst Hans Bassøes opptegnelser


Sarpsborg

Sarpsborg B 1 før 1839

Sarpsborg B 2 1839-1939

Sarpsborg 1939-1945 : okkupasjonstiden

Borregaard : en norsk storgårds historie


Skiptvet

Bustadnavn i Østfold. 2 : Skiptvet

Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse


Skjeberg

Skjeberg bygdebok. D. 1

Skjeberg bygdebok. D. 2

Hafslund gods: Otte Bildt til M. G. Rosenkrantz

Heia fra kornbod til kommunegård


Trøgstad

Trøgstad herred : 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse


Tune

Tune Gårdshistorie Del 1 1537-1800

Tune Gårdshistorie Del 2 1800-1930

Tune herred

Tune og Rolvsøy herreder 1814-1914


Varteig

Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager


Våler

Våler bygdebok. 1 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 88-110, 122 og 125

Våler bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 111-138, unntatt 122 og 125

Våler bygdebok. D. 1 : Gårdshistorie for Våler Gnr 1-28

Våler bygdebok. D. 2 : Gårdshistorie for Våler Gnr. 29-60

Våler bygdebok. D. 3 : Gårdshistorie for Våler Gnr. 61-87

Vaaler og Svindals herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse


Øymark

Aarnæs-slekten i Øymark: med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach

Aremark og Ømark: en prestegjeldsbeskrivelse

Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år

På flukt gjennom Marker: om flyktninge- og kurértrafikken 1940-1950 i norske og svenske grensetrakter

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 1 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 2 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind 3 ( Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind ( Ingen tilgang)


Fylket

Østfold lensmannsetatslag 85 år: 1912-1997

Østfold regiment: norsk infanteri gjennom 350 år

Østfolds historie. 1: Øst for Folden

Østfolds historie. 2: I Borgarsysle

Østfolds historie. 3: Små len – ett amt

Østfolds Historie. 4: Fylke i grenseland

Østfold Skogselskap gjennem 50 år: en oversikt

Haugianere i Østfold

Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt

Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII 1607-1615

Herregårder i Østfold

Tannleger i Østfold : 1770-1940

Runar (Østfold historielag) : slektshistorisk tidsskrift for Østfold. 1994

 

Fant du en publisert bygdebok?

Gi en vurdering!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?