Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Rogaland

Bygdebøker fra Avaldsnes, Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Klepp, Randaberg, Sand, Skjold,Skåre, Sola, Time, Tyldal og Tysvær.

 

Annonse

Augvalds saga og Avaldsnes .(Bokhylla)


Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1 .(Bokhylla)

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .(Bokhylla)

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .(Bokhylla)


Eigersund herad – Jubileums- og bygdebok.(Bokhylla)

Erfjord bygdebok : personregister .(Bokhylla)

Erfjord bygdebok .(Bokhylla)


Finnøy gard og ætt. Gardane på sørdelen av Finnøy(Bokhylla)

Finnøy gard og ætt. Gardane på norddelen av Finnøy(Bokhylla)

Finnøy gard og ætt. Rettingar, utfyllingar, register(Bokhylla)


Gards- og ættesoge for Gjesdal : Band 1.(Bokhylla)

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister .(Bokhylla)

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen .(Bokhylla)

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal .(Bokhylla)

Gjesdal bygdebok 1800-1870 .(Bokhylla)

Gjesdal bygdebok 1870-1989 .(Bokhylla)

Gjestal, Høle, Riska.(Bokhylla)


Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 1 .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsiden av Randøy.(Bokhylla)

Høle gjennom hundreåra.(Bokhylla)

Høle (Sandnes) (DIS Rogaland)

Høyland gards- og ættesoge : personregister (Bokhylla)

Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900 (Bokhylla)

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister.(Bokhylla)


Jæren i de eldste tider .(Bokhylla)

Jærboka. 2 : Naturmiljøet .(Bokhylla)

Jærboka. 3 : Kulturhistoria.(Bokhylla)


Bygdebok Karmøy “Gards- og ættesoge .(Slektsforum Karmøy)

Karmøy 1 Avaldnes .(Bokhylla)

Karmøy Skudenes og Skudeneshavn.(Bokhylla)

Karmøy Stangaland og Kopervik .(Bokhylla)

Karmøy: De som dro fra Karmøy til Amerika .(Bokhylla)

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837.(Bokhylla)

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987 .(Bokhylla)

Klepp gards- og ættesoge : personregister.(Bokhylla)

Foto frå Klepp gjennom 150 år.(Bokhylla)


Madla : Gards- og ættesoge, personregister .(Bokhylla)


Nedstrand herad i hundrad år : 1837-1937.(Bokhylla)


Ogna : Gards- og ættesoge, personregister .(Bokhylla)


Randaberg. 1 : Gard og ætt 1 .(Bokhylla)

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2 .(Bokhylla)

Rennesøy : gnr. 1-19 .(Bokhylla)

Rennesøy : gnr. 20-39 .(Bokhylla)

Riska gardar og tetstad.(Bokhylla)


Sand : gardar og folk : Register(Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 1 (gardsnummer 1-23) (Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 2 : Eide, Sandsbygdå og fjordgardane : (gardsnummer 24-33 og 36-40) (Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 3 : Sand og strandstaden Sandslandet : (gardsnummer 34-35) .(Bokhylla)

Soga og Sand.(Bokhylla)

Skjold : gard og ætt. 1 av Nils Olav Østrem.(Bokhylla)

Skjold : gard og ætt. 2 av Nils Olav Østrem.(Bokhylla)

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1 .(Bokhylla)

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2 .(Bokhylla)

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter : gnr. 1 – gnr. 27 (Bokhylla)

Soga om Sauda 2 : gnr. 28 – gnr. 54. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54 (Bokhylla)

Soga om Sauda. 3 : Bygdesoga før 1880 (Bokhylla)

Sola og Madla i førhistorisk tid .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 1 .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 2 .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 3 .(Bokhylla)

Sola gards- og ættesoge : personregister .(Bokhylla)

Gard og ætt i Sola .(Bokhylla)

Sokndal Avskrifter Kart m/Gårder.(www.wisted.net/)

Samlinger til Stavangers historie. 1 Stavangers Retsprotokoller 1617-1683(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 2(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 3 Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 (Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 4 Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter(Bokhylla)

En by i kamp : Stavanger bys historie 1536-1814(Bokhylla)

Stavanger på 1800-tallet (Bokhylla)

Stavanger : med Høle, Forsand, Årdal(Bokhylla)

Soga um Strand .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 1 : Gnr 1-26 .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 2 : Gnr 27-48 .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 3 : Gnr 49-69.(Bokhylla)

Suldal: Gamle Suldal gards og ættesoge : personregister .(Bokhylla)

Suldal Kultursoge .(Bokhylla)

Suldal Wisconsin .(Bokhylla)


Lokalbibliografi for Time kommune.(Bokhylla)

Time gards- og ættesoge .(Bokhylla)

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn.(Bokhylla)

Tysvær 2 : Gard og ætt Tysvær sokn.(Bokhylla)

Tysvær 3 : Tysvær Gard og Ætt Førresfjorden. (Bokhylla)

Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen.(Bokhylla)

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde.(Bokhylla)

Tysvær 6 Nedstrand (Ikke publisert)

Tysvær 7 Nedstrand (Ikke publisert)

Tysvær. 8-10 8 : Slik levde dei Fram til 1820.(Bokhylla)

Tysvær. 8-10 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920.(Bokhylla)

Tysvær før og nå.(Bokhylla)

Tysvær : gnr. 1-94.(Bokhylla)

Tysvær : gnr. 95-199.(Bokhylla)


BVindafjord, Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad.(Bokhylla)

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord .(Bokhylla)


Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord .(Bokhylla)


Diverse

Rogalands tingbøker: Serie A 1613-1625.(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie : avskrifter. 4 : Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter