Bygdebøker Rogaland

Annonse

Bygdebøker fra Avaldsnes, Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Klepp, Randaberg, Sand, Skjold,Skåre, Sola, Time, Tyldal og Tysvær.

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Avaldnes

Augvalds saga og Avaldsnes .(Bokhylla)


Bjerkreim

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1 .(Bokhylla)

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .(Bokhylla)

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .(Bokhylla)


Eigersund

Eigersund herad – Jubileums- og bygdebok.(Bokhylla)


Erfjord

Erfjord bygdebok : personregister .(Bokhylla)

Erfjord bygdebok .(Bokhylla)


Finnøy

Finnøy gard og ætt. 1 Gardane på sørdelen av Finnøy (Bokhylla)

Finnøy gard og ætt.2 Gardane på norddelen av Finnøy (Bokhylla)

Finnøy gard og ætt. 3 Gardane på Fogn, Talgje og Fisterøyane(Bokhylla)

Finnøy gard og ætt 4 Rettingar, utfyllingar, register(Bokhylla)


Forsand

Forsandboka. B. 1 D. 1: Gards- og ættesoge (Bokhylla)

Forsandboka. B. 1 D. 2: Gards- og ættesoge ( Ingen tilgang)

Forsandboka. B. 2: Gards- og ættesoge (Bokhylla)

Forsandboka. B. 3: Gards- og ættesoge (Bokhylla)

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 1 ( Ingen tilgang)

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 2 ( Ingen tilgang)

Forsand Strand (Bokhylla)


Gjesdal

Gards- og ættesoge for Gjesdal : Band 1.(Bokhylla)

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister .(Bokhylla)

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen .(Bokhylla)

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal .(Bokhylla)

Gjesdal : indre del. B. 3 ( Ingen tilgang)

Gjesdal bygdebok 1800-1870 .(Bokhylla)

Gjesdal bygdebok 1870-1989 .(Bokhylla)

Gjestal, Høle, Riska.(Bokhylla)


Hetland

Træk av Hetlands historie 1814-1914.(Bokhylla)


Hjelmeland

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 1 .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik .(Bokhylla)

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsiden av Randøy.(Bokhylla)


Høle

Høle gjennom hundreåra.(Bokhylla)

Høle (Sandnes) (DIS Rogaland)


Høyland

Høyland gards- og ættesoge : personregister (Bokhylla)

Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900 (Bokhylla)


Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister(Bokhylla)

Gards- og ættesoge, Ogna: personregister (Bokhylla)

Hå gards- og ættesoge, Nærbø personregister (Bokhylla)

Gards- og ættesoga for Haa. 2: Varhaug, Vigrestad (Bokhylla)

Gards- og ættesoga for Haa. 3: For Ogna (Bokhylla)

Hå: Nærbø-Varhaug 1837-1937: og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld (Bokhylla)


Jæren

Jæren i de eldste tider .(Bokhylla)

Jærboka. 2 : Naturmiljøet .(Bokhylla)

Jærboka. 3 : Kulturhistoria.(Bokhylla)


Karmøy

Bygdebok Karmøy “Gards- og ættesoge .(Slektsforum Karmøy)

Karmøy 1 Avaldnes .(Bokhylla)

Karmøy Skudenes og Skudeneshavn.(Bokhylla)

Karmøy Stangaland og Kopervik .(Bokhylla)

Karmøy: De som dro fra Karmøy til Amerika .(Bokhylla)


Klepp

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837.(Bokhylla)

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987 .(Bokhylla)

Klepp gards- og ættesoge : personregister.(Bokhylla)

Klepp gards- og ættesoge. 1 : Klepp 1519-1900.(Bokhylla)

Klepp gards- og ættesoge. 2 : Klepp 1900-1960.(Bokhylla)

Foto frå Klepp gjennom 150 år.(Bokhylla)


Lund

Lunds historie i ord og bilde.(Bokhylla)

Lunds historie. 2 : Folk i Lund i det siste hundre år.(Bokhylla)


Madla

Madla : Gards- og ættesoge, personregister .(Bokhylla)


Nedstrand

Nedstrand herad i hundrad år : 1837-1937.(Bokhylla)


Randaberg

Randaberg. 5 Kultursoga frå 1945 til 1996.(Bokhylla)

Randaberg herred: 1837-1937. (Bokhylla)

Randaberg. 1 : Gard og ætt 1 .(Bokhylla)

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2 .(Bokhylla)


Riska

Riska gardar og tetstad.(Bokhylla)


Rennesøy

Rennesøy. 1 : Gard og ætt(Bokhylla)

Rennesøy. B. 1-3 1 : Gard og ætt (Bokhylla)

Rennesøy. B. 1-3 2 : Gard og ætt (Bokhylla)

Rennesøy. B. 1-3 3 : Gard og ætt (Bokhylla)

Rennesøy : gnr. 1-19 .(Bokhylla)

Rennesøy : gnr. 20-39 .(Bokhylla)

Utstein kloster etter reformasjonen(Bokhylla)

Utstein kloster: kongsgård, kloster, herregård (Bokhylla)

Utstein kloster: livet på den gamle slektsgården (Bokhylla)


Sand

Sand : gardar og folk : Register(Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 1 (gardsnummer 1-23) (Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 2 : Eide, Sandsbygdå og fjordgardane : (gardsnummer 24-33 og 36-40) (Bokhylla)

Sand : gardar og folk. 3 : Sand og strandstaden Sandslandet : (gardsnummer 34-35) .(Bokhylla)

Soga og Sand.(Bokhylla)


Skåre

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1 .(Bokhylla)

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2 .(Bokhylla)


Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter : gnr. 1 – gnr. 27 (Bokhylla)

Soga om Sauda 2 : gnr. 28 – gnr. 54. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54 (Bokhylla)

Soga om Sauda. 3 : Bygdesoga før 1880 (Bokhylla)


Skjold

Skjold : gard og ætt. 1.(Bokhylla)

Skjold : gard og ætt. 2.(Bokhylla)

Skjoldafolket og kyrkja deira.(Bokhylla)


Skåre

Skåresoga .(Bokhylla)

Gard og folk i Skåre: gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1 .(Bokhylla)

Gard og folk i Skåre: gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2 .(Bokhylla)


Sola

Sola og Madla i førhistorisk tid .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 1 .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 2 .(Bokhylla)

Soga om Sola og Madla. B. 3 .(Bokhylla)

Sola gards- og ættesoge : personregister .(Bokhylla)

Gard og ætt i Sola .(Bokhylla)


Sokndal

Sokndal Avskrifter Kart m/Gårder.(www.wisted.net/)

Sokndal-bygden i tekst og billeder .(Bokhylla)

Fortid og folk på Mydland og Sokndal kommune ( Ingen tilgang)

Fortid og folk på gnr. 21-gnr. 33 i Sokndal kommune B. 2 ( Ingen tilgang)


Stavanger

Samlinger til Stavangers historie. 1 Stavangers Retsprotokoller 1617-1683(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 2(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 3 Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 (Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie. 4 Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter(Bokhylla)

En by i kamp : Stavanger bys historie 1536-1814(Bokhylla)

Stavanger på 1800-tallet (Bokhylla)

Stavanger : med Høle, Forsand, Årdal(Bokhylla)


Stjernarøy

Sjernarøy bygdebok. 1 : Gard og ætt.(Bokhylla)

Personregister til Sjernarøy bygdebok.(Bokhylla)


Strand

Soga um Strand .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 1 : Gnr 1-26 .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 2 : Gnr 27-48 .(Bokhylla)

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 3 : Gnr 49-69.(Bokhylla)


Suldal

Suldal: Gamle Suldal gards og ættesoge : personregister .(Bokhylla)

Suldal Kultursoge .(Bokhylla)

Suldal Wisconsin .(Bokhylla)


Time

Time gards- og ættesoge.(Bokhylla)

Time herad 1837-1937.(Bokhylla)


Tysvær

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn.(Bokhylla)

Tysvær 2 : Gard og ætt Tysvær sokn.(Bokhylla)

Tysvær 3 : Tysvær Gard og Ætt Førresfjorden. (Bokhylla)

Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen.(Bokhylla)

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde.(Bokhylla)

Tysvær 6 Nedstrand ( Ingen tilgang)

Tysvær 7 Nedstrand ( Ingen tilgang)

Tysvær. 8-10 8 : Slik levde dei Fram til 1820.(Bokhylla)

Tysvær. 8-10 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920.(Bokhylla)

Tysvær før og nå.(Bokhylla)

Tysvær : gnr. 1-94.(Bokhylla)

Tysvær : gnr. 95-199.(Bokhylla)


Utsira

Utsira gard og slekt.(Bokhylla)

Utsira fram til år 2000 : historien om et øysamfunn .(Bokhylla)


Vindafjord

Vindafjord, Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad.(Bokhylla)


Åna-Sira

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord .(Bokhylla)


Diverse

Rogalands tingbøker: Serie A 1613-1625.(Bokhylla)

Samlinger til Stavangers historie : avskrifter. 4 : Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter (Bokhylla)

Sjæleregister 1758 : Rogaland (Bokhylla)