web analytics

Bygdebøker Rogaland

Oversikt over digitale bygdebøker Rogaland, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Avaldsnes

Augvalds saga og Avaldsnes .

Karmøy Avaldsnes I .

Karmøy Avaldsnes II .


Bjerkreim

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1 .

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .


Eigersund

Eigersund herad – Jubileums- og bygdebok.


Erfjord

Erfjord bygdebok : personregister .

Erfjord bygdebok .


Finnøy

Finnøy gard og ætt. 1 Gardane på sørdelen av Finnøy

Finnøy gard og ætt.2 Gardane på norddelen av Finnøy

Finnøy gard og ætt. 3 Gardane på Fogn, Talgje og Fisterøyane

Finnøy gard og ætt 4 Rettingar, utfyllingar, register


Forsand

Forsandboka. B. 1 D. 1: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 1 D. 2: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 2: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 3: Gards- og ættesoge

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 1 ( Ingen tilgang)

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 2 ( Ingen tilgang)

Forsand Strand


Gjesdal

Gards- og ættesoge for Gjesdal : Band 1.

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister .

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen .

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal .

Gjesdal : indre del. B. 3 ( Ingen tilgang)

Gjesdal bygdebok 1800-1870 .

Gjesdal bygdebok 1870-1989 .

Gjestal, Høle, Riska.


Hetland

Træk av Hetlands historie 1814-1914.


Haugesund

Skåresoga.

Gard og folk i Skåre: Skåre kommune. Gards- og ættesoge for Skåre herad B.1.

Gard og folk i Skåre: Skåre kommune. Gards- og ættesoge for Skåre herad B.2.

Haugesund og Haugaland.

Haugesund. B. 1 : 1835-1895.

Haugesund. B. 2 : 1896-1913.


Hjelmeland

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt .

Hjelmeland : gardar og folk. 1 .

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik .

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsiden av Randøy.


Høle

Høle gjennom hundreåra.

Høle (Sandnes) (DIS Rogaland)


Høyland

Høyland gards- og ættesoge : personregister

Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900


Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

Gards- og ættesoge, Ogna: personregister

Hå gards- og ættesoge, Nærbø personregister

Gards- og ættesoga for Haa. 2: Varhaug, Vigrestad

Gards- og ættesoga for Haa. 3: For Ogna

Hå: Nærbø-Varhaug 1837-1937: og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld


Jæren

Jæren i de eldste tider .

Jærboka. 1 : Naturmiljøet .

Jærboka. 2 : Naturmiljøet .

Jærboka. 3 : Kulturhistoria.


Karmøy

Karmøy Avaldsnes I .

Karmøy Avaldsnes II .

Bygdebok Karmøy Torvastad

Bygdebok Karmøy “Gards- og ættesoge” (Slektsforum Karmøy)

Karmøys historie I Som det stiger frem. Fra istid til 1050 .

Karmøys historie II Med de tusen hjem. Middelalderen .

Karmøys historie III Furet værbitt over vannet. Fra reformasjonen til 1800 ( Ingen tilgang)

Karmøys historie IIII Mot havet du deg vender. Fra 1800 til 1900 ( Ingen tilgang)

Karmøy Skudenes og Skudeneshavn.

Karmøy Stangaland og Kopervik .

Karmøy: De som dro fra Karmøy til Amerika .


Klepp

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837.

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987 .

Klepp gards- og ættesoge. 1 : Klepp 1519-1900.

Klepp gards- og ættesoge. 2 : Klepp 1900-1960.

Foto frå Klepp gjennom 150 år.


Lund

Gårdens og slektens liv.

Lunds historie. 2 : Folk i Lund i det siste hundre år.

Lunds historie i ord og bilde.

Lunds historie i ord og bilde.


Nedstrand

Nedstrand herad i hundrad år : 1837-1937.


Randaberg

Randaberg. 5 Kultursoga frå 1945 til 1996.

Randaberg herred: 1837-1937.

Randaberg. 1 : Gard og ætt 1 .

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2 .


Riska

Riska gardar og tetstad.


Rennesøy

Rennesøy. 1 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 1 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 2 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 3 : Gard og ætt

Rennesøy : gnr. 1-19 .

Rennesøy : gnr. 20-39 .

Utstein kloster etter reformasjonen

Utstein kloster: kongsgård, kloster, herregård

Utstein kloster: livet på den gamle slektsgården


Sand

Sand : gardar og folk : Register

Sand : gardar og folk. 1 (gardsnummer 1-23)

Sand : gardar og folk. 2 : Eide, Sandsbygdå og fjordgardane : (gardsnummer 24-33 og 36-40)

Sand : gardar og folk. 3 : Sand og strandstaden Sandslandet : (gardsnummer 34-35) .

Soga og Sand.


Sandnes

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 1 : Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 2 : Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 3 : Høyland gjennom 100 år : fra bygdesamfunn til storkommune


Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter : gnr. 1 – gnr. 27

Soga om Sauda 2 : gnr. 28 – gnr. 54. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54

Soga om Sauda. 3 : Bygdesoga før 1880


Skjold

Skjold : gard og ætt. 1.

Skjold : gard og ætt. 2.

Skjoldafolket og kyrkja deira.

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1 .

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2 .


Sola og Madla

Sola og Madla i førhistorisk tid .

Soga om Sola og Madla. B. 1 .

Soga om Sola og Madla. B. 2 .

Soga om Sola og Madla. B. 3 .

Soga om Sola og Madla. B. 4 (Ikke publisert)

Sola gards- og ættesoge : personregister .

Gard og ætt i Sola .

Gard og ætt i Madla : frå ikring 1600 til først på 1900-talet : med innføring om tun og bruk, jordleige og jordeige, gamle åkrar, vegar og øydegardar

Madla : Gards- og ættesoge, personregister .

Gard og ætt i Madla : frå ikring 1600 til først på 1900-talet .

Madla i fortid: Madla Revheim, Sunde .


Sokndal

Sokndal Avskrifter Kart m/Gårder.(www.wisted.net/)

Sokndal-bygden i tekst og billeder .

Fortid og folk på Mydland og Sokndal kommune ( Ingen tilgang)

Fortid og folk på gnr. 21-gnr. 33 i Sokndal kommune B. 2 ( Ingen tilgang)


Stavanger

Samlinger til Stavangers historie. 1 Stavangers Retsprotokoller 1617-1683

Samlinger til Stavangers historie. 2

Samlinger til Stavangers historie. 3 Stavanger rettsprotokoller 1617-1722

Samlinger til Stavangers historie. 4 Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter

En by i kamp : Stavanger bys historie 1536-1814

Stavanger på 1800-tallet

Stavanger : med Høle, Forsand, Årdal


Stjernarøy

Sjernarøy bygdebok. 1 : Gard og ætt.

Personregister til Sjernarøy bygdebok.


Strand

Soga um Strand .

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 1 : Gnr 1-26 .

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 2 : Gnr 27-48 .

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 3 : Gnr 49-69.


Suldal

Suldal: Gamle Suldal gards og ættesoge : personregister .

Suldal Kultursoge .

Suldal Wisconsin .


Time

Time gards- og ættesoge.

Time herad 1837-1937.


Tysvær

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn.

Tysvær 2 : Gard og ætt Tysvær sokn.

Tysvær 3 : Tysvær Gard og Ætt Førresfjorden.

Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen.

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde.

Tysvær 6 Nedstrand ( Ingen tilgang)

Tysvær 7 Nedstrand ( Ingen tilgang)

Tysvær. 8-10 8 : Slik levde dei Fram til 1820.

Tysvær. 8-10 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920.

Tysvær før og nå.

Tysvær : gnr. 1-94.

Tysvær : gnr. 95-199.


Utsira

Utsira gard og slekt.

Utsira fram til år 2000 : historien om et øysamfunn .


Vindafjord

Vindafjord, Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad.


Åna-Sira

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord .


Diverse

Rogalands tingbøker: Serie A 1613-1625.

Samlinger til Stavangers historie : avskrifter. 4 : Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter

Sjæleregister 1758 : Rogaland

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 12

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: