web analytics

Bygdebøker Rogaland

Oversikt over digitale bygdebøker Rogaland, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Avaldsnes

Augvalds saga og Avaldsnes .

Karmøy Avaldsnes I .

Karmøy Avaldsnes II .


Bjerkreim

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1 .

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2 .


Eigersund

Eigersund herad – Jubileums- og bygdebok.


Erfjord

Erfjord bygdebok : personregister .

Erfjord bygdebok .


Finnøy

Finnøy gard og ætt. 1 Gardane på sørdelen av Finnøy

Finnøy gard og ætt.2 Gardane på norddelen av Finnøy

Finnøy gard og ætt. 3 Gardane på Fogn, Talgje og Fisterøyane

Finnøy gard og ætt 4 Rettingar, utfyllingar, register


Forsand

Forsandboka. B. 1 D. 1: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 1 D. 2: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 2: Gards- og ættesoge

Forsandboka. B. 3: Gards- og ættesoge

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 1 ( )

Fjordafolk: kultursoge for Forsand B 2 ( )

Forsand Strand


Gjesdal

Gards- og ættesoge for Gjesdal : Band 1.

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister .

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen .

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal .

Gjesdal : indre del. B. 3 ( )

Gjesdal bygdebok 1800-1870 .

Gjesdal bygdebok 1870-1989 .

Gjestal, Høle, Riska.


Hetland

Træk av Hetlands historie 1814-1914.


Haugesund

Skåresoga.

Gard og folk i Skåre: Skåre kommune. Gards- og ættesoge for Skåre herad B.1.

Gard og folk i Skåre: Skåre kommune. Gards- og ættesoge for Skåre herad B.2.

Haugesund og Haugaland.

Haugesund. B. 1 : 1835-1895.

Haugesund. B. 2 : 1896-1913.


Hjelmeland

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt .

Hjelmeland : gardar og folk. 1 : Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøsneset og i Jøsenfjorden .

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik .

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsiden av Randøy.

Hjelmeland: bygdesoge. 1 : Tida før 1800 .

Hjelmeland: bygdesoge. 2 : 1800-1990.


Høle

Høle gjennom hundreåra.

Høle (Sandnes) (DIS Rogaland)


Høyland

Høyland gards- og ættesoge : personregister

Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900


Gards- og ættesoga for Haa. 1 : For Nærbø

Gards- og ættesoga for Haa. 2: Varhaug, Vigrestad

Gards- og ættesoga for Haa. 3: For Ogna

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

Hå gards- og ættesoge, Nærbø personregister

Gards- og ættesoge, Ogna: personregister

Hå: Nærbø-Varhaug 1837-1937: og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld

Hå gamle prestegard 1637-1985

Hå kulturhistorie ( )

I far sine fotefar – 75 år etter : eit bidrag til utvandrarsoga frå Varhaug til Canada 1905-1930


Jæren

Jæren i de eldste tider .

Jærboka. 1 : Naturmiljøet .

Jærboka. 2 : Naturmiljøet .

Jærboka. 3 : Kulturhistoria.


Karmøy

Karmøy Avaldsnes I .

Karmøy Avaldsnes II .

Karmøy Skudenes og Skudeneshavn.

Karmøy Stangaland og Kopervik .

Karmøy Torvastad

Karmøy Åkra

Bygdebok Karmøy “Gards- og ættesoge” (Slektsforum Karmøy)

Karmøys historie I Som det stiger frem. Fra istid til 1050 .

Karmøys historie II Med de tusen hjem. Middelalderen .

Karmøys historie III Furet værbitt over vannet. Fra reformasjonen til 1800 ( )

Karmøys historie IIII Mot havet du deg vender. Fra 1800 til 1900 ( )

Karmøy: De som dro fra Karmøy til Amerika .


Klepp

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837.

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987 .

Klepp gards- og ættesoge. 1 : Klepp 1519-1900.

Klepp gards- og ættesoge. 2 : Klepp 1900-1960.

Foto frå Klepp gjennom 150 år.


Lund

Lunds historie. 1 :Gårdens og slektens liv.

Lunds historie. 2 : Folk i Lund i det siste hundre år.

Lunds historie i ord og bilde.

Lunds historie i ord og bilde.


Nedstrand

Nedstrand herad i hundrad år : 1837-1937.


Randaberg

Randaberg Bind 1 : Gard og ætt 1 .

Randaberg Bind 2 : Gard og ætt 2 .

Randaberg Bind 3 Kultursoga til 1945.

Randaberg Bind 5 Kultursoga frå 1945 til 1996.

Randaberg herred: 1837-1937.

Randaberg sogns historie.


Riska

Riska gardar og tetstad.

Våre røtter i Lauvåsvågen – Lauvås – Eltervåg : et lokal- og slektshistorisk verk fra nordre del av Riska.


Rennesøy

Rennesøy. 1 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 1 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 2 : Gard og ætt

Rennesøy. B. 1-3 3 : Gard og ætt

Rennesøy : gnr. 1-19 .

Rennesøy : gnr. 20-39 .

Utstein kloster etter reformasjonen

Rennesøy prestegjeld : Rennesøy – Mosterøy – Kvitsøy. 1837-1937

Mosterøy, Bru, Sokn og V. Åmøy : gards- og ættesoge

Utstein kloster: kongsgård, kloster, herregård

Utstein kloster: livet på den gamle slektsgården


Sand

Sand : gardar og folk : Register

Sand : gardar og folk. 1 (gardsnummer 1-23)

Sand : gardar og folk. 2 : Eide, Sandsbygdå og fjordgardane : (gardsnummer 24-33 og 36-40)

Sand : gardar og folk. 3 : Sand og strandstaden Sandslandet : (gardsnummer 34-35) .

Soga og Sand.


Sandnes

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 1 : Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 2 : Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 3 : Høyland gjennom 100 år : fra bygdesamfunn til storkommune


Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter : gnr. 1 – gnr. 27

Soga om Sauda 2 : gnr. 28 – gnr. 54. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54

Soga om Sauda. 3 : Bygdesoga før 1880


Sjernarøy

Sjernarøy bygdebok. 1 : Gard og ætt.

Personregister til Sjernarøy bygdebok.


Skjold

Skjold : gard og ætt. 1.

Skjold : gard og ætt. 2.

Skjoldafolket og kyrkja deira.

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1 .

Skåre bygdebok, gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2 .


Sola og Madla

Sola og Madla i førhistorisk tid .

Soga om Sola og Madla. B. 1 .

Soga om Sola og Madla. B. 2 .

Soga om Sola og Madla. B. 3 .

Soga om Sola ( )

Sola gards- og ættesoge : personregister .

Gard og ætt i Sola .

Gard og ætt i Madla : frå ikring 1600 til først på 1900-talet : med innføring om tun og bruk, jordleige og jordeige, gamle åkrar, vegar og øydegardar

Madla : Gards- og ættesoge, personregister .

Gard og ætt i Madla : frå ikring 1600 til først på 1900-talet .

Madla i fortid: Madla Revheim, Sunde .


Sokndal

Sogndal ladested, Sokndal og Egersund i eldre og nyere tid .

Sokndal-bygden i tekst og billeder .

Sokndal Avskrifter Kart m/Gårder.(www.wisted.net/)


Stavanger

Samlinger til Stavangers historie. 1 Stavangers Retsprotokoller 1617-1683

Samlinger til Stavangers historie. 2

Samlinger til Stavangers historie. 3 Stavanger rettsprotokoller 1617-1722

Samlinger til Stavangers historie. 4 Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter

En by i kamp : Stavanger bys historie 1536-1814

Stavanger på 1800-tallet

Stavanger : med Høle, Forsand, Årdal


Strand

Strand bygdebok 1870-1940.

Strand bygdebok 1940-1990.

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 1 : Gnr 1-26 .

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 2 : Gnr 27-48 .

Folk i Strand : ei gards- og ættesoge. 3 : Gnr 49-69.

Soga um Strand .

Naig-trilogien. 1 : Liv og levnet og nærmiljø på Naig i Strand i Ryfylke.

Naig-trilogien. 2 : Husmanns-saga fra kveker-miljø i Ryfylke.

Naig-trilogien. 3 : Kveker-Ane og hennes brev.


Suldal

Gamle Suldal gards og ættesoge

Gamle Suldal : Suldal kultursoge .

Gamle Suldal gards og ættesoge : personregister .

Suldal Wisconsin .


Time

Time gards- og ættesoge.

Time : gard og ætt. 2 ( )

Time : gard og ætt. 3 ( )

Time : gard og ætt. 4 ( )

Time : gard og ætt. 5 ( )

Time : gard og ætt. 6 ( )

Time : gard og ætt. 7 : Registerband ( )

Heimen vår : historiske glimt frå Time-bygda.

Time herad 1837-1937.


Tysvær

Tysvær: Gard og ætt Tysvær sokn 1 .

Tysvær : Gard og ætt Tysvær sokn 2.

Tysvær : Tysvær Gard og Ætt Førresfjorden 3.

Tysvær : Gard og ætt Skjoldastraumen 4.

Tysvær: Gard og ætt Grinde 5 .

Tysvær 6 Nedstrand 1 ( )

Tysvær 7 Nedstrand 2( )

Tysvær. 8 : Slik levde dei Fram til 1820.

Tysvær. 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920.

Tysvær. 10 : Slik levde dei Frå 1920 til 1970( )

Tysvær før og nå.

Tysvær : gnr. 1-94.

Tysvær : gnr. 95-199.


Utsira

Utsira gard og slekt.

Utsira fram til år 2000 : historien om et øysamfunn .


Vindafjord

Ølen : gard og ætt. 1A : Ølen skulekrins( )

Ølen : gard og ætt. 1B : Ølen skulekrins( )

Vindafjord, Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad.


Åna-Sira

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord .


Årdal

Årdal. 1 : Frå istid til nåtid (Sigurd Eikeland)

Årdal. 2 : Gardane og folket (Sigurd Eikeland)

Årdal : gardane og folket : personregister (Ikke publisert)


Tidsskrift

Ætt og heim : lokalhistorisk årbok for Rogaland

Adressebok for rogaland


Diverse

Rogalands tingbøker: Serie A 1613-1625.

Samlinger til Stavangers historie : avskrifter. 4 : Rettsprotokoller for Stavanger 1723 og Stavangermanntall 1604-1807 avskrifter

Sjæleregister 1758 : Rogaland

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: