Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Sogn og Fjordane

Bygdebøker

Bygdebøker Sogn og Fjordane
Vote

Pekere til bygdebøker fra Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Gloppen og Breim, Luster, m.fl. i Sogn og Fjordane.

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.


Askvoll

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 .

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 .

Askvoll bygdebok. 3: Folket: slektssoge for Førdefjord-området .


Aurland

Aurland bygdebok fram til om lag 1920

Aurland. 3: Aurland bygdebok fra 1835-1985

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge


Balestrand

Balestrand : bygd og ætter .

Brekke herred : ei bygdebok. 1


Bremanger

Gamalt frå Bremanger

Bremanger bygdebok. 1: Soga fram til 1801

Bremanger herad. 1866-1966: eit hundreårs-skrift

Bremanger bygdebok. B. 1 : Gards- og ættesoge for gnr. 1-24 ( Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for gnr. 25-54 ( Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 3 : Gards- og ættesoge for gnr 56-95 ( Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 4 : Gards- og ættesoge for gnr. 96-117 ( Ingen tilgang)


Davik

Davik herad 1837-1937..

Davik herad 1837-1937

Davik kyrkje 100 år

Dombestein – Steen: en slekt fra Davik – Nordfjord: lensmann Olai Steen og etterslekt

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4: Dei einskilde bygder Davik


Eid

Ættebok over Langelands-ætta: frå fedrane til våre dagar

Hennebygda: ei kultursoge

Fjaler

Fjaler i gamle dagar

Fjaler gards og ættesoge Bind A (Ingen tilgang)

Fjaler gards og ættesoge Bind B (Ingen tilgang)


Førde

Førde bygdebok [1] : Gardssoge og soga om folket

Førde bygdebok [2] : Gardssoge og soga om folket


Gaular

Gaularsoga. 1

Gaularsoga. 2 .

Gaularsoga. 3

Bygdebok for Gaular. 1: Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660 .

Bygdebok for Gaular. 2: Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer

Bygdebok for Gaular. 3: Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular. 4: Gardar og folk Viksdalen sokn

Bygdebok for Gaular. 5: Gardar og folk Sande sokn

Bygdebok for Gaular. 6 A: Gardar og folk Bygstad sokn

Bygdebok for Gaular. 6 B: Gardar og folk Bygstad sokn

Dalsfjordboka: frå Gaularfjellet til Bulandet

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet


Gloppen

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937 .

Soga om Gloppen og Breim, B. 1 (Ikke publisert)

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid .

Soga om Gloppen og Breim. 3 : Gards- og ættesoge for Gimmestad og Hyen sokn .

Soga om Gloppen og Breim. 4 : Gards- og ættesoge for Vereide sokn .

Soga om Gloppen og Breim. 5 : Gardar og ætter : Breim sokn ( Ingen tilgang)


Gulen

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3

Brekke herred : ei bygdebok. 1 av Ludvig Engesæter.


Hafslo

Hafslo : bygd og ætter .


Hyllestad

Hyllestad bygdebok. 1 : Soga om folket .

Hyllestad bygdebok. 2 Soga om folket..

Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid .


Høyanger

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune .


Jølster

Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim .

Jølster : bygda og breen .


Kyrkjebø

Kyrkjebø : gardssoga .

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1995) .

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1949 ) .


Luster

Luster : bygd og ætter .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 1 : Fortun sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 3 : Dale 2 – og Nes sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 6 Ytre Eikjo – Høgi (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 7 Dalen – Fevoll (Fet sokn og på Mollandsmarki) (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 8 Veitastrond (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 9 Hafslo(Ikke publisert)

Bygdebok for Luster, B.10 (Gards- og ættesoge for gardane frå Mo til Kjos)(Ikke publisert)


Lærdal

Lærdal og Borgund. Bygd og ætter .

Lærdal bygdebok. 1 Heim og ætt- Borgund sokn.

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø .

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi .

Lærdal bygdebok 4 Heim og ætt Hauge Sokn Lærdalsøyri – Mjelde – Øye -Stødno (Ingen tilgang)

Lærdal bygdebok 5 Heim og ætt Hauge Sokn Erdal – Strendene – Vindedal -Frønningen (Ingen tilgang)

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister .


Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 1 : Gnr. 20-99 .

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153 .

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge .


Nordfjord

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 1. Eid-Hornindalen .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-1. Innvik – Stryn: Bygdeskipnad og bygdesoga .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-2. Innvik – Stryn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 4 Davik .

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 5:1 : Selje, Sør- og Nord-Vågsøy, gards og ættesoge .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy 5:2 .

Nordfjords stortingsrepræsentasjon fra 1814 til nu .


Sogndal

Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800 .


Solund

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1 .

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2 .

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1 .

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 3 .


Sunnfjord

Sunnfjordsoga fram til 1801. 1 .

Sunnfjordsoga fram til 1801. 2 .


Vik

Bygdabok for Vik i Sogn. 1 .

Bygdabok for Vik i Sogn. 2 .

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [1] .

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [2] .


Årdal

Årdal: bygd og ætter .

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet .


Diverse

Sogn og Fjordane : med gårdsregister .

Slektsregister : Haugen – Myklebust – Nord : 1666-1995

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: