Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Sogn og Fjordane

Bygdebøker fra Askvoll, Balestrand, Brekke herred, Førde, Gloppen, Breim, Gulen,  Kyrkjebø, Lærdal,  Luster, Nordfjordeid mfl.

 

Annonse

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 (Bokhylla).

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 (Bokhylla).

Askvoll bygdebok. 3: Folket: slektssoge for Førdefjord-området (Bokhylla).

Aurland bygdebok fram til om lag 1920(Bokhylla)

Aurland. 3: Aurland bygdebok fra 1835-1985 (Bokhylla)

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900 (Bokhylla)

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge (Bokhylla)


Balestrand : bygd og ætter (Bokhylla).

Brekke herred : ei bygdebok. 1 (Bokhylla)

Brekke Herred, B. 2(Ikke publisert)

Brekke Herred, B. 3 (Ikke publisert)


Davik herad 1837-1937.(Bokhylla).


Fjaler i gamle dagar (Bokhylla)

Fjaler gards og ættesoge Bind A (Ingen tilgang)

Fjaler gards og ættesoge Bind B (Ingen tilgang)

Førde bygdebok [1] : Gardssoge og soga om folket (Bokhylla)

Førde bygdebok [2] : Gardssoge og soga om folket (Bokhylla)


Gaularsoga. 1 (Bokhylla)

Gaularsoga. 2 (Bokhylla).

Gaularsoga. 3 (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 1: Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660 (Bokhylla).

Bygdebok for Gaular. 2: Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 3: Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 4: Gardar og folk Viksdalen sokn (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 5: Gardar og folk Sande sokn (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 6 A: Gardar og folk Bygstad sokn (Bokhylla)

Bygdebok for Gaular. 6 B: Gardar og folk Bygstad sokn (Bokhylla)

Dalsfjordboka: frå Gaularfjellet til Bulandet (Bokhylla)

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937 (Bokhylla).

Soga om Gloppen og Breim, B. 1 (Ikke publisert)

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid (Bokhylla).

Soga om Gloppen og Breim, B. 3 (Ikke publisert)

Soga om Gloppen og Breim, B. 4 (Ikke publisert)


Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (Bokhylla)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (Bokhylla)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (Bokhylla)


Hafslo : bygd og ætter (Bokhylla).

Hyllestad bygdebok. 1 : Soga om folket (Bokhylla).

Hyllestad bygdebok. 2 Soga om folket.(Bokhylla).

Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid (Bokhylla).

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune (Bokhylla).


Kyrkjebø : gardssoga (Bokhylla).

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1995) (Bokhylla).

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1949 ) (Bokhylla).


Luster : bygd og ætter (Bokhylla).

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 1 (Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 2 Dale 1 sokn (Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 3 Dale 2 og Nes sokn(Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn (Bokhylla).

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn (Bokhylla).

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 6 Ytre Eikjo – Høgi (Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 7 Dalen – Fevoll (Fet sokn og på Mollandsmarki) (Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 8 Veitastrond (Ikke publisert)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 9 Hafslo(Ikke publisert)

Bygdebok for Luster, B.10 (Gards- og ættesoge for gardane frå Mo til Kjos)(Ikke publisert)


Lærdal og Borgund. Bygd og ætter (Bokhylla).

Lærdal bygdebok. 1 Heim og ætt- Borgund sokn. (Bokhylla)

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø (Bokhylla).

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi (Bokhylla).

Lærdal bygdebok 4 Heim og ætt Hauge Sokn Lærdalsøyri – Mjelde – Øye -Stødno (Ikke publisert)

Lærdal bygdebok 5 Heim og ætt Hauge Sokn Erdal – Strendene – Vindedal -Frønningen (Ikke publisert)

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister (Bokhylla).


Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153 (Bokhylla).

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 1. Eid-Hornindalen (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-1. Innvik – Stryn: Bygdeskipnad og bygdesoga (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-2. Innvik – Stryn (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 4 Davik (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 5:1 : Selje, Sør- og Nord-Vågsøy, gards og ættesoge (Bokhylla).

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy 5:2 (Bokhylla).

Nordfjords stortingsrepræsentasjon fra 1814 til nu (Bokhylla).


Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800 (Bokhylla).

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1 (Bokhylla).

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2 (Bokhylla).

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1 (Bokhylla).

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 3 (Bokhylla).

Sunnfjordsoga fram til 1801. 1 (Bokhylla).

Sunnfjordsoga fram til 1801. 2 (Bokhylla).


Bygdabok for Vik i Sogn. 1 (Bokhylla).

Bygdabok for Vik i Sogn. 2 (Bokhylla).

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [1] (Bokhylla).

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [2] (Bokhylla).


Årdal: bygd og ætter (Bokhylla).

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet (Bokhylla).


Diverse

Sogn og Fjordane : bygdebøker med gårdsregister (Bokhylla).

Slektsregister : Haugen – Myklebust – Nord : 1666-1995