Bygdebøker Sogn og Fjordane

Oversikt over Bygdebøker | Bygdehistorie | Slektshistorie

Pekere til bygdebøker Sogn og Fjordane. Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, hvis ikke annet er notert.


Askvoll

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 .

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969 .

Askvoll bygdebok. 3: Folket: slektssoge for Førdefjord-området .


Aurland

Gardssoga for Aurland. I: Vassbygdi og fjellgardane

Gardssoga for Aurland II, Frå Skjerdal til Tero

Gardssoga for Aurland. III: Ein del av Vangen sokn frå Loven til og med Frondalen

Aurland bygdebok fram til om lag 1920

Aurland. 3: Aurland bygdebok fra 1835-1985

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge

Aurland bygdebok. B. 1 : Soga om Flåm Bygdi (Ingen tilgang)

Aurland bygdebok. B. 2 B : Soga om Flåm Gard og ætt : frå Dalsbotn til Upsete (Ingen tilgang)


Balestrand

Balestrand. 1: Ættesoge: Tjugum sokn til ca. 1900, Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985

Balestrand. 2: Gards- og ættesoge gard nr. 1-34: gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985

Balestrand: bygd og ætter


Brekke

Brekke herred : ei bygdebok. 1 .

Brekke herred : ei bygdebok. 2 : Gard, tun og ætt (Ingen tilgang)

Brekke : gard og grend : gamle og nye bilete frå bygdesamfunnet .


Bremanger

Gamalt frå Bremanger

Bremanger bygdebok. 1: Soga fram til 1801

Bremanger herad. 1866-1966: eit hundreårs-skrift

Bremanger bygdebok. B. 1 : Gards- og ættesoge for gnr. 1-24 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for gnr. 25-54 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 3 : Gards- og ættesoge for gnr 56-95 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 4 : Gards- og ættesoge for gnr. 96-117 (Ingen tilgang)


David

Davik herad 1837-1937..

Davik herad 1837-1937

Davik kyrkje 100 år

Dombestein – Steen: en slekt fra Davik – Nordfjord: lensmann Olai Steen og etterslekt

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4: Dei einskilde bygder Davik


Eid

Ættebok over Langelands-ætta: frå fedrane til våre dagar

Hennebygda: ei kultursoge

Fjaler

Fjaler i gamle dagar

Fjaler: gards- og ættesoge. 1: Holmedal sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 2: Dale sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 3: Dale og Guddal sokn

Fjaler gards og ættesoge Bind A (Ingen tilgang)

Fjaler gards og ættesoge Bind B (Ingen tilgang)


Førde

Førde bygdebok [1] : Gardssoge og soga om folket

Førde bygdebok [2] : Gardssoge og soga om folket


Gaular

Gaularsoga. 1

Gaularsoga. 2 .

Gaularsoga. 3

Bygdebok for Gaular. 1: Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660 .

Bygdebok for Gaular. 2: Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer

Bygdebok for Gaular. 3: Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular. 4: Gardar og folk Viksdalen sokn

Bygdebok for Gaular. 5: Gardar og folk Sande sokn

Bygdebok for Gaular. 6 A: Gardar og folk Bygstad sokn

Bygdebok for Gaular. 6 B: Gardar og folk Bygstad sokn

Dalsfjordboka: frå Gaularfjellet til Bulandet


Gloppen

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937 .

Soga om Gloppen og Breim. 1 : Frå dei eldste tider til om lag år 1800 .

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid .

Soga om Gloppen og Breim. 3 : Gards- og ættesoge for Gimmestad og Hyen sokn .

Soga om Gloppen og Breim. 4 : Gards- og ættesoge for Vereide sokn .

Soga om Gloppen og Breim. 5 : Gardar og ætter : Breim sokn (Ingen tilgang)


Gulen

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3

Brekke herred : ei bygdebok. 1 av Ludvig Engesæter.


Hafslo

Hafslo : bygd og ætter .

Bygsleheimar i Hafslo .


Hyllestad

Hyllestad bygdebok. 1 : Soga om folket .

Hyllestad bygdebok. 2 : Soga om folket .

Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid .


Høyanger

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune .


Jølster

Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim .

Jølster : bygda og breen .


Kyrkjebø

Kyrkjebø : gardssoga .

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1995) .

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1949 ) .


Luster

Luster : bygd og ætter .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 1 : Fortun sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 3 : Dale 2 – og Nes sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn .

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 6 Ytre Eikjo – Høgi (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 7 Dalen – Fevoll (Fet sokn og på Mollandsmarki) (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 8 Veitastrond (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 9 Hafslo(Ikke publisert)

Bygdebok for Luster, B.10 (Gards- og ættesoge for gardane frå Mo til Kjos)(Ikke publisert)


Lærdal

Lærdal og Borgund. Bygd og ætter .

Lærdal bygdebok. 1 Heim og ætt- Borgund sokn.

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø .

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi .

Lærdal bygdebok 4 Heim og ætt Hauge Sokn Lærdalsøyri – Mjelde – Øye -Stødno (Ingen tilgang)

Lærdal bygdebok 5 Heim og ætt Hauge Sokn Erdal – Strendene – Vindedal -Frønningen (Ingen tilgang)

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister .


Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 1 : Gnr. 20-99 .

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153 .

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge .


Nordfjord

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 1. Eid-Hornindalen .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-1. Innvik – Stryn: Bygdeskipnad og bygdesoga .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 3-2. Innvik – Stryn .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder : 4 Davik .

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 5:1 : Selje, Sør- og Nord-Vågsøy, gards og ættesoge .

Nordfjord fraa gamle dagar til no. II Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy 5:2 .

Nordfjords stortingsrepræsentasjon fra 1814 til nu .


Sogndal

Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800 .


Solund

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1 .

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2 .

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1 .

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 3 .


Sunnfjord

Sunnfjordsoga fram til 1801. 1 .

Sunnfjordsoga fram til 1801. 2 .


Vik

Bygdabok for Vik i Sogn. 1 .

Bygdabok for Vik i Sogn. 2 .

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [1] .

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [2] .


Årdal

Årdal: bygd og ætter .

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet .


Diverse

Sogn og Fjordane : med gårdsregister .

Slektsregister : Haugen – Myklebust – Nord : 1666-1995

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: