web analytics

Bygdebøker Sogn og Fjordane

Oversikt over digitale bygdebøker Sogn og Fjordane publisert på Nasjonalbiblioteket.


  • Oppdatert: Bygdebok for Årdal av Dagfinn Krossen.


Askvoll

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 3: Folket: slektssoge for Førdefjord-området


Aurland

Gardssoga for Aurland. I: Vassbygdi og fjellgardane

Gardssoga for Aurland II, Frå Skjerdal til Tero

Gardssoga for Aurland. III: Ein del av Vangen sokn frå Loven til og med Frondalen

Aurland bygdebok fram til om lag 1920

Aurland. 3: Aurland bygdebok fra 1835-1985

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge

Aurland bygdebok. B. 1 : Soga om Flåm Bygdi (Ingen tilgang)

Aurland bygdebok. B. 2 B : Soga om Flåm Gard og ætt : frå Dalsbotn til Upsete (Ingen tilgang)


Balestrand

Balestrand. 1: Ættesoge: Tjugum sokn til ca. 1900, Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985

Balestrand. 2: Gards- og ættesoge gard nr. 1-34: gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985

Balestrand: bygd og ætter


Brekke

Brekke herred : ei bygdebok. 1.

Brekke herred : ei bygdebok. 2 : Gard, tun og ætt.

Brekke sokn : herad til 31.12.1963 : tun og ætt (Ingen tilgang)

Brekke : gard og grend : gamle og nye bilete frå bygdesamfunnet


Bremanger

Bremanger bygdebok. 1: Soga fram til 1801

Bremanger herad. 1866-1966: eit hundreårs-skrift

Bremanger bygdebok. B. 1 : Gards- og ættesoge for gnr. 1-24 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 2 : Gards- og ættesoge for gnr. 25-54 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 3 : Gards- og ættesoge for gnr 56-95 (Ingen tilgang)

Bremanger bygdebok. B. 4 : Gards- og ættesoge for gnr. 96-117 (Ingen tilgang)

Gamalt frå Bremanger


David

Davik herad 1837-1937.

Davik herad 1837-1937

Davik kyrkje 100 år

Dombestein – Steen: en slekt fra Davik – Nordfjord: lensmann Olai Steen og etterslekt

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4: Dei einskilde bygder Davik


Eid

Ættebok over Langelands-ætta: frå fedrane til våre dagar

Hennebygda: ei kultursoge


Fjaler

Fjaler: gards- og ættesoge. 1: Holmedal sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 2: Dale sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 3: Dale og Guddal sokn

Fjaler gards og ættesoge Bind A (Ingen tilgang)

Fjaler gards og ættesoge Bind B (Ingen tilgang)

Fjaler i gamle dagar


Fjaler

Fjaler: gards- og ættesoge. 1: Holmedal sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 2: Dale sokn

Fjaler: gards- og ættesoge. 3: Dale og Guddal sokn

Fjaler gards og ættesoge Bind A (Ingen tilgang)

Fjaler gards og ættesoge Bind B (Ingen tilgang)

Fjaler i gamle dagar


Flora

Gammalt og nytt frå Norddalsfjord: slekts- og bygdesoge

Soga om Flora: før: Eikefjord, Florø, Kinn og Bru kommunar, no: Flora kommune : soga fram til 1801


Førde

Førde bygdebok [1] : Gardssoge og soga om folket

Førde bygdebok [2] : Gardssoge og soga om folket


Gaular

Bygdebok for Gaular. 1: Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660

Bygdebok for Gaular. 2: Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer

Bygdebok for Gaular. 3: Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular. 4: Gardar og folk Viksdalen sokn

Bygdebok for Gaular. 5: Gardar og folk Sande sokn

Bygdebok for Gaular. 6 A: Gardar og folk Bygstad sokn

Bygdebok for Gaular. 6 B: Gardar og folk Bygstad sokn

Gaularsoga. 1

Gaularsoga. 2

Gaularsoga. 3

Dalsfjordboka: frå Gaularfjellet til Bulandet


Gloppen

Soga om Gloppen og Breim. 1 : Frå dei eldste tider til om lag år 1800

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid

Soga om Gloppen og Breim. 3 : Gards- og ættesoge for Gimmestad og Hyen sokn

Soga om Gloppen og Breim. 4 : Gards- og ættesoge for Vereide sokn

Soga om Gloppen og Breim. 5 : Gardar og ætter : Breim sokn (Ingen tilgang)

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Bygselmenn i Breim


Gulen

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (1973)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (1973)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (1973

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B.1 (1996)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B.2 (1996)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B.3 (1996

Brekke herred : ei bygdebok. 1.

Brekke herred : ei bygdebok. 2 : Gard, tun og ætt.

Brekke sokn : herad til 31.12.1963 : tun og ætt (Ingen tilgang)


Hafslo

Hafslo : bygd og ætter

Bygsleheimar i Hafslo


Hyllestad

Hyllestad bygdebok. 1 : Soga om folket

Hyllestad bygdebok. 2 : Soga om folket

Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid


Høyanger

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune


Jølster

Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim

Jølster : bygda og breen


Kyrkjebø

Kyrkjebø : gardssoga

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1995)

Ættebok for Kyrkjebø. 1 (1949 )


Leikanger

Leikanger Gardssoga (Ingen tilgang)

Leikanger Ættesoga (Ingen tilgang)

Leganger’ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn

Gamalt frå Leikanger herad

5-årsnatta: Leikanger i krigsåra 1940-45


Luster

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 1 : Fortun sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 3 : Dale 2 – og Nes sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 6 Ytre Eikjo – Høgi (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 7 Dalen – Fevoll (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 8 Veitastrond (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune, B. 9 Hafslo (Ingen tilgang)

Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 10 : Hafslo 2 (Ingen tilgang)

Luster : bygd og ætter


Lærdal

Lærdal bygdebok. 1 Heim og ætt- Borgund sokn.

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi

Lærdal bygdebok 4 Heim og ætt Hauge Sokn Lærdalsøyri – Mjelde – Øye -Stødno (Ingen tilgang)

Lærdal bygdebok 5 Heim og ætt Hauge Sokn Erdal – Strendene – Vindedal -Frønningen (Ingen tilgang)

Lærdal og Borgund. Bygd og ætter

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister


Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 1 : Gnr. 20-99

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge


Nordfjord

Nordfjord fraa gamle dagar til no : II. Dei einskilde bygder : 1. Eid-Hornindalen

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 3 2 : Innvik – Stryn Dei einskilde bygder Dei einskilde bygder

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 4 : Dei einskilde bygder Davik

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy : bygdene og bygdesamfunnet

Nordfjords stortingsrepræsentasjon fra 1814 til nu


Sogndal

Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800


Solund

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 3


Sunnfjord

Sunnfjordsoga fram til 1801. 1

Sunnfjordsoga fram til 1801. 2

Sunnfjord


Vik

Bygdabok for Vik i Sogn. 1

Bygdabok for Vik i Sogn. 2

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [1]

Bygdabok for Vik i Sogn. 3 [2]


Årdal

Bygdebok for Årdal. 1 : Natur og næringsliv

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet

Bygdebok for Årdal. 3 : Slektsbandet

Årdal i Sogn: bygd og ætter

Soga om Viki og Vikadalen : garden, grendi, ætti (Ingen tilgang)


Diverse

Sogn og Fjordane : med gårdsregister

Slektsregister : Haugen – Myklebust – Nord : 1666-1995

På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane. 1 : Nordfjord og Sunnfjord

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 8

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: