Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Sør-Trøndelag

Bygdebøker fra Sør-Trøndelag: Bjørnøfolket, Bjugn Gårdhistorie, Busetnad og folkeliv i Horg, Melhusboka, Rennebuboka, Rørosboka, Støren mfl.

 

Annonse

Bjørnørfolket Bjørnør. 1 1 : Osen (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bjørnør. 2 2 : Osen (Bokhylla)

Bjørnør. 3 1 : Roan (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bind 4 2- Roan (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bind 5 – Stoksund (Ikke publisert

Bjørnør : Osen, Roan, Stoksund : kommunejubileet 1837-1937 (Bokhylla)

Bjugn: Gårdshistorie Eide Gnr. 33 (Bokhylla)

Bjugn: Gårdshistorie – Jøssund Gnr. 81 og Boldfjord Gnr. 83 (Bokhylla)

Bjugn Gårdshistorie for Duskaret, Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset og Varghie. (Bokhylla)

Bjugn omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940 . (Bokhylla)


Flå : gårds- og slektshistorie . (Bokhylla)


Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 1 . (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 2 . (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 3 . (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 4 . (Bokhylla)

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1 . (Bokhylla)

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2 . (Bokhylla)


Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer . (Bokhylla)

Innset En bygdebok -Bind 1 Kultur (Ikke publisert)

Innset En bygdebok -Bind 2 Gårdsbruk (Ikke publisert)

Innset kirke, 1642 (Bokhylla)


Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940 . (Bokhylla)


Malvik bygdebok. Bind 2 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 3 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 4 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 5 (Bokhylla)

Magerøya : øya og folket gjennom tidene . (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 1 : Bygdesoga Til ikring 1700 (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 2 : Bygdesoga Frå ikring 1700 (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 3 Gard og ætt (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 4 Gard og ætt (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 1-3 5 Gard og ætt (Bokhylla)

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie 1 . (Bokhylla)

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 2 . Forfatter Per O. Rød. (Bokhylla)

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3 . Forfatter Per O. Rød. (Bokhylla)


Oppdalsboka historie og folkeminne. 1 (Bokhylla)

Oppdalsboka historie og folkeminne. 2(Bokhylla)

Orkdalsboka. 1 (Bokhylla)

Orkdalsboka. 2 (Bokhylla)

Utvandring fra Orkdal til Amerika (Bokhylla)


Rennebuboka. 1 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 2 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 3 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 4 Gard og ætt(Bokhylla)

Rissa bygdebok Fra de eldste tider til 1814 . (Bokhylla)

Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940. (Bokhylla)

Rørosboka 1 Natur, folk og næringsliv (Bokhylla)

Rørosboka 1 2-5 Natur, folk og næringsliv 1. bind, hefte 2-5 (Bokhylla)

Rørosboka 1 6 Natur, folk og næringsliv 1. bind, 6. hefte (Bokhylla)

Rørosboka 2 1-2 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 2 3-4 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 2 5 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 4 : 4(Bokhylla)

Rørosboka 5(Bokhylla)

Røros kobberværk 1644-1894 (Bokhylla)


Trondheims historie B. 1 :Hellig Olavs by middelalder til 1537 . (Bokhylla)

Trondheims historie B 2 : Innvandrernes by fra 997-1997 . (Bokhylla)

Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880 . (Bokhylla)

Barnevern i Trondheims historie . (Bokhylla)

Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952 . (Bokhylla)

Tydalsboka. 1 Bygda gjennom tidene(Bokhylla)

Tydalsboka. 2 Gård, grend og ætt(Bokhylla)

Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991 . (Bokhylla)

Tydal. 3 . (Bokhylla)


Selbu i fortid og nåtid B 1(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 2(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 3(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 4(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 5(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 6(Bokhylla)

Singsåsboka. 1 Folk og samfunn (Bokhylla)

Singsåsboka 1 – 2 Næringsliv, handel, samferdsel v

Singsåsboka. 2 Gards- og slektshistorie (Bokhylla)

Singsåsboka. 3 Gards- og slektshistorie

Singsåsboka. 2 Gård og grend, ætt og folk (Bokhylla)

Singsåsboka. 3 Gård og grend, ætt og folk (Bokhylla)

Strinda Bygdebok Strinda bygdebok 1,2,3 og 4 Alle bøker er skannet i PDF format (Strinda historielag)

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1 . (Bokhylla)

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 2 . (Bokhylla)

Voll i Støren : gårdens og slektens historie . (Bokhylla)


Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800. forfatter Hans k Hansen. (Bokhylla)

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875. Forfatter Hans K Hansen.(Bokhylla)


Diverse

Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider . (Bokhylla)

Austrått . (Bokhylla)

Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram . (Bokhylla)

Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. Tørres (1866-1934) . (Bokhylla)