Bygdebøker Sør-Trøndelag

Annonse

Bygdebøker fra Sør-Trøndelag: Bjørnøfolket, Bjugn Gårdhistorie, Busetnad og folkeliv i Horg, Melhusboka, Rennebuboka, Rørosboka, Støren mfl.

 

 

Info! Bokhylla is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000


Bjørnør

Bjørnørfolket Bjørnør. 1 1 : Osen (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bjørnør. 2 2 : Osen (Bokhylla)

Bjørnør. 3 1 : Roan (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bind 4 2- Roan (Bokhylla)

Bjørnørfolket Bind 5 – Stoksund ( Ingen tilgang)

Bjørnør : Osen, Roan, Stoksund : kommunejubileet 1837-1937 (Bokhylla)


Bjugn

Bjugn: Gårdshistorie Eide Gnr. 33 (Bokhylla)

Bjugn: Gårdshistorie – Jøssund Gnr. 81 og Boldfjord Gnr. 83 (Bokhylla)

Bjugn Gårdshistorie for Duskaret, Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset og Varghie. (Bokhylla)

Bjugn omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940 . (Bokhylla)


Budalen

Gard og grendeliv i Budalen ( Ingen tilgang)

Budalen . (Bokhylla)

Budalen : den vesle bygda : bygdesoga tidsbolken 1870-1950-åra . (Bokhylla)


Flå

Flå : gårds- og slektshistorie . (Bokhylla)


Frøya

Frøyaboka 3 ( Ingen tilgang)


Hemne

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). 1.halvband: Bygdesoga fram til år 1700(Bokhylla)

Hemne i ord og bilder(Bokhylla)

Frå kultursoga i Hemne etter 1830-åra(Bokhylla)

I gammeltida : folkeminne frå Hemne prestegjeld(Bokhylla)


Hitra

Hitra : Øya og folket 1 . (Bokhylla)

Hitra : Øya og folket 2 . (Bokhylla)


Holtålen

Haltdalen og haltdalingen. 1 . (Bokhylla)

Haltdalen og haltdalingen. 2 : Gård og slekt . (Bokhylla)


Horg

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend(Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 2 : Gard og grend (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 3 : Gard og grend (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 4 : Gard og grend.(Bokhylla)


Ingdalen

Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer . (Bokhylla)


Innset

Innset En bygdebok -Bind 1 Kultur (Ikke publisert)

Innset En bygdebok -Bind 2 Gårdsbruk (Ikke publisert)

Innset kirke, 1642 (Bokhylla)


Klæbu

Klæbuboka Gards- og ættesoge II (Bokhylla)


Lensvik

Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940 . (Bokhylla)


Malvik

Malvik bygdebok. Bind 1 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 2 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 3 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 4 (Bokhylla)

Malvik bygdebok. Bind 5 (Bokhylla)

Meldal

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 1 : Bygdesoga Til ikring 1700 (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 2 : Bygdesoga Frå ikring 1700 (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 3 Gard og ætt (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 4 Gard og ætt (Bokhylla)

Meldal bygdebok. 1-3 5 Gard og ætt (Bokhylla)


Horg

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend(Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 2 : Gard og grend (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 3 : Gard og grend (Bokhylla)

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 4 : Gard og grend.(Bokhylla)


Melhus

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie 1 . (Bokhylla)

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 2 . Forfatter Per O. Rød. (Bokhylla)

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3 . Forfatter Per O. Rød. (Bokhylla)

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1 . (Bokhylla)

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2 . (Bokhylla)


Oppdal

Oppdalsboka historie og folkeminne. 1 (Bokhylla)

Oppdalsboka historie og folkeminne. 2(Bokhylla)


Orkdal

Orkdalsboka. 1 (Bokhylla)

Orkdalsboka. 2 (Bokhylla)

Utvandring fra Orkdal til Amerika (Bokhylla)


Rennebu

Rennebuboka. 1 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 2 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 3 Gard og ætt(Bokhylla)

Rennebuboka. 4 Gard og ætt(Bokhylla)


Rissa

Rissa bygdebok Fra de eldste tider til 1814 . (Bokhylla)

Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940. (Bokhylla)


Røros

Rørosboka 1 Natur, folk og næringsliv (Bokhylla)

Rørosboka 1 2-5 Natur, folk og næringsliv 1. bind, hefte 2-5 (Bokhylla)

Rørosboka 1 6 Natur, folk og næringsliv 1. bind, 6. hefte (Bokhylla)

Rørosboka 2 1-2 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 2 3-4 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 2 5 Røros Kobberverks historie (Bokhylla)

Rørosboka 4 : 4(Bokhylla)

Rørosboka 5(Bokhylla)

Røros kobberværk 1644-1894 (Bokhylla)


Trondheim

Trondheims historie B. 1 :Hellig Olavs by middelalder til 1537 . (Bokhylla)

Trondheims historie B 2 : Innvandrernes by fra 997-1997 . (Bokhylla)

Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880 . (Bokhylla)

Barnevern i Trondheims historie . (Bokhylla)

Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952 . (Bokhylla)


Tydal

Tydalsboka. 1 Bygda gjennom tidene(Bokhylla)

Tydalsboka. 2 Gård, grend og ætt(Bokhylla)

Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991 . (Bokhylla)

Tydal. 3 . (Bokhylla)


Selbu

Selbu i fortid og nåtid B 1(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 2(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 3(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 4(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 5(Bokhylla)

Selbu i fortid og nåtid B 6(Bokhylla)


Singsås

Singsåsboka. 1 Folk og samfunn (Bokhylla)

Singsåsboka 1 – 2 Næringsliv, handel, samferdsel (Bokhylla)

Singsåsboka. 2 Gards- og slektshistorie (Bokhylla)

Singsåsboka. 3 Gards- og slektshistorie (Bokhylla)

Singsåsboka. 2 Gård og grend, ætt og folk (Bokhylla)

Singsåsboka. 3 Gård og grend, ætt og folk (Bokhylla)


Strinda

Strinda Bygdebok Strinda bygdebok 1,2,3 og 4 (Strinda historielag)


Støren

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1 . (Bokhylla)

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 2. (Bokhylla)

Voll i Støren : gårdens og slektens historie . (Bokhylla)


Åfjord

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800. forfatter Hans k Hansen. (Bokhylla)

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875. Forfatter Hans K Hansen.(Bokhylla)


Ålen

Ålen. (Bokhylla)

Ålen og ålbyggen. B. 1 ( Ingen tilgang)

Ålen og ålbyggen. B. 2 ( Ingen tilgang)

Ålen og ålbyggen. B. 3 : Allmenn bygdehistorie . (Bokhylla)


Diverse

Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider . (Bokhylla)

Austrått . (Bokhylla)

Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram . (Bokhylla)

Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. Tørres (1866-1934) . (Bokhylla)