web analytics

Bygdebøker Sør-Trøndelag

Oversikt over digitale bygdebøker Sør-Trøndelag, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Bjørnør

Bjørnørfolket Bjørnør. 1 1 : Osen

Bjørnørfolket Bjørnør. 2 2 : Osen

Bjørnør. 3 1 : Roan

Bjørnørfolket Bind 4 2- Roan

Bjørnørfolket Bind 5 – Stoksund ( Ingen tilgang)

Bjørnør : Osen, Roan, Stoksund : kommunejubileet 1837-1937


Bjugn

Bjugn: Gårdshistorie Eide Gnr. 33

Bjugn: Gårdshistorie – Jøssund Gnr. 81 og Boldfjord Gnr. 83

Bjugn Gårdshistorie for Duskaret, Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset og Varghie.

Bjugn omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940 .


Budalen

Gard og grendeliv i Budalen (1971).

Gard og grendeliv i Budalen (1989).

Bygda mellom fjella : grend, hus og slekt i Budalen ( Ingen tilgang)

Budalen .

Budalen : den vesle bygda : bygdesoga tidsbolken 1870-1950-åra .


Flå sogn i Melhus

Flå : gårds- og slektshistorie .

De som dro utvandringa til Amerika fra Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

De som dro utvandringa til Amerika fra Flå, Horg, Hølonda og Melhus.


Frøya

Frøyaboka 1 .

Frøyaboka 2 .

Frøyaboka 3.


Hemne

Hemne i ord og bilder

Frå kultursoga i Hemne etter 1830-åra

I gammeltida : folkeminne frå Hemne prestegjeld

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). 1.halvband: Bygdesoga fram til år 1700


Hitra

Hitra : Øya og folket 1 .

Hitra : Øya og folket 2 .


Holtålen

Haltdalen og haltdalingen. 1 .

Haltdalen og haltdalingen. 2 : Gård og slekt .

Ålen og ålbyggen


Horg

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 2 : Gard og grend

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 3 : Gard og grend

Horg: Busetnad og folkeliv i Horg. 4 : Gard og grend.

De som dro utvandringa til Amerika fra Flå, Horg, Hølonda og Melhus.


Ingdalen

Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer .


Innset

Innset En bygdebok -Bind 1 Kultur (Ikke publisert)

Innset En bygdebok -Bind 2 Gårdsbruk

Innset skole 250 aar 1732-1982

Innset kirke, 1642


Klæbu

Klæbuboka Gards- og ættesoge II

Klæbuboka Gards- og ættesoge II (Ole Tullan 2009) (Ingen tilgang)


Lensvik

Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940 .


Malvik

Malvik bygdebok. Bind 1

Malvik bygdebok. Bind 2

Malvik bygdebok. Bind 3

Malvik bygdebok. Bind 4

Malvik bygdebok. Bind 5


Meldal

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 1 : Bygdesoga Til ikring 1700

Meldal bygdebok. 1-2 I-II 2 : Bygdesoga Frå ikring 1700

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 3 Gard og ætt

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 4 Gard og ætt

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 5 Gard og ætt

Meldal bygdebok. 6 : Slekt og soge : 1940-1990


Melhus

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie 1 .

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 2 . Forfatter Per O. Rød.

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3 . Forfatter Per O. Rød.

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1 .

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2 .

De som dro utvandringa til Amerika fra Flå, Horg, Hølonda og Melhus.


Oppdal

Oppdalsboka historie og folkeminne. 1

Oppdalsboka historie og folkeminne. 2


Orkdal

Orkdalsboka. 1

Orkdalsboka. 2

Utvandring fra Orkdal til Amerika


Rennebu

Rennebuboka. 1 Gard og ætt

Rennebuboka. 2 Gard og ætt

Rennebuboka. 3 Gard og ætt

Rennebuboka. 4 Gard og ætt


Rissa

Rissa bygdebok Fra de eldste tider til 1814 .

Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940.

Gårds- og slektshistorie for Rissa : gnr 123-121 (Ingen tilgang)

Gårds- og slektshistorie for Rissa : gnr. 126-124 (tidligere 13-15) (Ingen tilgang)


Røros

Rørosboka 1 Natur, folk og næringsliv

Rørosboka 1 2-5 Natur, folk og næringsliv 1. bind, hefte 2-5

Rørosboka 1 6 Natur, folk og næringsliv 1. bind, 6. hefte

Rørosboka 2 1-2 Røros Kobberverks historie

Rørosboka 2 3-4 Røros Kobberverks historie

Rørosboka 2 5 Røros Kobberverks historie

Rørosboka 4 : 4

Rørosboka 5

Røros kobberværk 1644-1894Stadsbygd

Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 1. (Ingen tilgang)

Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 2.

Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 3

Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 4


Trondheim

Trondheims historie B. 1 :Hellig Olavs by middelalder til 1537 .

Trondheims historie B 2 : Innvandrernes by fra 997-1997 .

Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880 .

Barnevern i Trondheims historie .

Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952 .


Tydal

Tydalsboka. 1 Bygda gjennom tidene

Tydalsboka. 2 Gård, grend og ætt

Bygdebok for Tydal. 1 : Bygdehistoria fram til ca. 1900 .

Bygdebok for Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991 .

Bygdebok for Tydal. 3 : Gards- og slektshistorie Hilmo, Gresli, Aune, Svelmo, Lian, Åsgrinda, Åsdalen .

Bygdebok for Tydal. 4 : Gards- og slektshistorie for Gards- og slektshistorie for Østby, strekningen Nebrua – Fossan, Løvøya, Moen og Stugudal .

Bygdebok for Tydal – Gårdsregister m.m. (tydal.no)


Selbu

Selbu i fortid og nåtid B 1

Selbu i fortid og nåtid B 2

Selbu i fortid og nåtid B 3

Selbu i fortid og nåtid B 4

Selbu i fortid og nåtid B 5

Selbu i fortid og nåtid B 6


Singsås

Singsåsboka. 1 Folk og samfunn

Singsåsboka 1 – 2 Næringsliv, handel, samferdsel

Singsåsboka. 2 Gards- og slektshistorie

Singsåsboka. 3 Gards- og slektshistorie


Skaun

Skaunaboka : gards- og ættehistorie. 1 (Ingen tilgang)

Skaunaboka : gards- og ættehistorie. 2

Buvikboka : gards- og ættehistorie. 1

Buvikboka : gards- og ættehistorie. 2 (Ingen tilgang)

Børsaboka. 1 : Gards- og ættehistorie

Børsaboka. 2 : Gards- og ættehistorie


Strinda

Strinda bygdebok: med illustrasjoner og karter. 1

Strinda bygdebok: med illustrasjoner og karter. 2

Strinda bygdebok: med illustrasjoner og karter. 3

Strinda bygdebok: Strindas historie 1945-1963. 4: – og bygda ble by Strindas historie 1945-1963

Strinda Bygdebok Strinda bygdebok 1,2,3 og 4 (Strinda historielag)


Støren

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1 .

Støren: Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 2.

Voll i Støren : gårdens og slektens historie .


Åfjord

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800. forfatter Hans k Hansen.

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875. Forfatter Hans K Hansen.


Ålen

Ålen.

Ålen og ålbyggen. B. 1 : Gård og slekt .

Ålen og ålbyggen. B. 2 : Gård og slekt.

Ålen og ålbyggen. B. 3 : Allmenn bygdehistorie .


Diverse

Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider .

Austrått .

Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram .

Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. Tørres (1866-1934) .

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 5

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: