Bygdebøker Telemark

Bygdebøker

Pekere til bygdebøker fra Bø, Drangedal, Eidanger, Fyresdal, Hjartdal, Holla Drangedal, Sauherad, Sannidal m.fl i Telemark.

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.


Bø-soga Telemark. 1 Kultursoga

Bø-soga Telemark. 2 1 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 2 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 3 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 4 Gards- og ættesoga

Bø skulesoge 1739-1989


Drangedal

Drangedal med Tørdal av Olav Sannes

Slektregister for Drangedal B.1 : Ekteskap inngått i perioden 1697-1768 av Holte, Bjørn Edvin

Slektregister for Drangedal B.2 : Ekteskap inngått i perioden 1768-1856 av Holte, Bjørn Edvin


Eidanger

Bygdebok for Eidanger før 1814(eidangerslekt.no)

Eidanger-Porsgrund

Eidanger : Gårdene i Eidanger før 1814

Eidanger. 2 : Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 1-42

Eidanger. 3 : Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 43-77

 

Fyresdal

Fyresdal gards- og ættesoge. 1

Fyresdal gards- og ættesoge. 2

Fyresdal gards- og ættesoge. 3

Fyresdal. 1 Ættebok

Fyresdals Prestegjelds og Presters Historie


Gjerpen

Gjerpen en bygdebok Gaardshistorie I

Gjerpen en bygdebok 2 Den historiske del

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 1

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 2 Fra omkring 1700 til 1964

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 3 Gårdshistorie

Gjerpen herred gjennem 100 år 1837 – 28. november – 1937

Gjerpen prostigods og Gjerpen kirkegods

Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum 1837-2000

Gårder og slekter i skogsbygda Luksefjell

En “levende” Bygdebok for Gjerpen prestegjeldi Skien kommune Fra 1500-tallet til i dag (gamlegjerpen.no)

Gransheradsoga


Hjartdal

Hjartdalsoga Gard og ætt 1 Tuddal

Hjartdalsoga Gard og ætt 2 Sauland

Hjartdalsoga : gard og ætt. B. 3 A : Hjartdal : Nordbygda

Hjartdalsoga : Gvammen. 3 B : Hjartdal Gvammen

Hjartdal i bilder

Holla gårds- og slektshistorie


Kvitseid

Kviteseid bygdesoge : Ættesoga

Ættesoga Register for Kviteseid bygdesoge ættesoga


Lårdal

Lårdalsoga


Mo

Mo bygdebok: gard og ætt. 1: Mo sokn Forfatter Steinar Malvik

Mo bygdebok: gard og ætt. 2: Skafså sokn: Forfatter Steinar Malvik

Mo bygdebok : kultursoga. B. 1

Mo bygdebok : kultursoga. B. 2


Nissedal

Nissedal bygdesoge.1: Gard og ætt : Nissedal sokn

Nissedal bygdesoge 2: Gard og ætt Treungen sokn


Nome

Lunde herad med Flaabygd. 1 : Gardesogur og ættetavlur

Lunde herad med Flaabygd. 2 : Lundesoga

Lundesoga. B. III : Landbruket 1900-1963 : kulturminne ( Ingen tilgang)

Nokre ætter i Lunde

Flåbygd : ætter og folkeliv

Ulefos jernværk : 1657-1957

Fra “Holden Jernværks og Ulefos Saugs Skole” til Ulefoss skole” : Ulefoss skole 1743-199

 


Porsgrunn

Porsgrunns historie. 1 : Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807

Porsgrunns historie. 2 : Fra trelast og skipsfart til industri 1807-1920


Rjukan

Rjukan. B. 1 : Fram til 1920

Rjukan. B. 2 : Fra 1920 til 1980


Sannidal

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sannidal

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 2 : Skåtøyboka

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 3 PDF (Norsk på nett – Nordreisa videregående skole)


Sauherad

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 1 : Gardsnr. 1-17

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 2 : Gardsnr. 18-43

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 4 : Gardsnr. 75-87

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 5 : Gardsnr. 88-101


Seljord

Seljord. 1

Seljord. 2

Seljord. 3

Skanke-ætlingar i Seljord : dei fyrste fem generasjonane


Solum

Beskrivelse over Solum Præstegjæld

Det gamle “Vessia” : Solum – Porsgrund


Tnn

Tinn soga. 1

Tinn soga. 2


Vnje

Vinje og Rauland. 1

Vinje og Rauland. 2

Vinje og Rauland. 3

Vinje og Rauland. 4


Diverse

Norske gardsbruk : Telemark. 1 : Bamble – Bø – Drangedal – Fyresdal

Norske gardsbruk : Telemark. 2 : Hjartdal – Kragerø – Kviteseid – Nissedal – Nome

Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

 

Bygdebøker Telemark
3 4.3

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: