web analytics

Bygdebøker Telemark

Oversikt over digitale bygdebøker Telemark, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Bamble

Bygdebok for Bamble 1: Gårdenes historie til omkring 1814

Bygdebok for Bamble 2: Gårdenes historie fra 1814 til 1950

Bamble herred. Et utdrag av herredets historie og geografi

Bygd og by i 1000 år

Område 1701 : om motstandsbevegelsen i Langesund, Bamble og Stathelle 1940/45

Dette er Bamble


Brevik

Brevik gjennom tidene. 1

Brevik gjennom tidene. 2

Brevik Historielag Innhold i årbøker


Bø-soga Telemark. 1 Kultursoga

Bø-soga Telemark. 2 1 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 2 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 3 Gards- og ættesoga

Bø-soga Telemark. 2 4 Gards- og ættesoga

Bø-soga : Telemark. 2 : Gards- og ættesoga Samleregister for Bø-soga bind I, II, III og IV

Soga om Hørteverket

Bø skulesoge 1739-1989


Drangedal

Drangedal med Tørdal

Slektregister for Drangedal ( Ingen tilgang)

Drangedal : “fortids minne lever her ( Ingen tilgang)

Drangedal i eldre tid ( Ingen tilgang)

Husmannsplassane i Øvre Tørdal : og litt om husmennanes kår ( Ingen tilgang)

Den verdenskjente vitenskapsmannen Otto Fabricius : prest i Drangedal 1774-1779


Eidanger

Eidanger-Porsgrund

Eidanger : Gårdene i Eidanger før 1814

Eidanger. 2 : Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 1-42

Eidanger. 3 : Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 43-77

Bygdebok for Eidanger før 1814(eidangerslekt.no)


Fyresdal

Fyresdal gards- og ættesoge. 1

Fyresdal gards- og ættesoge. 2

Fyresdal gards- og ættesoge. 3

Fyresdal. 1 Ættebok

Fyresdals Prestegjelds og Presters Historie


Gjerpen

Gjerpen en bygdebok Gaardshistorie I

Gjerpen en bygdebok 2 Den historiske del

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 1

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 2 Fra omkring 1700 til 1964

Gjerpen bygds historie bygdehistorie. 3 Gårdshistorie

Gjerpen herred gjennem 100 år 1837 – 28. november – 1937

Gjerpen prostigods og Gjerpen kirkegods

Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum 1837-2000

Gårder og slekter i skogsbygda Luksefjell

En “levende” Bygdebok for Gjerpen prestegjeldi Skien kommune Fra 1500-tallet til i dag (gamlegjerpen.no)

Gransheradsoga


Hitterdal (Heddal)

Hitterdalsboken : gaarde og slegter

Hiterdals Beskrivelse

Heddal Stavkyrkje : festskrift ved vigsla 1954


Hjartdal

Hjartdalsoga Gard og ætt 1 Tuddal

Hjartdalsoga Gard og ætt 2 Sauland

Hjartdalsoga : gard og ætt. B. 3 A : Hjartdal : Nordbygda

Hjartdalsoga : Gvammen. 3 B : Hjartdal Gvammen

Hjartdal i bilder

Holla gårds- og slektshistorie


Kragerø

Kragerø By’s Historie, 1666-1916: Jubilæumsskrift

Kragerø 1810-1840: sjøfart-handel-industri

Blant fiendtlige fregatter og i prisonens kvalm: nærbilder fra Kragerø sjøfartshistorie under krigen 1807-1814

Buchholmgården i Kragerø Carsten Hopstock; utgitt av Kragerø blad

Stabbestad : Kragerø-slekten Heuchs lystgård

Slektene Wiborg, Brevik-Kragerø grenen, Schreiner, Esmark, Høegh

Jomfruland


Kviteseid

Kviteseid bygdesoge B 1 : Ættesoga

Kviteseid bygdesoge B 2 : Gardsoga

Ættesoga Register for Kviteseid bygdesoge ættesoga

Kviteseid Heimbygdsoge til skulebruk Hefte 1

Kviteseid Heimbygdsoge til skulebruk Hefte 2

Kultursoga frå dei eldste tider til kring 1820 (Ingen tilgang)


Lårdal

Lårdalsoga


Mo

Mo bygdebok: gard og ætt. 1: Mo sokn Forfatter Steinar Malvik

Mo bygdebok: gard og ætt. 2: Skafså sokn: Forfatter Steinar Malvik

Mo bygdebok : kultursoga. B. 1

Mo bygdebok : kultursoga. B. 2


Nissedal

Nissedal bygdesoge.1: Gard og ætt : Nissedal sokn

Nissedal bygdesoge 2: Gard og ætt Treungen sokn


Nome

Lunde herad med Flaabygd. 1 : Gardesogur og ættetavlur

Lunde herad med Flaabygd. 2 : Lundesoga

Lundesoga. B. III : Landbruket 1900-1963 : kulturminne ( Ingen tilgang)

Nokre ætter i Lunde

Flåbygd : ætter og folkeliv

Ulefos jernværk : 1657-1957

Fra “Holden Jernværks og Ulefos Saugs Skole” til Ulefoss skole” : Ulefoss skole 1743-199

 


Porsgrunn

Porsgrunns historie. 1 : Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807

Porsgrunns historie. 2 : Fra trelast og skipsfart til industri 1807-1920


Rjukan

Rjukan. B. 1 : Fram til 1920

Rjukan. B. 2 : Fra 1920 til 1980

Rjukan. B. 3 : Fra 1980 til 2000


Sannidal

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sannidal

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 2 : Skåtøyboka

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 3 Fellesbindet

Sannidal i krigsårene 1940-1945 ( Ingen tilgang)

Skjærgårdshistorier. 1: Fra land og hav med slitets folk i fokus

Skjærgårdshistorier. 2: Unge og eldre i hverdag og fest – fra Jomfruland

Skjærgårdshistorier. 3: Fant og folk; fra kirke og skole

Skjærgårdshistorier. 4: Litt av hvert fra Kragerø og skjærgården


Sauherad

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 1 : Gardsnr. 1-17

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 2 : Gardsnr. 18-43

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 4 : Gardsnr. 75-87

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 5 : Gardsnr. 88-101

Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700

Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700. 1. Hefte

Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700. 2. Hefte

Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700. 3. Hefte


Seljord

Seljord. 1

Seljord. 2

Seljord. 3

Skanke-ætlingar i Seljord : dei fyrste fem generasjonane

Langlim : ei bygd med segn og soger


Siljan

Siljan: Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet. 1

Fra Skrim til Farris. B. 1: Fløtning og skogsdrift i Siljan i vårt århundre

Fra Skrim til Farris. B. 2: Arbeid, hvile, gjerning, hjem

Fra Skrim til Farris: 1944-1994. B. 3: Grorud kapell 50 år 1944-1994

Fra Skrim til Farris. B. 4: Utferd og ufred

Fra Skrim til Farris. B. 5 : “Vel blåst i 50 år”


Skien

Alle Skiens gater

Borgestad fabrikker 1887-1987: en saga om bedrift, mennesker og miljø

Fossum verks historie gjennem 400 år: derav i slekten Løvenskiolds eie 1739-1939

Gimsøy kloster ved Skien

Gårder og landsteder i Skien og omegn

Gårder og slekter i skogsbygda Luksefjell

Leilighedsvise optegnelser om prester og rektorer i Skien i 17de aarh

Fra det gamle Skien: skildringer og aktstykker til byens historie. 1

Fra det gamle Skien: skildringer og aktstykker til byens historie. 2: Aktstykker

Fra det gamle Skien: skildringer og aktstykker til byens historie. 3: Skildringer og oplysninger til byens historie

Med gamle kart gjennom Skiens historie: byhistorisk kartbok for Skien og omegn

Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum 1837-2000

Skiens historie. 1: Fra 1184 til ca. 1814

Skiens historie. 2: Fra 1814 til ca. 1870

Skiens historie. 3: Fra 1870 til ca. 1925

Skiens latinskoles: 1824-1924: minneskrift til hundredårs festen 28. juni 1924

Skiens latinskoles 100 års jubileum 1824-1924


Solum

Solum bygds historie. 1 : Bygdehistorie

Beskrivelse over Solum Præstegjæld

Det gamle “Vessia” : Solum – Porsgrund


Stathelle

Område 1701: om motstandsbevegelsen i Langesund, Bamle og Stathelle 1940/45

For hundre år siden Brevik – Stathelle – Langesund. 1: Utdrag fra avisene “Adressetidende for Brevig, Stathelle og Langesund”, “Bratsberg blad”, “Breviksposten” 1897

For hundre år siden: Brevik – Stathelle – Langesund. 2: Utdrag fra avisen “Bratsberg blad” 1898

For hundre år siden Brevik – Stathelle – Langesund. 3: Utdrag fra avisen “Bratsberg blad” 1899


Tinn

Tinn soga. 1

Tinn soga. 2

Hovin-soga (Ingen tilgang)

Hovin-soga : historie og kultur (Ingen tilgang)


Vinje

Vinje og Rauland. 1

Vinje og Rauland. 2

Vinje og Rauland. 3

Vinje og Rauland. 4

Dei mange val : utvandringa til Amerika frå Lårdal og Rauland prestegjeld 1837-189

Vinje i gamal og nyare tid (Ingen tilgang)


Diverse

Norske gardsbruk : Telemark. 1 : Bamble – Bø – Drangedal – Fyresdal

Norske gardsbruk : Telemark. 2 : Hjartdal – Kragerø – Kviteseid – Nissedal – Nome

Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 11

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: