web analytics

Bygdebøker Vest-Agder

Oversikt over digitale bygdebøker Vest-Agder, publisert på Nasjonalbiblioteket.


Feda

Feda : gards- og slektshistorie .

Fjordfolk : Fedas historie fra de eldste tider og fram til 1963 .


Finsland

Finsland. 1 : Ætt og gard


Fjotland

Gards- og ættesoge : Fjotland

Kultursoge frå Fjotland

Kvenåsen krets i Fjotland : gårds- og slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli.

Fjotland : sogebok .

Fjotland : lesebok .

Fjotland si kyrkja i 316 år : 1670-1986 .


Flekkeford

Boken om Flekkefjord. 1: Fotografier fra gamle Flekkefjord

Boken om Flekkefjord. 3: Flekkefjord: en gammel by – full av nytt

Boken om Flekkefjord. 4: Tradisjoner og minner fra Flekkefjord

Flekkefjord i de glade femtiårene: fotoglimt fra hverdagsliv og fest

Flekkefjord og omegns industriforening: 50 år, 1949-1999: jubileumsskrift

Flekkefjords historie

Flekkefjords historie: Flekkefjord på 1800-tallet fra sild til sålelær

Flekkefjords historie: Flekkefjord på 1900-tallet omstilling og vekst

Flekkefjords kommunale høiere almenskole 1884-1909

Flekkefjord før og nå

Flekkefjord før og nu

Grannen: samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 1: 1915-1932

Grannen: samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 2: 1933-1944

Grannen: samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 3: 1945-1954

Grannen: samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 4: 1955-1968


Greipstad

Greipstad : gård og slekt. 1:Gårdsnr. 75-93

Greipstad : gård og slekt. 2 (Ikke publisert)


Grindheim

Grindheim. 1 : Gards- og ættesoge .

Kultursoga for Bjelland og Grindheim .


Gyland

Bygdebok for Gyland

Bygdebok for Gyland : Gards- og ættesoga (Ingen tilgang)

Bygdebok for Gyland : Folket og bygda : bildebok (Ingen tilgang)


Harkmark

Halse og Harkmark : bosetning og befolkning. B. 1 : Harkmark : Skeie, Harkmark, Ormestreng, Røyseland, Lian, Kjørvedal, Vestre Eid, Fuglevik (Ingen tilgang)

Halse og Harkmark : bosetning og befolkning. B. 2 : Harkmark : Launes, Dal, Ås, Rørvik, Frydenes, Dostad, Osnes, Kvistedal, Eigebrekk (Ingen tilgang)

Allmueskolen i Mandal, Halse og Harkmark 1739-1889


Herad

Herad : bygda mellom fjorder og fjell


Holum

Holum gardshistorie

Okkupasjonstida 1940-45 : hendingar og tilhøve i Holum


Hægebostad

Hægebostad : ei bygdebok; gards- og ættesoge

Hægebostad : gards- og ættesoge. B. 1 ( Ingen tilgang )

Heieliv i Hekkfjeddet : heieområdet Fjotland/Eiken/Åseral

Eiken Gards- og ættesoge – bind 1 ( Ingen tilgang )

Eiken Gards- og ættesoge – bind 2 (Ingen tilgang)


Hægeland

Hægelands-boka. 1 : Gard og ætt .

Hægelands-boka. 3 : Kultursoga .


Konsmo

Konsmoboka. 1 : Gardar og ætter.

Konsmoboka. 2 : Nærings- og kulturlivet.


Kristiansand

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 1 Skippergaten, Elvegaten, Kronprinsens gate Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 2 Østre Strandgate 1 Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 3 Østre Strandgate 2 Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 4 Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 5 Vestre Strandgate Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 6 Gyldenløves gate, Kongens gate, de store ildebranne Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 7 Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 8 Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 9 Rådhusgaten, Kristian IV gate Karl Leewy

Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 10 Dronningens gate, Tordenskjolds gate Karl Leewy

Kristiansands historie [1] : 1641-1814

Kristiansands historie. [2] : I fredens århundre 1814-1914

Kristiansands historie 1945-1999

Kristiansands katedralskoles historie, 1642-1908,

Sjøforsvaret av Kristiansand 1550-1940

Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670 .

Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820.


Kvinesdal

Kvinesdal : ei bygdebok : 1 : Gards- og ættesoga

Kvinesdal : ei bygdebok. 2 : Gards- og ættesoga

Kvinesdal : ei bygdebok : 3 : Kultursoga ( Ingen tilgang)

Register til Gards- og ættesoga for Kvinesdal ( Ingen tilgang)

Krigsårene i Kvinesdal

Kvinesdal-bilder: fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 1

Kvinesdal-bilder: fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 2


Laudal

Laudal 1: Gard og ætt


Lista

Lista : en bygdebok 2006 ( Ingen tilgang)

Lista : en bygdebok

Listaboka 1 Gard og folk

Listaboka 2 Gard og folk

Slektsbok over familien Ore fra Lista


Lyngdal

Lyngdal. 1 : Vestre del : gard og folk

Lyngdal. 2 : Midtre del : gard og folk

Lyngdal. 3 : Østre del : gard og folk

Lyngdal. 4 : Kvås : gard og folk

Lyngdal. [5-6] 1 : Austad : gard og folk

Lyngdal. [5-6] 2 : Austad : gard og folk

Namn i Lyngdal. D. 1 : Austad

Namn i Lyngdal. D. 2 : Kvås


Mandal

Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt

Mandal: tingbok nr. 1 og 2: 1677 og 1684

Mandal bys historie. B. 1-2 B. 1: Den førindustrielle byen ca. 1500-1850

Mandal bys historie. B. 1-2 B. 2: Den førindustrielle byen ca. 1500-1850

Mandal: en kort fremstilling av byens ældre historie

Mandal før og nå

Mandals sjøfartshistorie: 1790-1990

Mandals sjøfartshistorie fra 1850


Nes

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:1

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:2

Selands-ætta : Seland i Nes

Slektsbok for Seland-slekten 1793-1993


Oddernes

Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie .

Oddernes bygdebok. 2 : Bygdehistorie .

Aurebekk : gnr 22, bnr 2 : gård og slekt før og etter Ola Olsen Aurebekk og Ingeborg Olsdatter Bergstøl .

Aurebekk : gård og slekt : Aurebekk gård og slekt Supplement til 1. og 2. utgave .

Torridal sorenskriveri et fellesbind for Tveit – Randesund – Oddernes – Vennesla – Øvrebø – Hægeland – Greipstad – Søgne


Randesund

Randesund bygdebok. 1 : Torridal sorenskriveri.

Randesund bygdebok Gard og Ætt.

Randesund bygdebok. 3 : Randesundboka III : bygda vår


Sirdal

Sirdal : gard og ætt. B, 1 Tonstad.

Sirdal : gard og ætt. B. 2 : Fra bnr 26, “Mydland” til og med bnr 39, “Hompland”.

Sirdal : gard og ætt. B. 3 : Fra og med gnr. 40, “Guddal” til og med gnr 52, “Tonstad”.

Sirdal – Gard og ætt B: 4 gnr. 53 Oftedal til gnr. 60 Ovedal(<Bokhylla)

Sirdal : gard og ætt. B. 5 : Fra og med gnr. 61, “Visland”, til og med gnr. 67, “Espetveit.

Sirdal : gard og ætt. B. 6 Del 1 : Kultursoge Fra istiden til ca. år 1800 ( Ingen tilgang)

Sirdal – Kultursoga B: 7 del 2 Kultursoge Fra ca. 1800 til ca. 1960 ( Ingen tilgang)


Spangereid

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 1

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 2

Spangereid : folk i bygda gjennom tidene : (1600-1900). 3

Spangereid : vest for Lenesfjorden : gard og folk .

Spangereid : en sørlandsk saga .


Spind

Spind : en bygdebok


Søgne

Alt om Søgne

Søgne før og nå. Lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv B.1

Søgne før og nå. Lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv B.2

Søgne før og nå. Lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv B.3

Søgne før og nå. Lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv B.4

Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne (Ikke publisert)

Langfeldt-slekten : slektskalender : 1660-1997 : generasjon I – XIII


Sør-Audnedal

Sør-Audnedal bygdebok. 1 : Bygd og bygdeliv

Sør-Audnedal bygdebok. 2 : Gard og ætt


Tveit

Tveits Historie 1 Garder I Tveit (Ikke publisert)

Tveits Historie 2 Garder I Tveit (Ikke publisert)


Vennesla

Vigeland hovedgård : husmannsplasser og slekter. B. 1.

Skandinavisk slektshistorie : Agder.


Vigmostad

Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter

Vigmostadboka. 2 : Nærings- og kulturlivet


Øvrebø

Øvrebø-boka. 1 : Gard og ætt : Gard og ætt – Jon Åsen.

Øvrebø-boka. 3 : Kultursoga – Jon Åsen.


Øyslebø

Øyslebø: gard og ætt. 2.


Åna-Sira

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord – Forfatter: Trelsgård, Jan Helge .


Åseral

Åseral Gard og Ætt 1.

Åseral Gard og Ætt 2 (Ikke publisert)

Norske ættesogor.

Bilete frå Åseral : glimt frå det gamle naturalhushaldet i bygda formidla av Anna Grostøl.

Heieliv i Hekkfjeddet : heieområdet Fjotland/Eiken/Åseral


Diverse

Agdesiden Dombok 1636.

Agders historie. [1] : 800-1350 – Låg, Torbjørn

Skandinavisk slektshistorie : Agder .

Slekten Kildal fra Otradalen .

Anetavler: Skarpeid – Langfeldt .

Aviser

Lister og Mandals Amtstidende og Adresseavis 1902 .

Christiansandsposten .

 

Var denne siden nyttig for deg?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 2

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: