Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Vestfold

Bygdebøker fra Andebu, Botne, Hedrum, Jarlsberg, Larvik, Nøtterøy, Sandar og Tjøme i Vestfold

 

Annonse

Andebu bygdebok. Den digitaliserte utgaven av Andebu bygdebok er utgitt av Lorens Berg-stiftelsen og finnes på andebu.info

Andebu : en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene (Bokhylla)


Bastøy. (Bokhylla)

Bastøy [2]. (Bokhylla)

Bastøy : fengselsdriften på Bastøy 10 år. (Bokhylla)

Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie (Bokhylla)

Botne bygdebok : tillegg til Botne bygdebok : Foreningslivet i Botne (Bokhylla)

Brunlanes : en bygdebok. 1 : Bygdehistorie. (Bokhylla)

Brunlanes : en bygdebok. 2 : Inntil 1830-50. (Bokhylla)

Brunlanes : en bygdebok. 3 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Rettelser og tilføyelser : bind III, del I og II. (Bokhylla)

Brunlanes : en bygdebok. 3 1 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Tanum sogn. (Bokhylla)

Brunlanes : en bygdebok. 3 2 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Berg og Kjose sogn. (Bokhylla)


Hedrum : en bygdebok (Bokhylla)

Hof bygdebok. 1.1 : Gårds- og slektshistorie(Bokhylla)

Hof bygdebok. 1.2 : Gårds- og slektshistorie(Bokhylla)

Hof bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540(Bokhylla)


Jarlsberg og Larviks amtsskoler : 1876-1901 (Bokhylla)

Jordbunden i Jarlsberg og Larviks Amt (NB Tilgang alle)

Larviks Historie : Uddrag af Larviks gamle Skifteprotokoller (NB Tilgang alle)

Larviks historie. 2 : 1814-1885 (Bokhylla)


Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring (publisert: 1922) (Bokhylla)

Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring (publisert: 1989) (Bokhylla)


Ramnes Bygdebok. 1:1 : Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540(Bokhylla)

Ramnes Bygdebok. 2 1 : Gårds- og slektshistorie (Bokhylla)

Ramnes Bygdebok. 2 2 : Gårds- og slektshistorie (Bokhylla) (Bokhylla)


Sandar bygdebok. 1 : Bygdehistorie (Bokhylla)

Sandar : grend og gård 1850-1970, Bind 2 (Bokhylla)

Sandar : grend og gård 1850-1970, Bind 3 (Bokhylla)

Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold(Bokhylla)

Sandeherred : en bygdebok (Bokhylla)

Sem og Slagen En Bygdebok (Publisert av Høgskolen i Vetfold.HTML format)

Sogningane og fjordingane i Vestfold (Bokhylla)

Stavern-slekter fra 1700 til 1900 (Bokhylla)

Stokke : en bygdebok : historisk skildring(Bokhylla)

Stokke bygdebok (Vestfold slekt)

Stokke bygdebok 1(Bokhylla)

Stokke bygdebok 2(Bokhylla)

Stokke bygdebok 3(Bokhylla)

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie (Bokhylla)

Strømms historie. Bind II : Bygdehistorie (Bokhylla)

Svelviks historie(Bokhylla)


Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling (Bokhylla)

Tjømø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold (Bokhylla)

Slektsbok over 8 Tjømø-slekter  (Bokhylla)


Våle bygdebok. 1 1 : Gårds- og slektshistorie forfatter S. H. Unneberg. (Bokhylla)

Våle bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie av S. Unneberg. (Bokhylla, tilgang for alle)

Våle bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540 . (Bokhylla)

Våle bygdebok. 3 : Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980. (Bokhylla, tilgang for alle)