Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Bygdebøker Vestfold

Bygdebøker

Bygdebøker Vestfold
2 4.5

Pekere til bygdebøker fra Andebu, Botne Brunlanes, Hedrum, Jarlsberg, Larvik, Nøtterøy, Ramnes, Sandar, Tjølling, m.fl. i Vestfold.

Det er kun lenker til digitaliserte bygdebøker, som er publisert på Nasjonalbiblioteket, hvis ikke annet er notert.


Andebu

Andebu bygdebok (Lorens Berg-stiftelsen)

Andebu bygdebok. 1 : Kulturbind

Andebu : en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene


Borre

Borre bygdebok.

Bastøy.

Bastøy [2].

Bastøy : fengselsdriften på Bastøy 10 år.


Botne

Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie

Botne bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540

Botne bygdebok. 3 : Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager

Botne bygdebok : tillegg til Botne bygdebok : Foreningslivet i Botne


Brunlanes

Brunlanes : en bygdebok. 1 : Bygdehistorie.

Brunlanes : en bygdebok. 2 : Inntil 1830-50.

Brunlanes : en bygdebok. 3 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Rettelser og tilføyelser : bind III, del I og II.

Brunlanes : en bygdebok. 3 1 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Tanum sogn.

Brunlanes : en bygdebok. 3 2 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Berg og Kjose sogn.


Hedrum

Hedrum : en bygdebok

Hedrum : bidrag til bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida


Hof

Hof bygdebok. 1.1 : Gårds- og slektshistorie

Hof bygdebok. 1.2 : Gårds- og slektshistorie

Hof bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540


Holmestrand

Holmestrand og omegn: en historisk oversigt. Del 1/2

Holmestrand og omegn: en historisk oversigt. Del 3 1: Holmestrandiana

Holmestrand og omegn: en historisk oversigt. Del 3 2: Holmestrandiana


Horten

Milorg Horten 1940-1945: bilder fra Borre og Nykirke

Horten: kort omrids af stedets historie

Byvandring: Horten som den var. 1: Nordre Braarud, C. Andersen

Byvandring: Horten som den var. 2: Ollebakken


Lardal

Schjerven i Lardal : slektshistoriske opplysninger. 1

Schjerven i Lardal: slektshistoriske opplysninger. 2: Tillegg

lardal

Lardal herred i Jarlsberg og Larviks amt 1814-1914: en beskrivelse av bygden og dens utvikling

Søkelys på historien : jubileumsskrift for Lardal Historielag 1945-95


Larvik

Jarlsberg og Larviks amtsskoler : 1876-1901

Jordbunden i Jarlsberg og Larviks Amt

Larviks grevskaps historie

Larviks Historie : Uddrag af Larviks gamle Skifteprotokoller (NB Tilgang alle)

Larviks historie. 1 : Larviks historie indtil 1814

Larviks historie. 2 : 1814-1885

Larviks historie. 3 : 1885-1940


Nøtterøy

Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring (publisert: 1922)

Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring (publisert: 1989)


Ramnes

Ramnes Bygdebok. 1:1 : Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540

Ramnes Bygdebok. 2 1 : Gårds- og slektshistorie

Ramnes Bygdebok. 2 2 : Gårds- og slektshistorie


Sandar

Sandar bygdebok. 1 : Bygdehistorie

Sandar : grend og gård 1850-1970, Bind 1

Sandar : grend og gård 1850-1970, Bind 2

Sandar : grend og gård 1850-1970, Bind 3


Sande

Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold

Sandeherred : en bygdebok


Sem

Sem og Slagen En Bygdebok (Høgskolen i Vestfold)

Sogningane og fjordingane i Vestfold


Stavern

Stavern-slekter fra 1700 til 1900


Stokke

Stokke : en bygdebok : historisk skildring

Stokke bygdebok (Vestfold slekt)

Stokke bygdebok 1

Stokke bygdebok 2

Stokke bygdebok 3


Strømm

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie

Strømms historie. Bind II : Bygdehistorie


Svelvik

Svelviks historie


Tjølling

Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling

Tjølling bygdebok. 1 : Kulturhistorien

Tjølling bygdebok. 2 : Gårder og slekter

Tjølling bygdebok. 3 : Gårder og slekter


Tjøme

Tjømø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Slektsbok over 8 Tjømø-slekter


Tønsberg

Tønsberg, Åsgårdstrand, Nøtterøy, Tjøme m.m

Gamle Tønsberg. boken om folk og de gamle gater

Gamle Tønsberg – Bokserie(Lokalhistoriske tekster – Vestfold)

Tønsbergs historie. 1: Middelalderen

Tønsbergs historie. 2: Tidsrummet 1536-1814

Tønsbergs historie. 3:1: Tidsrummet 1814 – ca. 1880

Tønsbergs historie. 3:2: Tidsrummet ca. 1880 – ca. 1940


Våle

Våle bygdebok. 1 1 : Gårds- og slektshistorie .

Våle bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie.

Våle bygdebok. Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980.

Våle bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540 .

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: