web analytics

Norges bebyggelse

Norges bebyggelse

Norges bebyggelse er publisert på nett. Bøkene inneholder bilder av gårder og hus, samt informasjon om de som bor der.


Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Herredsbindet for Sør-Trøndelag

Publisert: 5 bøker fra Østre del, Vestre del og Nordlige del.

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket

 


Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Herredsbindet for Nord-Trøndelag

Publisert: 5 bøker fra Søndre del, Midtre del og Nordlige del

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket

 


Norges bebyggelse : fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker

Publisert: 1 bok fra Søndre del, Midtre del og Nordlige del

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket

 


Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Vest-Agder

Publisert: 2 bøker fra Østre del og Vestre del

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket

 


Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Aust-Agder

Publisert: 2 bøker fra Østre del og Vestre del

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket

 


Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland

Publisert: 3 bøker fra Søndre del, Midtre del og Nordlige del

Les bøkene på Nasjonalbiblioteket