web analytics

Norske Gardsbruk

Norske gardsbruk

Norske gardsbruk er digitalisert og publisert på nett. Opplysninger om gårdene kan være nyttige, men ikke alle er helt pålitelige, så ikke bruk bøkene, som kilde ukritisk.

I motsetning til bygdebøkene, som gir oss oversikt over bl.a. slektsledd og årstall, så gir gårdsboka kortfattede opplysninger om gården, eieren m/familie og eventuelt forpakter.

I norske gårdsbruk finner du bilde av av gården, når våningshuset er bygd, samt dyrka mark, skogsveier , husdyr, m.m.

# Fylke Publisert Antall Lenke
1 Norske gardsbruk Østfold fylke 1942-1989 6 bøker Nasjonalbiblioteket
2 Norske gardsbruk Akershus fylke 1941-1989 5 bøker Nasjonalbiblioteket
3 Norske gardsbruk Hedmark fylke 1943-2010 9 bøker Nasjonalbiblioteket
4 Norske gardsbruk Oppland fylke 1950-2002 14 bøker Nasjonalbiblioteket
5 Norske gardsbruk Buskerud fylke 1948-1995 6 bøker Nasjonalbiblioteket
6 Norske gardsbruk Vestfold fylke 1945 2 bøker Nasjonalbiblioteket
7 Norske gardsbruk Telemark fylke 1955 2 bøker Nasjonalbiblioteket
8 Norske gardsbruk Hordaland fylke 1963-1964 5 bøker Nasjonalbiblioteket

Relatert: Norges bebyggelse