web analytics

Begravde i Oslo

Minnebok begravde

For å finne slekt, venner og andre begravde/ bisatte i Oslo, så kan du enkelt søke på navn, år for dødsfall, samt finne fremtidige seremonier for de neste ti dager

I Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo § 3, er det bestemt at man normalt skal gravlegges på den kirkegård eller gravlund man “sogner” til.
headstone

Bostedsadresse for avdøde eller for den som er ansvarlig for gravferden avgjør hvilken kirkegård/gravlund som kan benyttes.

Gå til Begravde i Oslo.