Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Kommandanter på Oscarsborg

Kommandanter på Oscarsborg

Hvem var kommandanter på Oscarsborg i perioden 1853-1940. Oscarsborg festning er kjent for sin historie om 2. verdenskrig

Her finner du oversikt med bilder og navn på tidligere kommandanter.

Major Hans Kirkegaard Fleischer
Major Hans Kirkegaard Fleischer
Kommandant 1853-1856
Henrich Sigvard Scheel
Oberstløytnant Henrich Sigvard Scheel
Kommandant 1856-1857
Philip Jacob Johannes Sissenére
Kaptein Philip Jacob Johannes Sissenére
Kommandant 1868-1883
Oberst Christian Samuel Krebs Johansen Frølich
Oberst Krebs Frølich
Kommandant 1883-1895
Oberst Axel Heiberg
Oberst Axel Heiberg
Kommandant 1895-1898
Generalmajor Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn
Generalmajor Wilhelm Olssøn
Kommandant 1898-1899
Oberst Nikolai Peters
Oberst Nikolai Peters
Kommandant 1899-1903
Oberst Georg Stang
Oberst Georg Stang
Kommandant 1903-1907
Oberst Christian Theodor Holtfodt
Oberst Christian Theodor Holtfodt
Kommandant 1908-1912
Oberst Mauritz-Hansen
Oberst M. E. A Mauritz-Hansen
Kommandant 1912-1928
Oberst Ole Mathias Calmeyer
Oberst Ole Mathias Calmeyer
Kommandant 1928-1933
Oberst Birger Eriksen
Oberst Birger Eriksen
Kommandant 1933-1940

Kilder og bilder:

Oscarsborg forteller historie

http://www.oslomilsamfund.no/

https://lokalhistoriewiki.no