Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn:

Fanger på Grini -Grinifangene

Grinifangene
Annonse

Grinifangene

Norsk fangeleksikon om fanger på Gini er publisert på nett og er søkbar. Alle Grinifangene skal være registrert med fødselsår og fangenummer.

Fanger på Grini
Grinifangene

Den 24 april 1940 ble Grini tatt i bruk som fangeleir for ca 700 fanger og ble etter hvert den største fangeleieren i Norge.

På det meste var det satt inn 5 400 fanger på Grini.

Grini fangeleir ble brukt av tyske Wehrmachtssoldater, inntil SS/Gestapo overtok leiren våren 1941.

Det ble satt in fanger fra alle sosiale lag, fra grenseloser, politikere, professorer osv.

Etter frigjøringen ble Grini overtatt av fengselsvesenet og under navnet Ilebu fengsel brukt for landssvikfanger til 1951, senere Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Wikipedia har lagt ut navneliste over fanger på Grini.

(This is a list of prisoners of Grini concentration camp, which was operated in Nazi-occupied Norway between 1941 and 1945.)

Lofoten War Museum – Grini

I Norsk fangeleksikon, Grinifangene finner du navneregister med fødselsår og fangenummer.

Når du har funnet fangenummer, så står det omtalt yrke, hvor og hvorfor fangen ble arrestert.

Grinifangene. Norsk fangeleksikon (Nasjonalbiblioteket)

Fangeregister – Stiftelsen Arkivet. Stiftelsen Arkivet har registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945. Leirer er nevnt eksplisitt.

Nordmenn i fangenskap 1940- 1945. Registeret omfatter mer enn 45 000 kvinner og menn – Alfabetisk register (Nasjonalbiblioteket)