Gamle kart Drøbak

Kart gamle drøbak

Kart over gamle Drøbak med matrikkelnr. og husnr. i Drøbak.

Kartene fra 1886 og 1890 viser eiendommene i Drøbak, som var oppført på den tiden.  Det er Kartverket som tilbyr slike historiske kart.

Kart over Drøbak 1886

Kartserie: Amtskartsamling
Årstall: 1886

Kart over Drøbak (øst) 1890

Kartserie: Amtskartsamling
Årstall: 1890

Kart over Drøbak (nord) 1890

Kartserie: Amtskartsamling
Årstall: 1890