web analytics

Kart over Viken fylke

Kart over Viken fylke

Kart over Viken fylke. Den 1 januar 2020 ble fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, slått sammen til Viken fylke. Kommunene Jevnaker og Lunner ble overført fra Oppland fylke til Viken.