2. Verdenskrig

Krigsseilerne

Krigsseilerne

Sjømenn under 2. verdenskrig – Krigsseilerne.

Det bygges en database over krigsseilere med register, der du kan bistå med informasjon eller søke på skip og personer.

Les mer

Våre falne

Våre falne

Våre falne er et firebinds bokverk med register over nordmenn som falt under 2. verdenskrig.

Les mer

Fanger på Grini -Grinifangene

Grinifangene

Grinifangene

Norsk fangeleksikon om fanger på Gini er publisert på nett og er søkbar. Alle Grinifangene skal være registrert med fødselsår og fangenummer.

Les mer

Motstandskampen Moss

Motstandfolk

Moss under 2.verdenskrig  – Motstandskamp og dagligliv i Moss 1940-1945, forteller om hvordan kvinner og menn i Moss gjorde sin innsats under 2. verdenskrig.

Les mer

Flyktninger Sverige

Flyktninger

Norske flyktninger til Sverige under 2. verdenskrig.

Etter det tyske angrepet på Norge, den 9 april 1940, måtte mange tusen nordmenn flykte.

Les mer

Oscarsborg festning

Blücher Oscarsborg

Oscarsborg festning ligger like utenfor Drøbak.

I Christian IV’s tid ble det bygget et blokkhus på Kaholmene. Dette ble fullført i 1643.

Les mer

Lars Kristian Jegersberg

Kaptein Jegersberg

Lars Kristian Jegersberg var yrkesoffiser og tidligere ordfører i Drøbak Han ble født i Kristiansand 1. Januar 1880.

Les mer