2. Verdenskrig

Krigsseilerne

Krigsseilerne

Sjømenn under 2. verdenskrig – Krigsseilerne. Det bygges en database over krigsseilere […]

Våre falne

Våre falne

Våre falne er et firebinds bokverk med register over nordmenn som falt under […]

Grinifangene

Fanger på Grini -Grinifangene

Grinifangene Norsk fangeleksikon om fanger på Gini er publisert på nett og […]

Motstandfolk

Motstandskampen Moss

Moss under 2.verdenskrig  – Motstandskamp og dagligliv i Moss 1940-1945, forteller om […]

Flyktninger

Flyktninger Sverige

Norske flyktninger til Sverige under 2. verdenskrig. Etter det tyske angrepet på […]

Blücher Oscarsborg

Oscarsborg festning

Oscarsborg festning ligger like utenfor Drøbak. I Christian IV’s tid ble det […]

Kaptein Jegersberg

Lars Kristian Jegersberg

Lars Kristian Jegersberg var yrkesoffiser og tidligere ordfører i Drøbak Han ble […]

Hendelser i databasen