web analytics

Bøker: Militære ruller Sverige | Del 2

Militære ruller Sverige

Militære bøker med slektshistoriske opplysninger er en nyttig kilde, som et alternativ til militære ruller. Bøkene omtaler soldater og offisierer fra regimenter som, Karl XII`s officerare, Värmlands Regemente og Kongl. Skånska Dragonrementet. Du kan enkelt  gjøre søk i bøkene, både på navn, steder, m.m.

Karl XII`s officerare : biografiska anteckningar. 1 : A-K


Forfatter: Lewenhaupt, Adam

Antall sider: 392

Eksempel på innhold: . Hamilton, Thomas, f. 1664 i Norge ; soldat vid Drottningens tyska livreg. 1683; underoff….
Duneker, Gustaf Fredrik, f. 1666 i Viborgs län; kom i tjänst 1683; korporal vid Karelska kav.- reg.;…sårad i låret och ble blind under fälttåget i Norge

Les boken på Internet Archive


Karl XII`s officerare : biografiska anteckningar. 2 : L-Ø.

Forfatter: Lewenhaupt, Adam

Antall sider: 440

Eksempel på innhold: ..Svinhufvud i Västergötland, Johan Magnus, f. 1675 i Värmland kom i tjänst 1693; furir vid Nerikes..

Weinholtz, Ingel Casper, f. 1669 i Broby i Skåne; gemen vid Bohus läns dragonreg. 1683 ….Fången 1716 vid Moss

Norberg,* Lars, rustmästare vid Smalands fem¬ män. inf.-reg. 1702; furir därst. 1703; förare därst. 1704; sergeant därst. 1705; fältväbel därst. 1709; fänrik vid Vestmanlands reg. ; sekundlöjtn; konfirm. 1719…. fången i Norge….

 

Les boken på Internet Archive

 


Värmlands Regementes (Närkes och Värmlands Reg:tes) historia


Forfatter: Nordensvan, Carl Otto, 1851-1924

Innhold:Förteckningar över Regementsofficerare, regementskvartermästare och kompanichefer, Fanjunkare vid Värmlands regemente, Underofficerare vid Värmlands regemente. Officerare vid Närkes och Värmlands regemente, som stupat eller dött i fält; Register till lefnadsteckningarna, Rullor och förteckningar. Några manskapsrotars historia

Antall bøker: 2: Første del: Regementets Historia | Andre del: Personalhistoria

Eksempel på innhold: ….arméns infall i Norge, hvilket samtidigt skulle ske från fyra olika håll och utföras på följande sätt.

…Generalmajor Gahns företag mot Kongsvinger fick därunder kämpa vid Lier och Midskog den 2 och 5 aug.,

Lagerlöf Adolf Magnus deltog i kriget mot Norge …. ryckte in i Fredrikshalls fästning, hvilket skedde natten till den 20 aug. 1814.

Eksempel på navn nevnt: Gyllenspetz, Brand, Thorbjörnsson, Wernsköld, Lilliecrona, Bock, Uggla, Lagerhjelm, Gyllensparre, Höffner, Rutensköld, Mannerberg, Örebrok, Moffat, Steckman, Ekman, Ahlfelt

B.1: Regementets Historia på FamilySearch

B.2:Personalhistoria på FamilySearch

 

Kongl. Skånska Dragonregementets historia : Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers rang 1676-1900


Forfatter:Platen, Carl Gustaf von

Publisert: Stockholm, Sweden : Iduns Kungl. Hofboktryckeri, 1901

Antall sider: 400

Eksempel på innhold: Strömstad d. 26/ö 1718 kort förrän vi marscherade till Norge». Svahn afled 1721 4/5….
…. Charlotta Gripensköld, född 1815 i Fredrikshald i Norge, död 1855

Les boken påFamilySearch

 

Relatert post:Militære ruller Sverige