web analytics

Oscarsborg festning

Blücher Oscarsborg

Oscarsborg festning ligger like utenfor Drøbak.

I Christian IV’s tid ble det bygget et blokkhus på Kaholmene. Dette ble fullført i 1643.

Festningsanleggene var imidlertid ikke i aksjon under krigenemellom Danmark-Norge og Sverige på 16-1700-tallet.

På 1830-tallet ble det diskutert forslag til det som senere skulle bli Oscarsborg festning.
Første byggetrinn var ferdig 20.november 1848 og i desember 1852 ble resten av kanonene satt på plass i Hovedfortet.
Festningen var ferdig i 1853.

Navnet Oscarsborg fikk anlegget ved kong Oscar I’s besøk på Kaholmen den 23. august 1855.
Da anleggene stod ferdig i 1856 ble Oscarsborg ansett som Nord-Europas mest moderne festning.

Denne anerkjennelsen ble imidlertid kortvarig.

Allerede i 1864 var Oscarsborg festning foreldet. Utviklingenpå artilleriets område hadde gått raskt.

Det opprinnelige anlegget på Kaholmene var beregnet til forsvar fra fiender på sjøsiden.

Oscarsborg Festning ville derfor lett kunne omgås og bli tatt fra landsiden.

På 1890-tallet gjennomgikk derfor Oscarsborg festning en ny utbygningsfase. Et nytt torpedobatteri ble ferdig i 1901.
I 1940 besto Oscarsborg festning sin første virkelige prøve

Oscarsborg festning Oscarsborg festning

Den 9 april 2014, 74 år etter at det tyske skipet Blücher ble senket ble Oscarsborg fredet av Riksantikvaren.

Vraket av Blücher ligger fremdeles på bunnen av Oslofjorden og er en krigsgrav for tyske soldater.

I forbindelse med 70 års markeringen av Blücher’s ankomst i tåken om morgenen den 9 april 1940, så har Digitalarkivet lagt
ut dokumenter og bilder. Les mer her.

 

Oberst Eriksen
Oberst Eriksen

 

Anker Blücher
Anker Blücher

Oberst Eriksen og ankeret fra Blücher er plassert i badeparken, som ligger rett over fjorden mot Oscarsborg festning.

Min oldefar, artellerikaptein Lars Kristian Jegersberg var personellsjef på Oscarsborg og tilstede der dette døgnet.

Festningens stridsmidler senket det tyske flaggskipet Blücher 9.april 1940.

Blücher Blücher
blucher-torpedert
Blücher torpedert
Kanonene på Oscarsborg
Kanonene på Oscarsborg

Blücher den tyske marines stolthet ble bygget i 1937, var 195 m. lang, veide 10000 tonn og med 32 knops fart med 1200 mannskap ombord, ble tyskernes første alvorlige store tap under den 2. verdenskrig, da det ble det ble senket i Drøbaksundet.

Blücher blitt torpedert og det var skrekkslagne scener som foregikk rett ute i Drøbaksundet.

Etter at Blücher skjebne ble beseglet av fulltreffene av torpedobatteriene på Nordre Kaholmen, så stoppet krysseren Emden og resten av den tyske flåtestyrken.
De forsøkte ikke å passere Drøbaksundet, men satte i stedet i land tropper, både i Son, Hvitsten og Moss

Forsinkelsen dette medførte gjorde det mulig for den norske statsmakt å evakuere viktige personer i Oslo. Konge, Storting og Regjering fikk dermed anledning til å ta opp motstandskampen.

Det var ikke takket være regjering og storting at kongefamilien fikk tid på seg til å evakuere, men oberst Eriksen og hans besetning.
Oberst Eriksen tok en rask beslutning om å gjøre klar kanonene Aron og Moses. Klokken var 04.21.
Etter torpederingen kunne man høres smerteskrik fra besteningen ombord på Blücher.

Klokken 0745 begynte tyske fly å bombe festningen. Med avbrudd pågikk dette i ti timer; 42 tyske fly deltok og flere hundre bomber falt.

Ett tysk fly ble skutt ned og flere skadet, og bombingen opphørte kl 18. Dagen etter, den 10. april klokken 9, ble festningen inntatt av tyske styrker. De tyske tap var totalt om lag 1 000 mann.

På norsk side var det ingen militære tap, men to sivile kvinner i Drøbak ble drept.

Under den tyske okkupasjonen var festningen en del av forsvaret av Oslo, og fjorden var sperret med ubåtnett; disse ble åpnet ved passering av tyske konvoier. Festningen ble overtatt av hjemmefronten den 12. mai 1945.

Oscarsborg festning ble dessverre nedlagt den 28 juni 2002 og etter 149 år med det norske orlogsflagget vaiende på toppen av Kaholmen i Drøbaksundet, ble splittflagget ble heist ned og kommandantskapet ved Oscarsborg festning nedlagt.

Den gamle festningen med så mye historie er i dag museum, hvor du får en guidet tur rundt hele Oscarborg festning, men det har også blitt et sted med underholdning, spa, restaurant, kafeteria, badeplass og mye mer.

 

Fergetider

Båten til Oscarsborg festning går hele året. Turen fra hovedbrygge, Sundbrygga i Drøbak tar cirka fem minutter. Ferge til/fra Aker brygge/Oscarsborg i sommerferien, er Ruters ferger B21 og B22.

Servering og overnatting

Servering og overnatting.

På vakre Oscarsborg festning kan du både spise godt og sove godt. Festningen har to trivelig serveringssteder som tilbyr en variert meny.

 

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: