web analytics

Fanger på Grini

Grinifangene

Alle fanger på Grini er registrert med navn og fangenummer. Navneregister på Grinifangene starter på side 732. (695)

Den 24 april 1940 ble Grini tatt i bruk som fangeleir for ca 700 fanger og ble etter hvert den største fangeleieren i Norge. På det meste var det satt inn 5 400 fanger på Grini.

Les på Nasjonalbiblioteket om Grinifangene

Relatert. Nordmenn som satt i fangenskap

Arkivverkets vårslipp 8. mai 2020

Wikipedia har lagt ut navneliste over fanger på Grini. (This is a list of prisoners of Grini concentration camp, which was operated in Nazi-occupied Norway between 1941 and 1945.)

Fangeregister – Stiftelsen Arkivet. Stiftelsen Arkivet har registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945. Leirer er nevnt eksplisitt.