web analytics

Karl xii:s officerare

Karl XII Officerare

I de to bøkene Karl XII’s Offiserer av Adam Lewenhaupt er det en samling av rundt 20 000 offiserer som tjenestegjorde under Karl XIIs regjeringstid.

Karl 12.s første felttog i Norge startet i slutten av februar 1716. Kongen ledet selv en styrke på 3000 mann gjennom Värmland i retning Kristiania.

Bøkene finnes online og du finner notater, som inneholder informasjon fra de lavere gradene og oppover. Hver person har biografisk data og slektshistorisk informasjon.

Karl XII`s officerare : biografiska anteckningar. 1 : A-K

Forfatter:Lewenhaupt, Adam

Antall sider: 392

Eksempel på innhold: . Hamilton, Thomas, f. 1664 i Norge ; soldat vid Drottningens tyska livreg. 1683; underoff….
Duneker, Gustaf Fredrik, f. 1666 i Viborgs län; kom i tjänst 1683; korporal vid Karelska kav.- reg.;…sårad i låret och ble blind under fälttåget i Norge

Les boken på Internet Archive


Karl XII`s officerare : biografiska anteckningar. 2 : L-Ø.

Forfatter: Lewenhaupt, Adam

Antall sider: 440

Eksempel på innhold: ..Svinhufvud i Västergötland, Johan Magnus, f. 1675 i Värmland kom i tjänst 1693; furir vid Nerikes..

Weinholtz, Ingel Casper, f. 1669 i Broby i Skåne; gemen vid Bohus läns dragonreg. 1683 ….Fången 1716 vid Moss

 

Les boken på Internet Archive

 

Relatert post:Militære ruller Sverige