web analytics

Bøker: Närke och Värmlands regemente

närke värmlands regementes historia

 

Värmlands Regementes (Närkes och Värmlands Reg:tes) historia


Forfatter: Nordensvan, Carl Otto, 1851-1924

Innhold:Förteckningar över Regementsofficerare, regementskvartermästare och kompanichefer, Fanjunkare vid Värmlands regemente, Underofficerare vid Värmlands regemente. Officerare vid Närkes och Värmlands regemente, som stupat eller dött i fält; Register till lefnadsteckningarna, Rullor och förteckningar. Några manskapsrotars historia

Antall bøker: 2: Første del: Regementets Historia | Andre del: Personalhistoria

Eksempel på innhold: ….arméns infall i Norge, hvilket samtidigt skulle ske från fyra olika håll och utföras på följande sätt.

…Generalmajor Gahns företag mot Kongsvinger fick därunder kämpa vid Lier och Midskog den 2 och 5 aug.,

Adolf Magnus Lagerlöf deltog i kriget mot Norge …. ryckte in i Fredrikshald (Fredriksten)festning, hvilket skedde natten till den 20 aug. 1814.

Eksempel på navn nevnt: Gyllenspetz, Brand, Thorbjörnsson, Wernsköld, Lilliecrona, Bock, Uggla, Lagerhjelm, Gyllensparre, Höffner, Rutensköld, Mannerberg, Örebrok, Moffat, Steckman, Ekman, Ahlfelt

B.1: Regementets Historia på FamilySearch

B.2:Personalhistoria på FamilySearch