web analytics

Nordmenn i fangenskap 1940–1945

Nordmenn i fangenskap 1940–1945r

Liste over norske krigsfanger som ble sendt til fangeleirer, som Sachsenhausen, Buchenwald, m. fl, er publisert på nett.

Nordmenn i fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register, finner du digitalisert på Nasjonalbiblioteket.

Boken oppsummerer bakgrunnen for fengslingene, som den arrestertes navn, tittel, fødselsdato, arrestdato, fengselets navn, fangenummer, evt. militær grad og tittel, samt tidspunkt for dødsfall/henrettelse.

Oppdatert.

I mai neste år skal det publiseres et helt nytt register over norske krigsfanger.

Regjeringspartiene legger 1,7 millioner kroner på bordet for å få på plass et digitalt register over alle norske fanger som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

Det digitale fangearkivet være klart til 75-årsmarkeringen av frigjøringsjubileet i mai neste år.

En viktig base for jobben som skal gjøres er det registret som kom på plass i forbindelse med boka «Nordmenn i fangenskap» som kom ut i 1995.

Helt ny informasjon kommer også til å bli lagt inn det digitale fangearkivet. Det vil bli et digitalt monument over alle nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig

Kilde: NRK Trøndelag