web analytics

Norske krigsfanger skal hedres

Fanger på Falstad

I mai neste år skal det publiseres et helt nytt register over norske krigsfanger.

Regjeringspartiene legger 1,7 millioner kroner på bordet for å få på plass et digitalt register over alle norske fanger som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

Det digitale fangearkivet være klart til 75-årsmarkeringen av frigjøringsjubileet i mai neste år.

En viktig base for jobben som skal gjøres er det registret som kom på plass i forbindelse med boka «Nordmenn i fangenskap» som kom ut i 1995.

Helt ny informasjon kommer også til å bli lagt inn det digitale fangearkivet. Det vil bli et digitalt monument over alle nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig

Kilde: NRK Trøndelag

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: