Norske krigsfanger

Norske krigsfanger

Nordmenn i fangenskap er publisert på nett. Dette er en bok med alfabetisk register over norske krigsfanger under 2. verdenskrig.

Innledningen oppsummerer bakgrunnen for fengslingene. Fra side 76 er det register med navn over norske kvinner og menn som som ble sendt til fangeleirer, som Grini, Falstad, Sachsenhausen, Buchenwald, m. fl

Nordmenn i fangenskap 1940-1945  oppsummerer bakgrunnen for fengslingene. Fra side 76 er det register med navn.

Du finne den arrestertes navn, tittel, fødselsdato, arrestdato, fengselets navn, fangenummer, evt. militær grad og tittel, samt tidspunkt for dødsfall/henrettelse.

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: