web analytics

Skånska Dragonregementets historia

Skånska Dragonregementets historia : Personhistoriska anteckningar

Kongl. Skånska Dragonregementets historia : Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers rang 1676-1900


Forfatter:Platen, Carl Gustaf von

Publisert: Stockholm, Sweden : Iduns Kungl. Hofboktryckeri, 1901

Antall sider: 400

Eksempel på innhold: Strömstad d. 26/ö 1718 kort förrän vi marscherade till Norge». Svahn afled 1721 4/5….
…. Charlotta Gripensköld, född 1815 i Fredrikshald i Norge, död 1855

Les boken påFamilySearch