web analytics

Underoffiserskolen – Oversikt over elever

underoofficer skolen

Oversikt over elever ved underoffiserskolen fra forskjellige regiment. Her finner du informasjon om en elev sin rang, navn, bosted, yrke, bilde m.m

I Norge ble underoffiserene utdannet ved de forskjellige våpens underoffisersskoler. Gradene var i Hæren sersjant, furér, kommandersersjant og fanejunker (standartjunker i kavaleriet, stykkjunker i artilleriet)

Bildet øverst på siden er lånt av Nasjonalbiblioteket, og viser en «underofficer», antageligvis fra hærens sanitet (Dato:1906). Kanske du vet hvem soldaten er!


1767-1931 : Trøndere som er utdannet som artilleriunderoffiserer og andre underoffiserer som har gjort sin militærtjeneste ved artilleriavdelingen i Trøndelag

Publisert: Feltartilleriregiment nr. 3’s befalslag, 1960

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

«Gutan fra 76» : biografiske oplysninger om de fra Underofficersskolen 1876 uteksaminerte elever

Elever som ble uteksaminert ved underofficersskolen i Trondheim i 1876

Redaktør: Refsaas, Jørgen
Publisert: Krogshus boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer : festningsartilleriet 1888-1930

Redaktør Bakøy, Hans
Publisert: Drøbak:O.B. Hansens boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer i Hærens sanitet : 1888-1930

 

Redaktør Berger, O.P. | Eide, Worm | Dale, Alfred
Publisert: Oslo:Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Rogaland regiment : 1889-1934

Publisert:[Rogaland regiments befalslag]

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Jegerkorpset : 1902-1929

Redaktør; Skotte, Paul
Publisert: Oslo:Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Telemark infanteriregiment nr. 3 : biografier med billeder av befalsskoleutdannede officerer (underofficerer) : 1911-1935

 

Redaktør: Vike, T.P.
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Østoplandenes infanterireg. nr 5 : 1911-1930

 

Redaktør: Kvam, Jørgen
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Vestoplandenes regiment nr. 6 : 1911-1930

 

Medforfatter/Bidragsyter: Garstad, G.
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Nordre Bergenhus infanteriregiment nr. 10 : 1910-1930

 

Redaktør: Medaas, Ivar
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underoffisersutdana fastløna befal ved Møre infanteriregiment nr. 11 : 1911-1934

 

Redaktor:Aas O.H.
Publisert: [Befalslaget ved Møre infanteriregiment nr. 11]

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Biografisk album over underofficerer ved Sør-Hålogaland infanteriregiment nr 14 og eldre avdelinger i distriktet : 1898-1930

Redaktør: Wika, P.K. | Jarnæs, H. | Hilstad, B.A.
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 

Underofficerer ved Troms infanteriregiment nr. 16 : 1911-1930

Medforfatter/Bidragsyter:Slagstad, Ole
Publisert: Webergs boktrykkeri

Les boka på Nasjonalbiblioteket

 


Hold deg oppdatert på Nasjonalbiblioteket om dette tema.