web analytics

Våre falne – 1939-1945 – Register

Våre falne

Våre falne 1939-1945, et bokverk i fire bind med navneregister, samt bilder av av nordmenn, som falt under den 2.verdenskrig.

Av de ca. 11 500 nordmenn som falt for Norge under andre verdenskrig, inneholder bøkene, korte biografier med bilder og artikler om den norske krigsinnsatsen.

Statistisk sentralbyrå oppgir tallet på norske krigsomkomne til 10 262. Av disse hørte 2000 til det norske forsvaret (877 døde i Norge, 1123 i utlandet), i tillegg falt rundt 700 nordmenn i tysk tjeneste som frontkjempere.
3638 norske sjøfolk omkom. Tallet på døde i motstandsbevegelse og som politiske fanger er 2091.

Våre falne 1 – Første bok – Våre falne (Nasjonalbiblioteket)
Sjøfolkenes innsats
Biografier A-G

Våre Falne 2 – Annen Bok – De væpnede styrker (Nasjonalbiblioteket)
Biografier H-K

Våre falne 3 – Tredje Bok – Hjemmefronten (Nasjonalbiblioteket)
Biografier L-R

Våre falne 4 – Fjerde Bok – Heimestyrkane
Biografier S-Å


VG har søkbar database

VG tilbyr søk fra Våre Falne etter materialet utarbeidet av DIS Norge.

De som døde i forbindelse med Auschwitz, Polen

Related:

Nordmenn i fangenskap

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: